Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

Οι λύσεις των ΛατινικώνΑ1) Κι αν η Ασία κρύβει κάποια υποψία χλιδής, οφείλουμε να επαινέσουμε το Μουρήνα, γιατί είδε την Ασία αλλά έζησε στην Ασία με εγκράτεια. Γι’ αυτό το λόγο οι κατήγοροι του δε χρησιμοποίησαν για μομφή εναντίον του Μουρήνα το όνομα «Ασία», απ’ την οποία δημιουργήθηκε έπαινος για την οικογένειά του, υστεροφημία για την γενιά του, τιμή και δόξα για τ’  όνομά του, αντίθετα (τον κατηγόρησαν) για κάποια ατιμία και ντροπή που ή παραλήφθηκε στην Ασία ή έφερε μαζί του από την Ασία.

          Η Πορκία, η σύζυγος του Βρούτου, όταν έμαθε το σχέδιο του άντρα της να δολοφονήσει τον Καίσαρα, ζήτησε ξυράφι μανικιουρίστα τάχα για να κόψει τα νύχια της και αυτοτραυματίστηκε με αυτό καθώς της γλίστρησε δήθεν τυχαία. Έπειτα ο Βρούτος, αφού κλήθηκε από την κραυγή των υπηρετριών στην κρεβατοκάμαρά της, ήρθε για να την μαλώσει γιατί τάχα είχε κλέψει την τέχνη του μανικιουρίστα. Σε αυτόν η Πορκία είπε κρυφά «αυτό δεν είναι μια ασυλλόγιστη πράξη μου αλλά μια ξεκάθαρη απόδειξη της αγάπης μου για σένα που ετοιμάζεις τέτοιο σχέδιο…».
Β1)
-suspicionem : την κλητική ενικού : suspicio.
-quandam : την αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος : quoddam.
-continenter : τον συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος : continentius.
-rem : τη δοτική πληθυντικού :rebus.
-laus : τη γενική ενικού : laudis.
-generi : την αιτιατική ενικού : genus.
-aliquod : τη γενική ενικού στο ίδιο γένος : alicuius.
-dedecus : την αφαιρετική ενικού : dedecore.
-viri : τη γενική πληθυντικού : virorum.
-cultellum : την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό : cultellos.
-eoque : την ονομαστική πληθυντικού στο θηλυκό γένος : eaeque.
-tonsoris : τη δοτική πληθυντικού : tonsoribus.
-hoc : την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό στο ίδιο γένος : haec.
-certissimum : την αφαιρετική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος : certiore.
-tale : τη γενική πληθυντικού στο ίδιο γένος : talium.

Β2)
-laudare : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της υποτακτικής στην ίδια φωνή : laudemus.
-vidit : το απαρέμφατο του μέλλοντα στην παθητική φωνή : visum iri.
-vixit : την αφαιρετική του σουπίνου :victu.
-obiecerunt : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του παρατατικού της υποτακτικής στην ίδια φωνή : obiceretis.
-constituta est : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της οριστικής στην ίδια φωνή : constituuntur.
-interficiendo : το δεύτερο ενικό πρόσωπο του ενεστώτα της προστακτικής στην ενεργητική φωνή : interfice.
-cognovisset : το τρίτο ενικό πρόσωπο του μέλλοντα της υποτακτικής στην ίδια φωνή (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) : cognitura sit.
-resecandorum : το πρώτο ενικό πρόσωπο του συντελεσμένου μέλλοντα της οριστικής στην ενεργητική φωνή : resecuero.
-poposcit : τη μετοχή ενεστώτα στην ονομαστική ενικού : poscens.
-elapso : τη γενική του γερουνδίου :elabendi.
-obiurgandam : το δεύτερο ενικό πρόσωπο του παρακειμένου της οριστικής στην ενεργητική φωνή : obiurgavisti.-venit : το τρίτο ενικό πρόσωπο του παρατατικού της οριστικής στην ενεργητική περιφραστική συζυγία (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο) : venturus erat.
-praeripuisset : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα της οριστικής στην ενεργητική φωνή : praeripiunt.
-est : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο του μέλλοντα της προστακτικής :estote.
-molientem : το απαρέμφατο ενεστώτα : moliri.

  
Γ1α) «quod Asiam vidit»:
Ø    Δευτερεύουσα επιρρηματική αιτιολογική πρόταση.
Ø    Επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο laudare.
Ø    Εκφέρεται με οριστική διότι δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία.


Γ1β) «Murenam laudare debemus»: Murena laudandus est nobis.


Γ1γ) «cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset»consilio viri sui de interficiendo Caesare cognito.Γ2α)
luxuriate : γενική αντικειμενική στο suspicionem.
Murenae: έμμεσο αντικείμενο στο obiecerunt.
nomini: δοτική προσωπική χαριστική στο constituta est.
uxor: παράθεση στο Porcia.
tonsorium: επιθετικός προσδιορισμός στο cultellum.
secreto: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο inquit.


Γ2β) «Clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatus Brutus ad eam obiurgandam venit quod tonsoris praeripuisset officium»:
Aliquis dicit clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatum Brutum ad eam obiurgandam venisse quod tonsoris praeripuisset officium.Γ2γ) «cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit»:
ØΤελική πρόταση : ut resecaret ungues (-is)
ØΣουπίνο: resectum ungues (-is)
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου