Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021

Λύσεις θεμάτων της Έκθεσης 2021

 ΘΕΜΑ Α Στο απόσπασμα οι δύο μαθητές τοποθετούνται στο θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο Σπύρος προτείνει την ένταξή του στο σχολικό πρόγραμμα από το γυμνάσιο, καθώς η απουσία του οδηγεί συχνά τους μαθητές σε επιλογές κορεσμένων επαγγελμάτων. Η Αλεξάνδρα παράλληλα, τονίζει το επαγγελματικό αδιέξοδο των τελειοφοίτων, λόγω αύξησης της ανεργίας και μιας αγοράς εργασίας που παρεμποδίζει την επαγγελματική πρόοδο, την ιδιωτική πρωτοβουλία κι ευνοεί την ακούσια επαγγελματική επιλογή και την μετανάστευση. (69 λέξεις) ΘΕΜΑ Β Β1 Α. σωστό Κειμενική αναφορά: «Πριν από την κατάρρευση της ιδέας της προόδου, το αύριο ήταν πάντα φωτεινό, ανακουφιστικά καλύτερο από το παρόν, μια εποχή πρωτόγνωρων επιτευγμάτων και θαυμάτων.» (1η παράγραφος) Β. σωστό Κειμενική αναφορά: «Όμως, η τελευταία κρίση κατάφερε ένα απροσδόκητο πλήγμα στο παρόν και στη λατρεία του, θυμίζοντας ότι το μέλλον νοηματοδοτεί κάθε μας πράξη, η απαλοιφή του σημαίνει και απαλοιφή όλης της παρελθούσας ανθρώπινης εμπειρίας.» (1η παράγραφος) Γ. λάθος Κειμενική αναφορά: «Το 47% δήλωσε ότι η ζωή θα είναι χειρότερη για τους περισσότερους ανθρώπους…προέβλεψαν ότι θα έχουν αυξηθεί οι κοινωνικές και φυλετικές ανισότητες … αλλά και το ψηφιακό έγκλημα, η ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση» (2η παράγραφος) Δ. σωστό Κειμενική αναφορά: «Πάντως, όπως αφηγείται η Ιστορία, δεν επιβεβαιώθηκαν ούτε οι μεγάλοι φόβοι ούτε οι υψηλές προσδοκίες που έτρεφαν οι άνθρωποι ανά τους αιώνες. Προβλέψεις που αναστάτωναν γενιές δεν επαληθεύτηκαν ποτέ.» (2η παράγραφος) Ε. λάθος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Φροντιστήρια Εν-τάξη Σελίδα 2 από 5 Κειμενική αναφορά: «Όμως το παρόν δεν μας αποτρέπει πια να φανταστούμε το μέλλον, το αντίστροφο. Το αύριο, από αδιαπέραστο πέπλο, γίνεται και πάλι πεδίο εκκόλαψης προσδοκιών .» (2η παράγραφος) Β2 α. Τίτλος με κυριολεκτική χρήση της γλώσσας: «Νέοι και επαγγελματικό μέλλον.» Τίτλος με μεταφορική χρήση της γλώσσας: «Κυνηγώντας τα όνειρα της ζωής…» β. Η συντάκτρια του κειμένου 1 κάνει επίκληση στη λογική, με την παράθεση τεκμηρίων και πιο συγκεκριμένα στατιστικών στοιχείων, καθώς επιχειρεί να πείσει τον δέκτη με λογικά κριτήρια για την ανάγκη επαναπροσδιορισμού του μέλλοντος (σκιαγράφηση της κανονικότητας του 2025) και να αποκτήσει ο λόγος της αξιοπιστία και κύρος, ενισχύοντας την αποδεικτική δύναμη των θέσεων της. Τα στατιστικά δεδομένα έρευνας της Pew Research Center αναδεικνύουν τόσο την απαισιόδοξη (Το 47% δήλωσε ότι η ζωή θα είναι χειρότερη για τους περισσότερους ανθρώπους) όσο και την αισιόδοξη εκτίμηση των ειδικών για το μέλλον (Το 39% δήλωσε, αντιθέτως, πως το 2025 η ζωή θα είναι καλύτερη για τους περισσότερους ανθρώπους, πιο εύκολη σε έναν τηλε-κόσμο…και υψηλότερη ποιότητα ζωής). Ο λόγος αποκτά αντικειμενικότητα. Με την αξιοποίηση της εκτεταμένης χρήσης μαρτυριών στο κείμενο 2 («Όταν με ρωτούν με τι θέλω να ασχοληθώ … στη δόμηση μιας κοινωνίας ισότητας» λέει η Τάνια από το 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων.) επιδιώκεται η ανάδειξη του προβληματισμού τεσσάρων μαθητών Λυκείου για τις σπουδές και την επαγγελματική τους αποκατάσταση τεκμηριώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις ανησυχίες της νέας γενιάς. Με τη χρήση του ευθέος λόγου ο συγγραφέας δημιουργεί μια σχέση οικειότητας με τον αναγνώστη, ενώ υφολογικά επιτυγχάνεται αμεσότητα, ζωντάνια και οικειότητα, καθώς βοηθά τον αναγνώστη να προσλάβει άμεσα τις απόψεις των μαθητών. Παράλληλα, ο λόγος χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα, ενισχύοντας την πειστικότητα του λόγου της. Β3. Στην τελευταία παράγραφο του κειμένου 1 «Όμως το παρόν …. μπορούμε να κάνουμε;», η συντάκτρια έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τους αναγνώστες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να δράσουμε για ένα καλύτερο μέλλον, παρά τις δυσκολίες του παρόντος. Για να το επιτύχει αυτό, χρησιμοποιεί ποιητική λειτουργία της γλώσσας, με χαρακτηριστική την μεταφορά «Το αύριο, από αδιαπέραστο πέπλο, γίνεται και πάλι πεδίο εκκόλαψης προσδοκιών». Μέσω αυτής, η συντάκτρια αποσκοπεί στην αισθητική συγκίνηση και την πρόκληση συναισθημάτων ελπίδας, αισιοδοξίας, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Φροντιστήρια Εν-τάξη Σελίδα 3 από 5 υπομονής και επιμονής σχετικά με την αντιμετώπιση των δυσκολιών και των αδιεξόδων που δημιουργεί η σημερινή κατάσταση. Επιπλέον, κυριαρχεί το α’ πληθυντικό ρηματικό πρόσωπο «σωρεύουμε, επιμένουμε, μπορούμε να κάνουμε», καθώς η συντάκτρια εντάσσει τον εαυτό της στο σύνολο όλων εκείνων που οφείλουν να ευαισθητοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν για την αλλαγή της παρούσας κατάστασης, δημιουργώντας παράλληλα «γέφυρες» επικοινωνίας με τους αναγνώστες. Δεν επιτρέπει, συνεπώς, την αποστασιοποίηση του αποδέκτη. Ακόμα, φανερώνει την καθολική αποδοχή της άποψης που εκφράζει και καθιστά την επικοινωνία πιο ζωντανή και άμεση. Τέλος, άξια αναφοράς είναι η χρήση της ερώτησης «Άλλωστε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;», η οποία λειτουργεί και ως συμπέρασμα, αποσκοπεί στην διέγερση του προβληματισμού του αναγνώστη, με στόχο να τον αφυπνίσει, ώστε να ενεργοποιηθεί και να αναλάβει δράσεις για τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου. ΘΕΜΑ Γ Στο ποίημα του Νίκου Γκάτσου « Στον Σείριο», ο ποιητής παρουσιάζει συμβολικά την ζωή των παιδιών σ’ ένα φωτεινό αστέρι. Tα παιδιά στον Σείριο ήταν χαρούμενα, και «δεν είδανε πολέμους και θανάτους». Με την παρομοίωση « έν’ άστρο σα φτερό θαλασσινό», επιβεβαιώνεται η αγνότητα και η ανεπτυγμένη φαντασία τους. Το ποιητικό υποκείμενο δίνει «φωνή» στο δάσκαλο, που ανατρέπει την φανταστική τους εικόνα, «Αυτή, τους λέει…γη», για τον δάσκαλο η γη ευθύνεται για τα δεινά του κόσμου. Με την μεταφορά «ακούραστοι ονείρου κυνηγοί» αποδίδει την επιδίωξη ουτοπικών στόχων. Τέλος, ο ποιητής, με το σχήμα του κύκλου και την αντίθεση αποδίδει την διαφορετική θέαση του κόσμου από τα παιδιά εφόσον τα χαρούμενα παιδιά στον Σείριο «δάκρυσαν» και «έβαλαν από εκείνη την βραδιά/ μιαν έγνοια στη μικρούλα τους καρδιά». Ο άνθρωπος πάντα «κυνηγούσε» σε μία ουτοπία το όνειρο της ευτυχίας. Ωστόσο , αποτελεί τροχοπέδη στην εξέλιξη του ανθρώπου , γιατί πώς θα μπορούσαμε να πετύχουμε ολοκλήρωση , αν δεν μοχθήσουμε , ή « δεν έχουμε βάλει έγνοια στην καρδιά» ; Θα νιώσω , λοιπόν, ικανοποίηση, όταν θα ζήσω μια ζωή που έχω φτιάξει εγώ μέσα από μια διαδικασία σωστών αλλά και λανθασμένων επίλογων με συναισθήματα χαράς και λύπης με ποικίλες διακυμάνσεις που θα με οδηγήσουν ίσως στον Σείριο και όχι να ζω στον Σείριο . ΘΕΜΑ Δ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Φροντιστήρια Εν-τάξη Σελίδα 4 από 5 Επικοινωνιακό πλαίσιο: Άρθρο σε νεανική ιστοσελίδα Τίτλος: Σύντομος και περιεκτικός που να αποδίδει το κεντρικό θέμα του κειμένου πχ «Η ανάγκη του νέου για… update!» Γλώσσα: Κυριαρχεί η αναφορική λειτουργία της γλώσσας, συνδυασμός γ’ ρηματικού προσώπου και α’ ρηματικού προσώπου (ενικού και πληθυντικού αριθμού) Ύφος: απλό, οικείο Πρόλογος: επικαιρική αφόρμηση (τα κείμενα 1 και 2 της ιστοσελίδας) και παρουσίαση των θεματικών αξόνων που θα παρουσιαστούν στη συνέχεια Α’ ζητούμενο: Τα εφόδια του νέου σύμφωνα με τα προβλήματα που παρουσιάζονται στη 2η παράγραφο του κειμένου 1 - ανθρωπιστική παιδεία που θα περικλείει αξίες όπως η ενσυναίσθηση, ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αυτοδιάθεση σε συνδυασμό με την τεχνοκρατική εκπαίδευση, η οποία θα λειτουργεί ως πνευματικό αγαθό και δε θα αντιμετωπίζεται ως αυταξία και αυτοσκοπός - τόνωση ηθικών αξιών και διασφάλιση ηθικής συμπεριφοράς μέσω της οποίας θα προάγονται ελεύθερες προσωπικότητες, απαλλαγμένες από στερεότυπα και ρατσιστικές αντιλήψεις με υψηλό το αίσθημα της δικαιοσύνης - προσαρμοστικότητα και ευελιξία στα σύγχρονα δεδομένα που επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης (δια βίου μάθηση, αυτομόρφωση, συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων) και επαγρύπνηση - ανάπτυξη απαραίτητων δεξιοτήτων όπως η αντιληπτική ικανότητα και η ορθολογική, κριτική σκέψη που θα λειτουργούν ως αντίβαρο στη σύγχρονη κοινωνία των αλλαγών και της πληροφορίας και θα προστατεύεται από τους κινδύνους ετεροκαθορισμού (προπαγάνδα, χειραγώγηση) - καλλιέργεια ορθών διαπροσωπικών σχέσεων: διάλογος, συνεργασία, ανεκτικότητα ως μέσο διασφάλισης σχέσεων αλλά και κοινωνικής συνοχής - ενίσχυση κοινωνικών αξιών και αίσθημα ατομικής ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τιθασεύοντας εγωκεντρικές και ιδιοτελείς λογικές - πολύπλευρη και πλουραλιστική ενημέρωση για να είναι σε θέση να κατανοεί τις αλλαγές και να υπερπηδά τα εμπόδια - αυτογνωσία Β΄ ζητούμενο Δράσεις για τη βελτίωση του μελλοντικού κόσμου - πολιτική δράση και ενεργός συμμετοχή: οι νέοι να συμμετέχουν στα κοινά προβλήματα και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων με γνώμονα το συλλογικό καλό και όχι μόνο στις εκλογικές διαδικασίες, προασπίζοντας