Δευτέρα, 16 Μαΐου 2011

Εύστοχη η επιλογή του << Κρητικού>>I. ΚΕΙΜΕΝΟ
Η επιλογή του έργου «Κρητικός» του Διονυσίου Σολωμού, ενός εξαιρετικού και απαιτητικού κειμένου, είναι εύστοχη.
II. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Στην ερώτηση Α1 μπορούν άνετα οι υποψήφιοι/ες να εντοπίσουν τρία από τα κύριαθέματα της Επτανησιακής Σχολής στο απόσπασμα που τους δίνεται. Άλλωστε, η απάντηση εμπεριέχεται στη γενική ερώτηση 7 του σχολικού βιβλίου (σελ. 29).
Η ερώτηση Β1.α αναφέρεται στη σύνθεση της φυσικής και μεταφυσικής πραγματικότητας. Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να εντοπίσουν και να σχολιάσουν δύο σχετικές εικόνες του κειμένου. Η ερώτηση ανταποκρίνεται στις δυνατότητές τους και οι υποσελίδιες σημειώσεις του σχολικού βιβλίου είναι βοηθητικές.
Στην ερώτηση Β1.β ζητείται να αιτιολογήσουν οι υποψήφιοι/ιες, με βάση το απόσπασμα 2 [19.], την αναγωγή της λυρικής αφήγησης σε μεταφυσικό επίπεδο. Η απάντηση είναι απαιτητική, καθώς πρέπει να γίνει αναφορά στο υψηλό ύφος που επιδιώκει ο Σολωμός και στο ρομαντικό κλίμα της ποίησής του.
Η ερώτηση Β2 δεν παρουσιάζει ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας, καθώς οι υποψήφιοι/ες μπορούν να εντοπίσουν και να σχολιάσουν δύο από τα εκφραστικά μέσα του αποσπάσματος που αναδεικνύουν το μοτίβο της σιγής του κόσμου (επανάληψη, μεταφορά, παρομοίωση κ.ά.).
Στην ερώτηση Γ1.α δεν διευκρινίζεται αν ζητείται ο σχολιασμός μορφής ή/και περιεχομένου, οπότε και οι δύο ερμηνευτικές προσεγγίσεις είναι αποδεκτές.
Στην ερώτηση Γ1.β η απάντηση έχει σχέση με τις θρησκευτικές αντιλήψεις του ποιητή.
Η ερώτηση Δ1 ζητά τη σύγκριση ανάμεσα στον «Κρητικό» του Σολωμού και τον «Όρκο» του Μαρκορά. Εστιάζει στο περιεχόμενο, όπου ζητείται να αναδειχθούν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα δύο κείμενα. Η επιλογή του παράλληλου κειμένου είναι επιτυχής.
Β) Οι θέσεις της Π.Ε.Φ. για τα θέματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Θεωρητικής
Κατεύθυνσης Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου
Καθώς δόθηκε το ίδιο κείμενο στους/στις υποψηφίους/ες, με μικρές διαφοροποιήσεις στα ερωτήματα, ισχύουν οι ίδιες επισημάνεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου