Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Η άποψη της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τα θέματα τη ΙστορίαςΤα θέματα των εξετάσεων της Ιστορίας Θεωρητικής Κατεύθυνσης είναι σαφή, μεσαίου βαθμού δυσκολίας και ανταποκρίνονται στις δυνατότητες των υποψηφίων.
. Στην πρώτη ομάδα θεμάτων και ειδικά στο θέμα Α1 οι προτάσεις α,δ και ε είναι σωστές και οι β,γ λανθασμένες.
Στο θέμα Α2 το περιεχόμενο των όρων βρίσκεται στις αντίστοιχες σελίδες του σχολικού βιβλίου: «Τάγματα εργασίας» σελ. 139, «Πατριαρχική Επιτροπή (1918)» σελ. 142-143, «Μικτή Επιτροπή Ανταλλαγής (1923)» σελ. 151-152.
Στο θέμα Β1 η απάντηση περιέχεται στη σελ.76.
Στο θέμα Β2 η απάντηση περιέχεται στη σελ. 219.
Τα θέματα της δεύτερης ομάδας εντάσσονται στη λογική των τελευταίων χρόνων που εδράζεται περισσότερο στην απομνημονευτική και όχι στην κριτική
ικανότητα των υποψηφίων.
Η πηγή στο θέμα Γι εναρμονίζεται με το κείμενο των αντίστοιχων σελίδων
(43-45) του σχολικού βιβλίου και οι πρόσθετες ιστορικές πληροφορίες είναι σχετικά
περιορισμένες.
Αντίθετα, το θέμα Δ1 εμπλουτίζεται με περισσότερα επιπρόσθετα ιστορικά στοιχεία από τη δοθείσα πηγή·οι σχετικές πληροφορίες του σχολικού βιβλίου
εμπεριέχονται στις σελ. 168-169.
Η συνολική διαδικασία της αξιολόγησης ιστορικών ζητημάτων μέσα από τις πηγές δεν προωθεί επαρκώς τη συνδυαστική και συνθετική ικανότητα των υποψηφίων και συνεπώς δεν οδηγεί σε κριτική και δημιουργική σκέψη.
Οι ίδιες επισημάνσεις ισχύουν και για τα θέματα των Εσπερινών Σχολείων, που είναι σχεδόν παρόμοια, με εξαίρεση τις πηγές οι οποίες είναι απλούστερες και παρεμφερείς θεματικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου