Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Έξαρση του φαινομένου του εθνικισμού

                                                          Εθνικισμός

Στην ελληνική κοινωνία έχει παρατηρηθεί τελευταία το φαινόμενο της αύξησης του εθνικισμού. Εθνικισμός θεωρείται μια ακραία μορφή κατά την οποία οι άνθρωποι θεωρούν το έθνος τους ανώτερο από όλα τα άλλα, επιδιώκουν την εξόντωση όλων των υπολοίπων και την επιβολή τους με τη βία. Με αφορμή λοιπόν, την έξαρση της έννοιας του εθνικισμού θα τονίσω παρακάτω τα αίτια αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.
Μια από τις αιτίες είναι τα συμφέροντα μια χώρας ή οι πολιτικές της βλέψεις. Τα συμφέροντα αυτά είναι οικονομικά που οι ισχυρές οικονομικά χώρες έχουν εις βάρος των ανίσχυρων. Επίσης οι επεκτατικές πολιτικές βλέψεις και δράσεις των κρατών με σκοπούς πολιτικούς δηλαδή κυριαρχίας είτε γεωστρατηγικούς δηλαδή τη κατάκτηση εμπορικών ζωνών ή πηγές πλούτου ή ακόμα και βιομηχανίες όπλων.
Επιπλέον, η αύξηση του φαινομένου της ανεργίας οδηγεί τους ανθρώπους στον άδικο καταμερισμό ευθυνών , κατηγορώντας και διακρίνοντας τον ένοχο στο πρόσωπο των μεταναστών της χώρας . Αυτή η συμπεριφορά των ανθρώπων έχει ως αποτέλεσμα την συσπείρωση τους εναντίον των ξένων και υπέρ των ομοεθνών οδηγώντας τους σε ακραίες καταστάσεις και αντιδράσεις.
Παράλληλα, η απογοήτευση των ανθρώπων ερεθίζει την έξαρση του εθνικισμού. Με το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, η διαφθορά, η κακή διαχείριση, η έλλειψη κρατικής μέριμνας είναι κάποιοι από τους λόγους που το πνεύμα του ανθρώπου γίνεται ευάλωτο το ίδιο και ο άνθρωπος. Για αυτό ο εθνικισμός είναι ευκολότερο να εισχωρήσει στο υποσυνείδητο μας σε καταστάσεις που η κοινωνία βρίσκεται σε παρακμή. Με επιτηδευμένα, λάθος μηνύματα καθώς και με τη χειραγώγηση με σκοπό την ετεροκατέυθυνση του ανθρώπου από τα ζωτικής σημασίας προβλήματα σε αυτά με άλλη σημασία άχρηστα για αυτούς. Επιπλέον, στην ίδια κατάσταση οδηγούν η έλλειψη παιδείας ,το χαμηλό πνευματικό επίπεδο καθώς ο λαός δέχεται εύκολα την εθνικιστική προπαγάνδα.
Στην συνέχεια, η θρησκεία κατέχει καθοριστικό ρόλο στο τρόπο που κατανοεί ο πιστός τον εθνικισμό. Ο φανατισμός και η υπερεκτίμηση της θρησκείας και του εθνικού τους πολιτισμού είναι κάποια από τα στοιχεία που δρούν αρνητικά.Γενικότερα σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ανθρώπου η αδυναμία κατανόησης των εθνικών ιδιαιτεροτήτων των υπολοίπων χωρών έχει ως αποτέλεσμα το έντονο αίσθημα του εθνικισμού.
Σε όλα τα παραπάνω αίτια το κοινό τους στοιχείο είναι ότι όλα προέρχονται από κάποια προβλήματα ή ασυνέχειες του δέρματος της κοινωνίας ή της χώρας . Όμως όπως σε όλα τα προβλήματα έτσι και σε αυτό υπάρχουν πιθανές λύσεις που βοηθούν στην εξουδετέρωση του φαινομένου του εθνικισμού.
Πρώτα από όλα, η παιδεία και η εκπαίδευση που είναι από τους σημαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης έχει τη δυνατότητα να εξαλείψει το φαινόμενο αυτό. Το άτομο πρέπει να κατανοήσει από μικρή ηλικία τη διαφορά ανάμεσα στον αγνό πατριωτισμό και στον υπερβολικό εθνικισμό. Μέσω του σχολείου μπορούν να καταλάβουν το τεράστιο χάσμα που δημιουργείται από την ίδια την κοινωνία που ζουν, ανάμεσα στην αγνή αγάπς και λατρεία της πατρίδας, των πολιτιστικών τους στοιχείων και του φανατισμού και της ακραίας υπεράσπισης των ομοεθνών στοιχείων.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι εξίσου ικανά να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος. Μέσω των ΜΜΕ μπορούν να σταλθούν πανανθρώπινα μηνύματα στα άτομα της κοινωνίας περνώντας την ιδεολογία του πατριωτισμού και ευαισθητοποιώντας τους ανθρώπους για τα αρνητικά του εθνικισμού. Επίσης, ο θεσμός της οικογένειας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του ατόμου ,για αυτό πρέπει να μάθει στα νεότερα μέλη της να αγαπά την πατρίδα και τα στοιχεία της χωρίς την υπερβολή και την υπερπροστασία, που οδηγούν στον εθνικισμό.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω το μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο αυτών εννοιών. Αν ο εθνικισμός επικρατήσει στους ανθρώπους τότε είναι ικανός να αναγκάσει την κοινωνία να καταρρεύσει. Μπορούν οι άνθρωποι με συνεργασία να καταφέρουν την εξαφάνιση αυτού του φαινομένου εκπαιδεύοντας τους μεταγενέστερους για τα ολέθρια αποτελέσματα του εθνικισμού.

Μαρία Κωνσταντάτου


Μαθήτρια Γ΄Λυκείου

Η ανεργία στην Ελλάδα της κρίσης

Η ανεργία σήμερα

Στη σημερινή κοινωνία εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο της ανεργίας.Παρατηρούμε ότι ολοένα και περισσότερο αυξάνεται ο δείκτης της αφού οι άνθρωποι αδυνατούν να βρουν επαγγελματική αποκατάσταση.Στην εμφάνιση αυτού του ζητήματος οφείλονται ποικίλοι λόγοι.Στο παρακάτω κείμενο λοιπόν,θα αναφερθούν τα αίτια καθώς και οι επιπτώσεις που προκαλούν το φαινόμενο αυτό.
Αρχικά,τόσο το άτομο όσο και η οικογένεια έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την ύπαρξη αυτού του προβλήματος.Ειδικότερα,οι επαγγελματίες δεν εξελίσσονται και δεν ακολουθούν τα νέα δεδομένα.Με άλλα λόγια,δεν προσπαθούν να βελτιώσουν την εργασία τους διότι θεωρούν πως μπορούν να επαναπαυτούν λόγω κατοχής πτυχίου.Αντίθετα,καλό θα ήταν να συμβιβαστούν με τις νέες συνθήκες και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους.Ταυτόχρονα,η φιλοδοξία κάθε ελληνικής οικογένειας είναι η τριτοβάθμια μόρφωση των παιδιών της,με σκοπό την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση.Με αυτό τον τρόπο όμως,περιφρονούν τις χειρωνακτικές εργασίες και μυθοποιούν τα επαγγέλματα του πνεύματος.
Επιπρόσθετα,σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση της ανεργίας είναι το κράτος και γενικά η κατάσταση που επικρατεί στη κοινωνία στις μέρες μας.Για παράδειγμα,παρατηρείται δυσαναλογία λόγω ζήτησης και προσφοράς διότι δεν υφίστανται ορθός προγραμματισμός από το ελληνικό κράτος.Επίσης,γνωρίζουμε πως δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.Ακολούθως,η αστικοποίηση και η έντονη αστυφιλία όξυναν περισσότερο το πρόβλημα διότι υπήρχε ραγδαία μετακίνηση αγροτικών πληθυσμών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να αναζητήσουν μια θέση εργασίας.Επιπλέον,στην Ελλάδα υπάρχουν πολυθεσίτες που ασχολούνται με δύο ή και με τρεις θέσεις εργασίας.Τέλος,η αναξιοκρατία συμβάλλει στην εμφάνιση αυτού του φαινομένου αφού στην εργασία δεν αναλαμβάνουν τις θέσεις τα άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα,αλλά άτομα που έχουν άλλες <<ιδιότητες>>.
Εκτός από αυτό,ένας συνακόλουθος παράγοντας είναι η εισαγωγή της τεχνολογίας λόγω της οποίας μειώνονται οι θέσεις χειρωνακτικής εργασίας και τα περισσότερα επαγγέλματα αυτοματοποιούνται.Παράλληλα,μέσω της οικονομικής κρίσης στη σημερινή κοινωνία οι πολίτες αδυνατούν να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας για να φέρουν στην οικογένειά τους τα ¨προς το ζην¨.Για να γίνω πιο σαφής,οι άνθρωποι για να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες αναζητούν εργασία σύμφωνα με αυτό που έχουν σπουδάσει.Ωστόσο,οι σημερινοί πολίτες προκειμένου να επιβιώσουν είναι πρόθυμοι να εργασθούν σε οποιαδήποτε θέση και έτσι πλέον αντί για άεργοι ονομάζονται άνεργοι καθώς και το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης είναι έντονο.
Αναμφίβολα,τα παραπάνω αίτια οδηγούν και σε κάποιες επιπτώσεις που προσβάλλουν το άτομο.Πρώτα από όλα,το άτομο όντας άνεργος δεν μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας του.Έπειτα,λόγω αυτής της κατάστασης νιώθει απογοήτευση και κατάθλιψη επειδή πιστεύει πως δεν είναι άξιος να εργασθεί και να προσφέρει έργο.Ακολούθως,δεν διευρύνει τις γνώσεις του και δεν μαθαίνει την έννοια της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας.Συνοψίζοντας,με τη μη απασχόλησή του δεν έχει οικονομικούς πόρους και έτσι καθημερινά επιβιώνει με αρκετές δυσκολίες,ενώ σιγά σιγά δεν θα βρίσκεται και σε θέση να καλύψει οικονομικά τις υποχρεώσεις του.
Παρόμοια,τα αρνητικά αποτελέσματα της ανεργίας επιδρούν και στο κοινωνικό σύνολο.Αυτό σημαίνει ότι,εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο του ρατσισμού καθώς οι πολίτες χωρίζουν σε κατηγορίες τους ανθρώπους σύμφωνα είτε με το μηνιαίο εισόδημά τους είτε με την εργασία την οποία απασχολούνται.Συνάμα,λόγω υιοθέτησης τέτοιων αντιλήψεων εκδηλώνονται σκηνές βίας και εγκληματικότητας.Αυτή η κατάσταση επικρατεί διότι οι άνθρωποι πολλές φορές λόγω ανάγκης ή απελπισίας είναι ικανοί να προβούν σε άσχημες πράξεις και να δείξουν με κάθε τρόπο το άγριο πρόσωπό τους.Δηλαδή,οι σχέσεις πλέον μεταξύ των πολιτών είναι εχθρικές.Ταυτόχρονα,καταπατώνται τα δικαιώματα αυτών για εργασία και όσο αφορά το ζήτημα της ισότητας.Όπως φαίνεται,πολλά άτομα καταλήγουν στη μετάναστευση,εγκαταλείποντας έτσι τη χώρα τους αναζητώντας σε ένα μακρινό μέρος μια καλύτερη ζωή ,όπου θα τους εξασφαλίσει μια επαγγελματική αποκατάσταση. Επιπροσθέτως , πολλές φορές λύση για αυτούς αποτελεί και η αυτοκτονία.
Εν κατακλείδι, είναι αναγκαίο τα νεαρά άτομα να κατανοήσουν πως μέσω του ΣΕΠ ο καθένας μπορεί να βρει το ανάλογο επάγγελμα που επιθυμεί να ακολουθήσει στη ζωή του.Βέβαια,θα πρέπει να έχει σκεφτεί και τι οικονομικούς πόρους μπορεί να του προσφέρει.Άρα,καλό θα ήταν να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στο συγκεκριμένο μάθημα ,αφού μέσω αυτού θα μπορεί το άτομο να επιλέξει τη σωστή εργασία έτσι έστω να έχει μια πιο άνετη και εποικοδομητική ζωή για τον ίδιο.

Αναστασία Τραυλού
Μαθήτρια Γ ΄ Λυκείου


Πέμπτη 28 Αυγούστου 2014

Επιτυχόντες Φροντιστηρίου Πεπαιδευμένοι

Θα θέλαμε να συγχαρούμε τους επιτυχόντες της φετινής χρονιάς που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.Η εμπιστοσύνη που παρείχατε μέχρι σήμερα στο κάλεσμά μας αποζημιώνει την προσπάθειά μας. Οι επιτυχόντες:

  ΜΕΡΓΙΑΝΟΥ ΟΛΓΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)


 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΥ ΚΟΡΑΛΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)


 ΠΕΤΡΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ -  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)


ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΘΑΛΕΙΑ -  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)


 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ -   ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)


  ΒΟΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)


ΜΑΝΕΝΤΗ ΑΝΝΑ - ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)

Υπεύθυνοι Σπουδών
Διαμαντάτος Αλέξανδρος
Διαμαντάτου Έφη
Καρρά Ειρήνη
Καρρά Ελπίδα


Τηλέφωνα επικοινωνίας 2674072337- 6938490156
Δευτέρα 30 Ιουνίου 2014

Βαθμολογίες Πανελλαδικών 2014

Λαμβάνει τέλος η αγωνία για τους υποψηφίους των Πανελληνίων 2014, καθώς αύριο θα ανακοινωθούν οι βαθμοί των γραπτών.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, την Τρίτη 1 Ιουλίου θα αναρτηθούν στα Λύκεια της χώρας οι βαθμολογίες των εξετάσεων.
Οι βαθμοί και τα αποτελέσματα των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στις Πανελλήνιες θα αναρτηθούν και ηλεκτρονικά στην ειδική ιστοσελίδα results.it.minedu.gov.gr.
Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν και οι βαθμοί των υποψηφίων των ΕΠΑΛ (Επαγγελματικών Λυκείων).
Η αποστολή των αποκομμάτων των βαθμολογιών των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων άρχισε σήμερα το πρωί, ώστε να φθάσουν στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αύριο και εν συνεχεία να παραδοθούν στα Λύκεια.
Ο Διευθυντής κάθε Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Β) με μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων, αμέσως μετά την παραλαβή των καταστάσεων και των αποκομμάτων πρέπει να προβούν στον απαραίτητο έλεγχο μεταξύ των καταστάσεων και των αποκομμάτων και στη συνέχεια να αναρτήσουν τα αποτελέσματα το μεσημέρι της Τρίτης 1 Ιουλίου.
Οι βεβαιώσεις πρόσβασης στους αποφοίτους της Γ΄ Ημερήσιων Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄), της Δ΄ Εσπερινών Λυκείων και εσπερινών ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) καθώς και σε όσους κατόχους απολυτηρίου επανεξετάστηκαν φέτος στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Λυκείου, δε θα χορηγηθούν, πριν παραληφθούν από τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄) οι μηχανογραφικές καταστάσεις (οι οποίες θα είναι διαφορετικές για τα ΓΕΛ και διαφορετικές για τα ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄) από τη Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠΑΙΘ, στις οποίες θα αναγράφονται αναλυτικά όλα τα βαθμολογικά δεδομένα (προφορικοί βαθμοί τετραμήνων, μέσος όρος προφορικών, προσαρμογή προφορικού βαθμού, γραπτοί βαθμοί, βαθμοί πρόσβασης μαθημάτων και γενικός βαθμός πρόσβασης).
Οι καταστάσεις αυτές, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, που αναρτήθηκε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, προγραμματίζεται να έχουν παραληφθεί από τα ΓΕΛ μέχρι και τις 4 Ιουλίου και από τα ΕΠΑΛ (για την ομάδα Β΄) λίγο αργότερα και οι σχετικές βεβαιώσεις θα χορηγηθούν αμέσως μόλις γίνει ο σχετικός έλεγχος των καταστάσεων αυτών με τα αντίστοιχα στοιχεία που διατηρούνται στα Λύκεια.


Read more: http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/466320/apotelesmata---panellinies-2014-kante-klik-edo-gia-na-deite-tis-vathmologies#ixzz368MygYht

Τετάρτη 18 Ιουνίου 2014

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού 2014

Από σήμερα μπορούν οι μαθητές - υποψήφιοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση να απευθύνονται στο Λύκειo τους προκειμένου να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας.
Στις 24 Ιουνίου οι υποψήφιοι των Πανελλήνιων θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση exams.it.minedu.gov.gr ώστε να συμπληρώσουν το απαραίτητο έντυπο, το γνωστό Μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να υποβάλουν το Μηχανογραφικό 2014 θα απευθυνθούν στο Λύκειό τους από την Τετάρτη 18 Ιουνίου και μετά για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) και στη συνέχεια θα μπορούν να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση exams.it.minedu.gov.gr και να υποβάλλουν το Μηχανογραφικό 2014 σε συγκεκριμένη προθεσμία:
Αρχικά κάνοντας κάποιες προσωρινές προτιμήσεις (Προσωρινή Αποθήκευση) και τελικά την οριστική υποβολή (Οριστικοποίηση) μετά την ανακοίνωση των βαθμών των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ αντίστοιχα. Μέσα στην προθεσμία, εφόσον κάποιος υποψήφιος μετανιώσει και θέλει να τροποποιήσει το Μ.Δ., απευθύνεται στο Λύκειο του, ακυρώνεται το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. και υποβάλλει εκ νέου Μ.Δ. (βλ. παρ. Δ2).
Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην χάσουν τις προθεσμίες, καθώς θα μπορούν να συμπληρώσουν τα Μηχανογραφικά Δελτία έως τη Δευτέρα 14-7-2014.

Τρίτη 10 Ιουνίου 2014

Απαντήσεις θεμάτων Ιστορίας 2014

ΘΕΜΑ Α1.
α. «Οι ραγδαίες εξελίξεις που γνώρισε… κοινωνικές συνθήκες» (σχολ. βιβλίο σελ. 42)
β. «Το 1909 συντελείται μια τομή… έχοντας επιτύχει τις επιδιώξεις του» ( σχολ. βιβλίο
σελ.86-88)
γ. «Η συνθήκη των Σεβρών (10 Αυγούστου 1920)…απτή πραγματικότητα». (σχολ.
βιβλίο σελ.96 και συνδυαστικά με σελ. 144) «οι εθνικές βλέψεις των Ελλήνων της
Μικράς Ασίας… την προσάρτηση της περιοχής στην Ελλάδα».

ΘΕΜΑ Α2.
α-Λ
β-Σ
γ-Σ
δ-Σ
ε-Λ

ΘΕΜΑ Β1
α. Η οργάνωση των κομμάτων ήταν εμφανής μόνο στο επίπεδο της ηγεσίας….υπέρ της
εκλογικής τους περιφέρειας (σελ. 84)
β. Αντίθετα με άλλες χώρες της Ευρώπης….το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού
πληθυσμού. (σελ. 84)

ΘΕΜΑ Β2
α) Η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου ήταν αρχικά σύμφωνη με τον αγώνα…
« αλλά θα την διαθέσω υπέρ του λαού σας.» (σελ.250-251)
β) Παρά το αρνητικό κλίμα που δημιουργήθηκε…και στην Αθήνα στις 4 Σεπτεμβρίου
του ίδιου έτους (σελ.252-253)

Γ1.
α) Βιβλίο, σελ. 90: Ο Βενιζέλος πήρε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης… ήταν πλέον
ελεύθερος να προχωρήσει στο μεταρρυθμιστικό του έργο.
Βιβλίο, σελ. 91: Το ρεύμα που είχε το κόμμα του Βενιζέλου….επίλυση σημαντικών
κοινωνικών προβλημάτων.
Πηγή: Οι ιστορικές μας γνώσεις επιβεβαιώνονται από τις πληροφορίες που αντλούμε
από την ιστορία του ελληνικού έθνους. Σύμφωνα με αυτές, η κυβέρνηση του
Βενιζέλου ορκίστηκε στις 6 Οκτώβρη 1910 και ο ίδιος ανέπτυξε στις 8 Οκτώβρη
στην Βουλή τις βασικές κυβερνητικές του θέσεις. Μετά την ολοκλήρωση των
προγραμματικών του δηλώσεων, ο Βενιζέλος ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης , εξαιτίας
όμως της έλλειψης απαρτίας, υπέβαλε στον Γεώργιο Α΄ την παραίτησή του και
εισηγήθηκε την διάλυση της Βουλής. Ο βασιλιάς διαισθανόμενος την απήχηση που
είχε ο Βενιζέλος στον λαό, αποδέχτηκε την πρότασή του. Η προκήρυξη νέων
εκλογών προκάλεσε την έντονη αντίδραση των παλαιών κομμάτων. Τα τρία
ισχυρότερα αντιβενιζελικά κόμματα με επικεφαλής τους Γ.Θεοτόκη, Δ.Ράλλη και
Κ.Μαυρομιχάλη, κατήγγειλαν την βίαιη διάλυση της Βουλής και αποφάσισαν να μην
συμμετάσχουν στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση του Νοεμβρίου του 1910.Η
απόφασή τους ερμηνεύεται αν την συσχετίσουμε με την συνειδητοποίηση του
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687

πολιτικού αδιεξόδου των παλαιών κομμάτων. Χρησιμοποίησαν το μέτρο της αποχής
από τις εκλογές , ελπίζοντας ότι στο άμεσο μέλλον θα μπορούσαν να επιχειρήσουν
την τελική αναμέτρηση με το βενιζελικό κόμμα σε πεδίο περισσότερο πρόσφορο.
Τίθεται το ερώτημα : Αν ο παλαιός πολιτικός κόσμος κατέστη ανίκανος να σταθμίσει
τους νέους καθοριστικούς παράγοντες της ελληνικής δημόσιας ζωής ή αν εναπέθεσε
τις ελπίδες του στην πιθανή φθορά της νέας κυβέρνησης.
Στις εκλογές του Μαρτίου του 1912 το κόμμα των Φιλελευθέρων θριάμβευσε και
πάλι. Τα παλαιά κόμματα ,τα οποία απείχαν στις προηγούμενες εκλογές του
Νοεμβρίου του 1910 , τώρα ανέδειξαν βουλευτές μόνο εκεί όπου υποψήφιοί τους
είχαν μεγάλη λαϊκή απήχηση. Και πάλι πολλοί αρχηγοί μετά βίας κατόρθωσαν να
εκλεγούν ενώ άλλοι ,όπως ο Δ.Ράλλης και ο Α. Ζαΐμης κατέλαβαν έδρα στην Βουλή
μόνο στις αναπληρωματικές εκλογές, σε άλλες περιοχές. Στην νέα Βουλή, τα
πρόσωπα της αντιπολίτευσης απαρτίζονταν από τους παλιούς ηγέτες Γ.Θεοτόκη ,
Δ.Ράλλη, Κ.Μαυρομιχάλη και από τους νέους πολιτικούς αρχηγούς Δ.Γούναρη,
Π.Τσαλδάρη και Ν.Δημητρακόπουλο.

β) Πηγή : Κατά την θητεία της νέας Βουλής αυτής της περιόδου, η Ελλάδα
θριάμβευσε αν και άρχισε το έργο της κάτω από δραματικές συνθήκες, που
δημιουργήθηκαν εξαιτίας της ανάφλεξης του Κρητικού Ζητήματος. Στην Κρήτη,
σκόπιμα διενεργήθηκαν εκλογές την ίδια μέρα με τις εκλογές στην Ελλάδα, με στόχο
να αποστείλουν εκπροσώπους του νησιού στο ελληνικό κοινοβούλιο, αφού μετά το
κίνημα των Νεότουρκων , η Κρήτη είχε κηρύξει τη ένωση με την Ελλάδα. Τα
αποτελέσματα ήταν εντελώς διαφορετικά από αυτά στην Ελλάδα, καθώς το κόμμα
του Βενιζέλου εξέλεξε μόνο 23 βουλευτές σε σύνολο 69. Η Τουρκία επιζητούσε
αφορμή για να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας. Ο Βενιζέλος , γνωρίζοντας ότι δεν
ήταν καιρός να εμπλακεί σε πολεμικές περιπέτειες, αρνήθηκε την είσοδο Κρητών
βουλευτών στην ελληνική Βουλή. Η άρνηση αυτή κόστισε στον παλαιό αγωνιστή και
επαναστάτη, ο οποίος τέσσερις μέρες παρέμεινε κλεισμένος στο ξενοδοχείο όπου
διέμενε.
Βιβλίο σελ 219: Αλλά ο Βενιζέλος ως πρωθυπουργός της Ελλάδας….ένοπλα τμήματα
Βιβλίο σελ 219: Εκείνο που δεν είχε κατορθώσει να λύσει η διπλωματία….ανέλαβε τα
καθήκοντά του στις 12 Οκτωβρίου 1912

Δ1.
α) Βιβλίο σελ .166-167: Σημαντικότερες ήταν οι επιπτώσεις από την άφιξη των
προσφύγων στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας…. και
ενσωματώθηκαν στον εθνικό κορμό +σελ. 153-154 (συνδυαστικά στοιχεία): Υπήρξε
μέριμνα να αποκτήσουν οι πρόσφυγες απασχόληση ίδια ή συναφή …την Έδεσσα κι
αλλού + σελ.154: Εξάλλου δόθηκε προτεραιότητα στην εγκατάσταση των προσφύγων
στην Μακεδονία και την Δυτική Θράκη καθώς θα καλυπτόταν το δημογραφικό
κενό….παραμεθόριες περιοχές.
Πηγές: Στο κείμενο Α΄ του Γ.Γιαννακόπουλου αναφέρεται ότι στην Θράκη η
εγκατάσταση των προσφύγων ήταν άμεση προτεραιότητα για το ελληνικό κράτος και
το 1924 , το ελληνικό στοιχείο ανήλθε στο 62,1% του πληθυσμού, ενώ 4 χρόνια
αργότερα, ένας στους τρεις κατοίκους της Θράκης ήταν πρόσφυγας. Ο Βενιζέλος
υπογράμμισε σε λόγο του ,το 1929, την ομοιογένεια του ελληνικού κράτους. Επίσης,
στο κείμενο Β΄ του Απ.Βακαλόπουλου, αναφέρονται τα λόγια του Γερμανού Stephan
Ronhart που γράφει ότι η Ελλάδα περικλείει στα σύνορά της έναν σχεδόν απόλυτα
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11 -- ΠΕΙΡΑΙΑΣ -- 18532 -- ΤΗΛ. 210-4224752, 4223687

ομογενή , από άποψη γλώσσας και θρησκείας, λαό 6.550.000 ψυχών,
συναρμολογώντας σφιχτά ολόκληρο τον εθνικό της κορμό.
β) Βιβλίο, σελ. 167-168: Για ένα διάστημα, η άφιξη των προσφύγων φαινόταν
δυσβάστακτο φορτίο για την ελληνική οικονομία….που ήταν ειδικευμένοι σε αυτές τις
ασχολίες στην πατρίδα τους.+ (Συνδυαστικά στοιχεία) σελ.153-154: Υπήρξε μέριμνα
να αποκτήσουν οι πρόσφυγες…την Έδεσσα κι αλλού + (προαιρετικά) σελ.45 : Η
αναδιανομή που έγινε …. καθεστώς μικροϊδιοκτησίας.
Πηγές: Σύμφωνα με το κείμενο Β΄ του Απ. Βακαλόπουλου, οι κυβερνήσεις μετά την
άφιξη των προσφύγων, ανέλαβαν μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα στις
Σέρρες, στην Δράμα και στην Θεσσαλονίκη, π.χ. διευθέτηση χειμάρρων και μεγάλων
ποταμών, αποξήρανση λιμνών και παράδοση γαιών σε ακτήμονες πρόσφυγες και
γηγενείς. Στο κείμενο Γ΄ αναφέρεται η ιδιαίτερη ώθηση που δόθηκε σε τομείς της
γεωργίας, όπως η αμπελουργία και η μεταξοσκωληκοτροφία, στις περιοχές
Αξιούπολης, Βέροιας, Έδεσσας , Αριδαίας, Φλώρινας, όπως και η ροδοκαλλιέργεια
στις περιοχές Έδεσσας, Βέροιας και Δράμας. Επίσης, οι πρόσφυγες εισήγαγαν την
καλλιέργεια αμπελιών αμερικανικής προέλευσης απρόσβλητων από την φυλλοξήρα.
Σύμφωνα με τον πίνακα που παρουσιάζει την παραγωγή δημητριακών, καπνού και
βάμβακος σε χιλιάδες τόνους, παρατηρούμε την πτώση των τιμών, σε γενικές
γραμμές, κατά το έτος 1922, που δικαιολογείται ίσως από την κατάρρευση του
ελληνικού μετώπου στην Μικρά Ασία και την δεινή οικονομική κατάσταση της
χώρας ενώ από το 1923 ,που υπογράφεται η σύμβαση της Λοζάνης, και
πραγματοποιείται η άφιξη των προσφύγων στην Ελλάδα, παρατηρούμε θεαματική
αύξηση της αγροτικής οικονομίας.

Θέματα Ιστορίας 2014

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:
α. Αγροτική μεταρρύθμιση
β. Κίνημα στο Γουδί
γ. Συνθήκη των Σεβρών (28 Ιουλίου/10 Αυγούστου 1920).
Μονάδες 15
ΘΕΜΑ Α2
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό
σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε
πρόταση:
α. Η πολιτική και κοινωνική επιρροή των σοσιαλιστικών ομάδων και των
εργατικών ομαδοποιήσεων, στο τέλος του 19ο υ αιώνα, ήταν σαφώς
μεγαλύτερη στην Ελλάδα από εκείνη που άσκησαν αντίστοιχα κινήματα
σε βιομηχανικές χώρες της Δύσης αλλά και σε βαλκανικές.
β. Στο τέλος του 1904 έληξε η περίοδος της Γενικής Συνέλευσης (στην
Κρήτη) και προκηρύχθηκαν εκλογές για την ανάδειξη 64 βουλευτών.
γ. Με βάση το άρθρο 11 της Σύμβασης της Λοζάνης ιδρύθηκε η Μικτή
Επιτροπή Ανταλλαγής με έδρα την Κωνσταντινούπολη.
δ. Το Μάιο του 1927 ιδρύθηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία άρχισε τη
λειτουργία της ένα χρόνο αργότερα.
ε. Μετά τη διάλυση της ΕΑΠ, το 1930, τα χρέη των αγροτών προσφύγων
ανέλαβε να εισπράξει η Εθνική Τράπεζα.
Μονάδες 10
ΘΕΜΑ Β1
Να αναφερθείτε: α) στην οργάνωση των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, σε
επίπεδο ηγεσίας, κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ο υ αιώνα (μονάδες 7) και
β) στους λόγους για τους οποίους δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην
Ελλάδα, κατά την ίδια περίοδο. (μονάδες 6)
Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Β2
Να αναφερθείτε: α) στις ενέργειες του Μητροπολίτη Τραπεζούντας
Χρύσανθου για το ποντιακό ζήτημα, κατά το συνέδριο Ειρήνης (1918-1919)
στο Παρίσι (μονάδες 6) και β) στις ενέργειες του Μητροπολίτη Αμάσειας
Γερμανού Καραβαγγέλη, κατά το 1921, για το ίδιο ζήτημα. (μονάδες 6)
Μονάδες 12
 ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
 ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα
που σας δίνονται, να αναφερθείτε:
α) στις εκλογικές αναμετρήσεις του Νοεμβρίου 1910 (αμέσως μετά την
παραίτηση Δραγούμη) και του Μαρτίου του 1912, καθώς και στον
συσχετισμό των πολιτικών δυνάμεων που προέκυψαν από αυτές
(μονάδες 15) και
β) στη στάση του Βενιζέλου ως πρωθυπουργού της Ελλάδας στο Κρητικό
ζήτημα μέχρι και τις 12 Οκτωβρίου 1912. (μονάδες 10)
Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

[…] Στις 6 Οκτωβρίου [1910] ορκίσθηκε η κυβέρνηση υπό τον Ελευθέριο
Βενιζέλο, ο οποίος ανέλαβε και τα υπουργεία των Στρατιωτικών και των
Ναυτικών […] Στις 8 Οκτωβρίου, ο πρωθυπουργός ανέπτυξε στο κοινοβούλιο
τις βασικές κυβερνητικές θέσεις. […] Όταν […] στις 9 Οκτωβρίου
ολοκληρώθηκε η συζήτηση γύρω από τις προγραμματικές δηλώσεις της
κυβερνήσεως, […] ο νέος πρωθυπουργός έσπευσε να επιζητήσει την ψήφο
εμπιστοσύνης […]. Όταν διαπιστώθηκε η έλλειψη απαρτίας*
 […] ο Βενιζέλος
υπέβαλε στο βασιλιά την παραίτησή του και εισηγήθηκε […] τη διάλυση του
σώματος. […] Και ο Γεώργιος Α΄, διαισθανόμενος το εντεινόμενο λαϊκό ρεύμα
υπέρ του Βενιζέλου δε δίστασε να δεχθεί την εισήγηση του πρωθυπουργού.
Στις 12 Οκτωβρίου δημοσιεύτηκε […] η προκήρυξη νέων εκλογών […]. Η
πρωτοβουλία του ανώτατου άρχοντα προκάλεσε τη ζωηρή αντίδραση των
παλαιών κομμάτων. Ο Γ. Θεοτόκης, ο Δ. Ράλλης και ο Κ. Μαυρομιχάλης,
επικεφαλής των τριών ισχυρότερων κομματικών σχηματισμών, αποφάσισαν
να καταγγείλουν τη βίαιη διάλυση της βουλής και να απόσχουν από την
επικείμενη εκλογική αναμέτρηση. Η ερμηνεία της δραματικής αποφάσεως
των τριών ηγετών ήταν εντούτοις στην ουσία συνυφασμένη λιγότερο με την
καταγγελία της βασιλικής πρωτοβουλίας και περισσότερο με τη
συνειδητοποίηση του πολιτικού αδιεξόδου όπου είχαν περιπέσει.[…]Έτσι σε
θέση αδυναμίας, η ηγεσία του παλαιού πολιτικού κόσμου κατέφυγε στο
μέτρο της αποχής, με την ελπίδα ότι στο άμεσο μέλλον θα ήταν δυνατό να
επιχειρήσει την τελική αναμέτρηση σε πεδίο περισσότερο πρόσφορο.
Διερωτάται κανείς αν ο παλαιός πολιτικός κόσμος είχε καταστεί ανίκανος να
σταθμίσει τη βαρύτητα των νέων καθοριστικών παραγόντων της ελληνικής
δημόσιας ζωής ή αν είχε εναποθέσει τις ελπίδες του στην πιθανή φθορά της
νέας κυβερνήσεως.

 Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄: Νεώτερος Ελληνισμός από το 1881 ως το 1913,
Eκδοτική Αθηνών, Αθήνα 20002
, σ. 273-274.
________________
 *απαρτία: ο αριθμός στη σύνθεση μελών (συνέλευσης, συμβουλίου κλπ που απαιτείται,
προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη μια συνεδρίαση ή το αποτέλεσμά της.
 ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
 ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ Β

 […] Ο Βενιζέλος και οι Φιλελεύθεροι και πάλι θριάμβευσαν. [εκλογές
Μαρτίου 1912] […] Τα παλιά κόμματα, τα οποία είχαν απόσχει στις εκλογές
[Νοέμβριος 1910], τώρα κατόρθωσαν να αναδείξουν βουλευτές μόνο εκεί
όπου αποδεδειγμένα οι υποψήφιοί τους ήταν προσωπικότητες πρώτου
μεγέθους. Και πάλι, όμως, πολλοί αρχηγοί μόλις και μετά βίας πέτυχαν να
εκλεγούν, ενώ άλλοι, όπως ο Δ. Ράλλης και ο Α. Ζαΐμης, κατάφεραν να
καταλάβουν κάποια έδρα στη νέα Βουλή μόνο σε αναπληρωματικές εκλογές,
σε άλλες περιοχές. […] Στη νέα Βουλή […] άσκησαν την αντιπολίτευση οι
παλιοί ηγέτες Γ. Θεοτόκης, Δ. Ράλλης, Κ. Μαυρομιχάλης και οι νέοι πολιτικοί
ηγέτες Δ. Γούναρης, Π. Τσαλδάρης και λίγο αργότερα ο Ν.
Δημητρακόπουλος.
 Η Βουλή αυτής της περιόδου υπήρξε εκείνη που επί ημερών της η
Ελλάδα θριάμβευσε, αν και άρχισε το έργο της κάτω από δραματικές,
πραγματικά, συνθήκες, που είχε δημιουργήσει η τελευταία ανάφλεξη του
Κρητικού Ζητήματος.
 Η Κρήτη σκόπιμα είχε διενεργήσει εκλογές την ίδια μέρα με την
Ελλάδα, με σκοπό να αποστείλει τους εκπροσώπους της στη νέα ελληνική
Βουλή, αφού μετά το κίνημα των Νεότουρκων το νησί είχε κηρύξει την ένωση
με την Ελλάδα. Μάλιστα, τα αποτελέσματα ήταν εντελώς διαφορετικά από
αυτά στην Ελλάδα, καθώς το κόμμα του Ε. Βενιζέλου εξέλεξε μόνο 23
βουλευτές σε σύνολο 69. Η Τουρκία όμως παραμόνευε για να βρει αφορμή
και να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας.
 Ο Βενιζέλος, βλέποντας ότι δεν ήταν καιρός για πολεμικές περιπέτειες,
αρνήθηκε κατηγορηματικά στους βουλευτές από την Κρήτη να εισέλθουν
στην ελληνική Βουλή. […] Η άρνηση αυτή δεν ήταν καθόλου εύκολη για τον
παλαιό αγωνιστή και επαναστάτη. Τέσσερις μέρες παρέμεινε κλεισμένος στο
ξενοδοχείο «Φρύνη» του Παλαιού Φαλήρου, στο οποίο διέμενε.

 Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ.5: 1882-1974, National Geographic,
σ. 42.ΘΕΜΑ Δ1
Αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τον
πίνακα και τα κείμενα που σας δίνονται, να παρουσιάσετε:
α) τις επιπτώσεις από την άφιξη και την εγκατάσταση των προσφύγων
στην εθνολογική σύσταση του πληθυσμού της Ελλάδας (μονάδες 13)
και
β) τη συμβολή τους στην αγροτική οικονομία της χώρας. (μονάδες 12)
Μονάδες 25 ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
 ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ Α

[…] Στη Θράκη, όπου ο ελληνικός πληθυσμός είχε υποστεί δραστική μείωση
μετά τη βουλγαρική κατοχή το 1913, η εγκατάσταση των προσφύγων ήταν
άμεση προτεραιότητα για το ελληνικό κράτος. Το 1924, το ελληνικό στοιχείο
έφτασε το 62,1% του πληθυσμού, ενώ, τέσσερα χρόνια αργότερα ένας στους
τρεις κατοίκους της Θράκης ήταν πρόσφυγας. […] Όπως επισήμανε ο
πρωθυπουργός Ελευθέριος Βενιζέλος σε λόγο του το 1929, «…δεν υπήρξε
ποτέ εθνικόν ελληνικόν κράτος εξίσου μεγάλον, όπως αυτό το οποίον έχουμε
σήμερον (…) και μάλιστα τόσον ομοιογενές».

Γιώργος Γιαννακόπουλος, «Η Ελλάδα με τους πρόσφυγες», στο ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 1770-2000, τ. 7ο ς , Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 92.


ΚΕΙΜΕΝΟ Β

[…] Οι κυβερνήσεις […] εκτελούν μεγάλα εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά
έργα, κυρίως σε τρεις περιοχές, στις πεδιάδες των Σερρών, της Δράμας και
της Θεσσαλονίκης: διευθετούν προς όφελος της γεωργίας κοίτες χειμάρρων
και μεγάλων ποταμών, όπως του Αξιού, του Στρυμόνα κλπ., που με τις
πλημμύρες τους νέκρωναν τις παρόχθιες γαίες σε μεγάλο βάθος,
αποξηραίνουν λίμνες […] και τις γαίες τις παραδίδουν σε ακτήμονες
πρόσφυγες και γηγενείς. Ο Γερμανός Stephan Ronhart […] γράφει «Σήμερα
η Ελλάδα, αφότου δέχθηκε στο έδαφός της τα πλήθη των προσφύγων,
περικλείει στα σύνορά της ένα σχεδόν απόλυτα ομογενή από άποψη
γλώσσας και θρησκείας λαό 6.550.000 ψυχών». Και σε άλλο σημείο: «Ο
ελληνισμός σώζοντας τους πρόσφυγές του από την καταστροφή και την
εξουθένωση έσωσε ο ίδιος τον εαυτό του και ανορθώθηκε πάλιν ηθικά, ενώ
σύγχρονα συναρμολόγησε σφικτά ολόκληρο τον εθνικό του κορμό […]».
 Απ. Βακαλόπουλος, Νέα Ελληνική Ιστορία, σ. 383-385 στο Αξιολόγηση των μαθητών της
Γ ΄τάξης του Ενιαίου Λυκείου στο μάθημα Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας, τχ. Β, ΚΕΕ,
Αθήνα 2000, σ. 205-206.


ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

[…] Δόθηκε ιδιαίτερη ώθηση σε τομείς της γεωργίας, όπως η αμπελουργία
και η μεταξοσκωληκοτροφία ιδιαίτερα στις περιοχές Αξιούπολης, Βέροιας,
Έδεσσας, Αριδαίας, Φλώρινας, και στη ροδοκαλλιέργεια για ροδέλαιο στις
περιοχές Έδεσσας, Βέροιας και Δράμας. Παράλληλα, οι πρόσφυγες […]
φύτεψαν αμπέλια αμερικανικής προέλευσης που δεν προσβάλλονταν από τη
φυλλοξήρα. […]


Ρ. Αλβανού, «Οι πρόσφυγες και η αγροτική επανάσταση του Μεσοπολέμου» στο Η
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Οκτώβριος 2011, Αθήνα
σ. 64.

 ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
 ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ

Παραγωγή δημητριακών, καπνού και βάμβακος
(σε χιλιάδες τόννους)

Έτος Δημητριακά Καπνός Βαμβάκι
1921 624,8 23,3 3,8
1922 534,8 19,8 5,0
1923 602,3 37,8 8,0
1924 683,0 50,2 10,2
1925 708,7 60,8 10,5

(Πηγή: Foreign Office, 371: Annual reports on Greece, 1920-25۟ The
Statesman’s Year-Book, 1919-27.)

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ΄: Νεώτερος Ελληνισμός από το 1913 ως το 1941,
Eκδοτική Αθηνών, Αθήνα 20002
, σ. 297.

 *Όλα τα κείμενα αποδόθηκαν σε μονοτονικό· διατηρήθηκε, όμως, η ορθογραφία τους.


ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή
των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και
να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙ

Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014

Λύσεις Λατινικών 2014

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α1. Τόσο κοντά στα τείχη μας έχουμε τον εχθρό ! Επομένως προφυλαχτείτε από τον κίνδυνο,
προστατέψτε την πατρίδα. Μην έχετε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της πόλης. Την
αυτοπεποίθηση που είναι υπερβολική σε σας, να αποβάλετε. Μην πιστέψετε ότι θα
ενδιαφερθεί κανείς για την πατρίδα αν εσείς οι ίδιοι δεν έχετε φροντίσει για την πατρίδα.
Θυμηθείτε πως κάποτε η πολιτεία βρέθηκε στον έσχατο κίνδυνο !
Στη διάρκεια του Λατινικού πολέμου ο ύπατος Τίτος Μάνλιος ο οποίος καταγόταν από
αριστοκρατική γενιά είχε την αρχηγία του στρατού των Ρωμαίων. Αυτός όταν κάποτε έφευγε
από το στρατόπεδο, διέταξε να απέχουν όλοι από τη μάχη.
Τότε ρώτησε τη θυγατέρα (του) τι από τα δύο θα προτιμούσε να είναι μετά από μερικά
χρόνια, ασπρομάλλα ή φαλακρή. Όταν εκείνη απάντησε: «Εγώ, πατέρα, προτιμώ να είμαι
ασπρομάλλα», ο πατέρας πρόβαλε σ’ εκείνη το εξής ψεύτικο επιχείρημα: «Δεν αμφιβάλλω ότι
δε θέλεις να είσαι φαλακρή. Γιατί λοιπόν δε φοβάσαι μήπως αυτές εδώ σε κάνουν φαλακρή;»

Β1.
 prope : proxime
 opibus : opes
 nimia : magis nimia
 neminem : nullius
 ipsi : ipsi
 extremo : extero
 discrimine : discrimina
 nobili genere : nobilia genera
 exercitui : exercitibus
 omnes : omni
 illa : illud
 pater: patrum
 istae: istarum
 te: sibi

Β2.
 habemus : habento
 cavete : cautum / cautu
 tutamini : tutantem / tutarurum / tutatum
 nolite : nolles
 deponite : deposuerit
 
 natus : nasci
 abiret : abibunt
 edixit : edic
 abstinerent : abstineant
 mallet : mavultis
 obiecit : obicereris (-re)
 faciant : fiant

Γ1α.
 opibus: αφαιρετική του μέσου στο confidere
 vobis: δοτική προσωπική κτητική από το est
 neminem: υποκείμενο του ειδικού απαρεμφάτου consulturum esse (ετεροπροσωπία)
 patriae: δοτική προσωπική χαριστική από το consulturum esse
 fuisse: ειδικό απαρέμφατο, αντικείμενο του mementote
 bello: απρόθετη αφαιρετική, αφαιρετική του χρόνου στο praefuit
 genere: απρόθετη κυρίως αφαιρετική ως αφαιρετική της καταγωγής στο natus (δήλωση
 άμεσης καταγωγής)
 aliquot: επιθετικός προσδιορισμός στο annos
 cana: κατηγορούμενο στο ego μέσω του τελικού απαρεμφάτου esse.
 illi: έμμεσο αντικείμενο του ρήματος obiecit
 te: αντικείμενο του ρήματος faciant

Γ1β. α) Itaque nolite cavere periculum
 β) Itaque ne caveritis periculum

Γ2α. Είναι δευτερεύουσα ουσιαστική πρόταση του quin. Εισάγεται με το σύνδεσμο quin γιατί το
ρήμα εξάρτησης (non dubito) συνοδεύεται από άρνηση. Λειτουργεί ως αντικείμενο του
ρήματος non dubito. Εκφέρεται με υποτακτική, όπως όλες οι δευτερεύουσες προτάσεις του
quominus και του quin, γιατί το περιεχόμενό της εκφράζει την πρόθεση του υποκειμένου του
ρήματος της κύριας πρότασης. Ειδικότερα, εκφέρεται με υποτακτική ενεστώτα (nolis), γιατί
το ρήμα εξάρτησης (non dubito) είναι αρκτικού χρόνου. Ισχύει η ιδιομορφία στην ακολουθία
των χρόνων γιατί η πρόθεση του υποκειμένου του ρήματος της κύριας πρότασης είναι
ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι κατά τη στιγμή της
πιθανής πραγματοποίησής της (συγχρονισμός κύριας και δευτερεύουσας πρότασης του quin
στο παρόν.

Γ2β. natus: qui nobili genere natus erat / natus est.
 Is cum aliquando castris abiret: Consul (Is) aliquando castris abiens.

 
Γ2γ. «Utrum post aliquot annos cana esse mavis an calva?»
 «Mavisne post aliquot annos cana esse an calva?»
 «Post aliquot annos cana esse mavis an calva?»

Θέματα Λατινικών 2014

Σχόλιο: Τα τελευταία χρόνια ο πήχης στα Λατινικά έχει ανέβει.Γι ΄ αυτό τα θέματα δε μας ξαφνιάζουν, διαβαθμισμένης δυσκολίας με ιδιαίτερο βάρος στη γραμματική και στο συντακτικό και όχι τόσο στις πολλές συντακτικές εργασίες.Για καλά προετοιμασμένους μαθητές πέρα των μεταφράσεων.

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)


Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
 Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini
patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam, quae nimia vobis est,
deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae
consulueritis. Mementote rem publicam in extremο discrimine quondam
fuisse!
…………………………………………………………………………………………
 Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum
praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent.
…………………………………………………………………………………………
Tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an
calva. Cum illa respondisset «ego, pater, cana esse malo», mendacium illi
pater obiecit: «Νon dubito quin calva esse nolis. Quid ergo non times ne istae
te calvam faciant?».

Μονάδες 40

Παρατηρήσεις
Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις
παρακάτω λέξεις και φράσεις:
prope : τον υπερθετικό βαθμό
opibus : την ονομαστική πληθυντικού αριθμού
nimia : τον αντίστοιχο τύπο στο συγκριτικό
βαθμό
neminem : τη γενική ενικού αριθμού
ipsi : τη δοτική ενικού αριθμού στο θηλυκό
γένος
extremo : τον αντίστοιχο τύπο στο θετικό βαθμό
discrimine : την αιτιατική πληθυντικού αριθμού
nobili genere : την ονομαστική πληθυντικού αριθμού
exercitui : την αφαιρετική πληθυντικού αριθμού
omnes : την αφαιρετική ενικού αριθμού στο
θηλυκό γένος
illa : την ονομαστική ενικού αριθμού στο
ουδέτερο γένος
pater : τη γενική πληθυντικού αριθμού ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

 ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
istae : τη γενική πληθυντικού αριθμού στο ίδιο
γένος
te : τη δοτική πληθυντικού αριθμού στο
γ΄πρόσωπο.
 Μονάδες 15

Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους
παρακάτω ρηματικούς τύπους:

habemus : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής
μέλλοντα στην ίδια φωνή
cavete : το σουπίνο και στους δύο τύπους
tutamini : τις μετοχές όλων των χρόνων στην αιτιατική
ενικού του αρσενικού γένους
nolite : το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής
παρατατικού
deponite : το γ΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής
παρακειμένου στην ίδια φωνή
natus : το απαρέμφατο του ενεστώτα
abiret : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής
μέλλοντα
edixit : το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής
ενεστώτα στην ίδια φωνή
abstinerent : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής
ενεστώτα στην ίδια φωνή
mallet : το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής
ενεστώτα
obiecit : το β΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής
παρατατικού στην άλλη φωνή
faciant : τον αντίστοιχο τύπο στην άλλη φωνή.
Μονάδες 15

Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων:
opibus, vobis, neminem, patriae (το 1ο
 του κειμένου), fuisse, bello,
genere, aliquot, cana, illi, te.
Μονάδες 11
Γ1β. «Itaque cavete periculum»: να επαναδιατυπώσετε την πρόταση,
ώστε να εκφράζεται απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.
Μονάδες 4

Γ2α. «quin calva esse nolis»: να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης
(μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της (μονάδα 1),
να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1) και να
δικαιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδα 1).
Μονάδες 4 ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

 ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Γ2β. Να μετατρέψετε:
• τη μετοχή στη φράση «T. Manlius consul natus…» σε ισοδύναμη
δευτερεύουσα πρόταση (μονάδες 2).
• τη δευτερεύουσα πρόταση «Is cum aliquando castris abiret» σε
μετοχή (μονάδες 2).
 Μονάδες 4

Γ2γ. «Tum interrogavit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an
calva»: να μετατρέψετε την πλάγια ερωτηματική πρόταση της
περιόδου σε ευθεία ερώτηση με όλους τους δυνατούς τρόπους ως
προς την εισαγωγή.
 Μονάδες 7ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο
πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην
αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία
και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο
τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά
σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα
θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την
αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα
φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή
μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των
φωτοαντιγράφων.
6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Τετάρτη 4 Ιουνίου 2014

Λύσεις θεμάτων Λογοτεχνίας 2014

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
 
Α.1.
 
:
 Έχει επισημανθεί από πολλούς μελετητές του έργου του Βιζυηνού η θεατρικήλειτουργία των διηγημάτων του. Τα στοιχεία που προσδίδουν θεατρικότητα είναισχεδόν τα ίδια σε όλα τα διηγήματα και ανάγονται στις αφηγηματικές τεχνικές του.
 
Αναφέρουμε ενδεικτικά παραδείγματα: α) Χρήση από τον συγγραφέα της σκηνικήςμεθόδου της παρουσίασης της δράσης.β) Χρήση περιορισμένης αφηγηματικής σκοπιάς που απέχει τόσο από τονπαντογνώστη
-
αφηγητή όσο και από τον χαρακτήρα
-
αφηγητή και καταφεύγει στονελεύθερο πλάγιο λόγο.
 
γ) Η διάρθρωση της αφήγησης σε σκηνές που ακολουθούν η μία την άλλη.
 
Πιο συγκεκριμένα, στο απόσπασμα που μάς δίνεται χρησιμοποιείται ο διάλογοςμεταξύ Γιωργή και Δεσποινιώς και παρουσιάζεται η δράση με σκηνικήαναπαράσταση. Επίσης, έχουμε την χρήση του β΄ προσώπου ως στοιχείοθεατρικότητας καθώς και την εναλλαγή α΄και γ΄ προσώπου.
 
Μέσα στο διήγηματηρείται μια ίση απόσταση ανάμεσα στον αφηγητή
-
πρόσωπο και στον αφηγητή
-
παντογνώστη, με μία πρωτοπρόσωπη
 
αφήγηση από έναν αφηγητή που συμμετέχειστην δράση, του οποίου όμως η αφηγηματική σκοπιά δεν είναι τόσο περιορισμένηόσο ενός χαρακτήρα που είναι και αφηγητής ούτε τόσο απεριόριστη όσο τουαφηγητή
-
παντογνώστη.
 
Μέσα στο διήγημα είναι ευδιάκριτη η εναλλαγή
 
σκηνών π.χ.: Από την σκηνή της υιοθεσίας θα μεταφερθούμε πολύ αργότερα στο εσωτερικό του σπιτιού, όπου θαπροκύψει η σύγκρουση των δύο προσώπων, η οποία θα προκαλέσει την αποκάλυψητου αμαρτήματος.
Β.1.:
Το διήγημα παρουσιάζει γλωσσική ποικιλία, η κυρίως
 
αφήγηση είναι γραμμένησε καθαρεύουσα που τις περισσότερες φορές δεν είναι δύσκαμπτη, ενώ οι διάλογοιείναι γραμμένοι στην δημοτική. Ο Βιζυηνός πρώτος εισήγαγε την δημοτική στηνδιηγηματογραφία ,αλλά μόνο στο κομμάτι των διαλόγων όπου παρουσίασε τουςανθρώπους του λαού να μιλούν απλή δημοτική, συχνά με θρακικές ιδιωματικέςλέξεις. Αυτήν την ποικιλία την βλέπουμε και στον λόγο του αφηγητή πουχρησιμοποιεί λόγιους τύπους όταν απευθύνεται άμεσα στον αναγνώστη κα πιο λαϊκόλόγο , όταν απευθύνεται έμμεσα σε αυτόν. Όλα αυτά
 ,
βέβαια, υπηρετούν το κριτήριοτης αληθοφάνειας
 
και όχι μόνο. Θα ήταν
 
εντελώς άτοπο και αστείο ναπαρουσιάζονται οι χαρακτήρες ανθρώπων της αγροτικής ελληνικής υπαίθρου ναμιλούν στην καθαρεύουσα.
 -
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της δημοτικής:
 
Ἐνόμισα ὅτι σύ θά ἀγαπήσῃς τό Κατερινιώ περισσότερον ἀπό τούς ἄλλους, ἀλλά, ἀπατήθηκα! Ἐκεῖνοι δέν θέλουνδιόλου ἀδελφήν,καί σύ θέλεις μίαν ἄλλην! Καί τί φταίγει τό φτωχό, σάν ἔγινεν ὅπως τόἔπλασεν ὁ
 
Θεός. Ἄν
 
εἶχες μίαν ἀδελφήν ἄσχημην καί μέ ὀλίγον νοῦν, θά τήν ἐβγαζες δι’αὐτό μέσα στους δρόμους, γιά νά πάρῃς μιάν ἄλλην, εὔμορφην καί γνωστικήν.
 
-
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της καθαρεύουσας:
 
 Μετά τό τέλος τῆς λειτουργίας,
 
ἐστάθημεν ὅλοι πρό τῆς εἰκόνος τοῦ 
 
 Χριστοῦ, καί αὐτοῦ 
 ,
ἐν μέσῳ
 
τοῦ 
 
περιεστῶτος 
 
 λαοῦ 
 ,
ἐνώπιον τῶν φυσικῶν αὐτοῦ 
 
γονέων, παρέλαβεν ἡ
 
 μήτηρ μου τό θετόν αὑτῆς θυγάτριονἐκ τῶν χειρῶν τοῦ 
 
ἱερέως, ἀφοῦ 
 
πρῶτον ὑπεσχέθη εἰς ἐπήκοον
 
πάντων, ὅτι θέλειἀγαπήσει καί ἀναθρέψει αὐτό, ὡς ἐάν ἦτο σάρξ ἐκ τῆς σαρκός καί ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστῶντης.
 
 
 
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11
--
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
-- 18532 --
ΤΗΛ. 210
-4224752, 4223687
 
Β.2.α
) :
Ο αφηγητής αναφέρεται στο πρώτο θετό κορίτσι και μας δίνει την πορεία τουμε τέσσερα ρήματα : «ηυξήθη, ανετράφη, επροικίσθη, υπανδρεύθη»,χρησιμοποιώντας την τεχνική της σύνοψης του χρόνου. Ο Γιωργής αγνοούσε τηνεξέλιξη της ζωής του πρώτου θετού κοριτσιού καθώς ήταν παρών μόνο στην υιοθεσίατου αφού αργότερα αναγκάστηκε ο ίδιος να ξενιτευθεί. Η σύνοψη του χρόνουδικαιολογείται από το γεγονός ότι δεν ενδιαφέρει την οικονομία του έργου και δεν θααπασχολήσει το ενδιαφέρον ούτε της οικογένειας ούτε του αναγνώστη η ζωή τουκοριτσιού. Γι’αυτόν τον λόγο
,
η εξέλιξη της κοπέλας μάς δίνεται περιληπτικά.
 
β)
:
Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την αναδρομική αφήγηση στο συγκεκριμένο χωρίογια να αναδείξει το «πάθος» των λόγων της μητέρας. Η σύγκρουση Δεσποινιώς
-
Γιωργή για το
 
Κατερινιώ προκαλεί το ξέσπασμα της μάνας που , προκειμένου να τονπείσει για την αγάπη της προς το θετό κορίτσι, μάς δίνει όλες τις ενέργειες που θαέκανε μια φυσική μητέρα απέναντι στο παιδί της. Η εναντίωση του Γιωργή για τοθετό κορίτσι προκαλεί την αντίδρασή της και την παράθεση όλων των επιχειρημάτωνπου αποδεικνύουν την στοργή και την τρυφερότητα μιας μητέρας. Η φροντίδα και ηαγάπη δεν είναι αποκλειστικά προερχόμενες μόνο από την φυσική μάνα αλλά απόκάθε γυναίκα που μεγαλώνει ένα παιδί σαν «αίμα» της. Η αντίδρασή της είναισφοδρή
,
γιατί υπερτονίζει με συναισθηματικά και όχι με λογικά επιχειρήματα τηναγάπη της. Το συναίσθημα της Δεσποινιώς
 
συγκρούεται με την λογική του Γιωργή,που αντιμετωπίζει το Κατερινιώ σαν «ξένο σώμα» της οικογένειας. Ωστόσο, για τηνΔεσποινιώ αυτό δεν ισχύει ,αφού την ανέθρεψε και την φρόντισε με την καρδιά τηςμάνας.
 
Γ.1.
 :
Το απόσπασμα προέρχεται από την πράξη υιοθεσίας του πρώτου θετούκοριτσιού που μας δίνεται χωρίς γραφειοκρατικές τυπικότητες με καθορισμένοθρησκευτικό τελετουργικό (σαν ιεροτελεστία) και «πολιτικό» λαϊκό. Πρόκειται γιαμία απλή , συγκλονιστική περιγραφή όπου μάς δίνεται η σκηνή της δοκιμασίας μεπαρόντες τους φυσικούς γονείς του κοριτσιού και την Δεσποινιώ. Ο πρωτόγεροςζητούσε την διαβεβαίωση ότι κανείς δεν θα διεκδικήσει το παιδί από την νέα τουμητέρα. Ο πατέρας μάς δίνεται με μία απλή αλλά συγκλονιστικά συγκινητικήπεριγραφή , με ένα βουβό πόνο ενώ η φυσική μητέρα παρουσιάζεται σπαρακτικά«ρημαγμένη». Στον αντίποδα έχουμε την αγωνία και τον φόβο της Δεσποινιώς γιατην αίσια έκβαση της διαδικασίας. Η ενδεχόμενη ματαίωση της υιοθεσίας θα σήμαινετην δική της κατάρρευση ,αφού το κορίτσι θα λειτουργήσει ως υποκατάστατο τωνδύο κοριτσιών που έχασε, θα ικανοποιήσει την λαχτάρα της για κορίτσι και θακαταπνίξει τις τύψεις της. Η αγαθοεργία της υιοθεσίας θα λειτουργήσει επίσης ωςαντίβαρο και εξιλέωση για την αμαρτία.
 
Η δυστυχία των φυσικών γονέων θα γίνει «ευτυχία» της Δεσποινιώς, αφού έστω καιπαροδικά θα κινήσει για λίγο την ταραγμένη της συνείδηση.
 
Δ.1.:
 
3
ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ
 =>
α) Τα κείμενα αναφέρονται σε υιοθεσίες παιδιών και μάλιστα κοριτσιών.
 
β Η οικονομική κατάσταση των χαρακτήρων παρουσιάζεται αρνητική.
 
γ) Τα συναισθήματα απέναντι στα παιδιά και στην διατήρησή τους είναι θετικά παράτις αντίξοες οικονομικές συνθήκες.
 
 
ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 11
--
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
-- 18532 --
ΤΗΛ. 210
-4224752, 4223687
 
2 ΔΙΑΦΟΡΕΣ
 =>
α) Στον Βιζυηνό
 
αναφέρεται η υιοθεσία δύο κοριτσιών , πρώτα ενός μεγάλουκοριτσιού και αργότερα ενός νηπίου ενώ στον Κονδυλάκη μας δίνεται η ύπαρξη ενός νηπίου του οποίου το όνομα είναι Τασούλα.
 
β) Στον Βιζυηνό , τον πρωταγωνιστικό ρόλο κατέχει η Δεσποινιώ που θα επιδιώξειτις υιοθεσίες ενώ στον Κονδυλάκη ο ήρωας είναι άντρας και η υιοθεσία προέκυψετυχαία.