ένα κράτος δικαίου - εθελοντική δράση: έμπρακτη στήριξη και συμμετοχή σε δίκτυα ανταλλαγής υπηρεσιών (κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά παντοπωλεία) και προστασία περιβάλλοντος μέσω ανακύκλωσης, δενδροφύτευσης, φροντίδας αδέσποτων ζώων, προστασίας σπάνιας χλωρίδας και πανίδας - συμμετοχή και σε ακτιβιστικές οργανώσεις και δράσεις (ειρηνικές διαδηλώσεις, κινήματα ειρήνης) και υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ειδικότερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πρόσφυγες, μετανάστες, άποροι, εγκαταλελειμμένα παιδιά, άτομα μεγάλης ηλικίας, άτομα με ειδικές ανάγκες, θύματα κακοποίησης κλπ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Φροντιστήρια Εν-τάξη Σελίδα 5 από 5 - αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων ενημέρωσης (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) ως δίαυλος ελεύθερης έκφρασης με στόχο την άμεση ενημέρωση και την εγρήγορση για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων - πολιτιστική δράση με στόχο την προαγωγή των τεχνών, την αισθητική καλλιέργεια, τη βελτίωση της ψυχαγωγίας των πολιτών, με τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις) την προώθηση της αθλητικής ιδέας (ολυμπιακό ιδεώδες, ολυμπιακοί αγώνες), την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς ως μέσο ανανέωσης της κοινωνικής συνοχής Επίλογος: συμπέρασμα και μήνυμα για αισιόδοξο μέλλον Ο αρθρογράφος

Θέμα Έκθεσης Πανελλαδικών 2021

                                        Το αύριο δεν είναι πια αδιαπέραστο πέπλο Πριν από την κατάρρευση της ιδέας της προόδου, το αύριο ήταν πάντα φωτεινό, ανακουφιστικά καλύτερο από το παρόν, μια εποχή πρωτόγνωρων επιτευγμάτων και θαυμάτων. Η κατάρρευση των μεγάλων αφηγήσεων για το μέλλον, οι ολοκληρωτισμοί του 20ού αιώνα και η ανάδυση σοβαρών παγκόσμιων απειλών ύψωσαν μαύρο τείχος στο αύριο, δίνοντας θέση μόνο στα ατομικά οράματα, συρρίκνωσαν όλες τις προσδοκίες στο τώρα. Όμως, η τελευταία κρίση κατάφερε ένα απροσδόκητο πλήγμα στο παρόν και στη λατρεία του, θυμίζοντας ότι το μέλλον νοηματοδοτεί κάθε μας πράξη, η απαλοιφή του σημαίνει και απαλοιφή όλης της παρελθούσας ανθρώπινης εμπειρίας.


 Σε έρευνα του Pew Research Center, περίπου χίλιοι ειδικοί, πρωτοπόροι στην έρευνα και στην καινοτομία, ηγετικές φυσιογνωμίες στην πολιτική και στην οικονομία, ακτιβιστές, σκιαγράφησαν την κανονικότητα του 2025, συμφωνώντας ότι θα είναι περισσότερο τεχνολογική. Το 47% δήλωσε ότι η ζωή θα είναι χειρότερη για τους περισσότερους ανθρώπους. Δίνοντας στο μέλλον το βάρος της σημερινής πραγματικότητας, προέβλεψαν ότι θα έχουν αυξηθεί οι κοινωνικές και φυλετικές ανισότητες, η μαζική επιτήρηση για λόγους ασφαλείας, οι ανελευθερίες, ο αυταρχισμός, αλλά και το ψηφιακό έγκλημα, η ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση, η ψηφιακή προπαγάνδα, η κοινωνική πόλωση, η ρητορική μίσους, οι διενέξεις κρατών. Θα έχει περιοριστεί η δυνατότητα ορθολογικής συζήτησης και χάραξης πολιτικής βάσει τεκμηρίων. Θα έχουν χαθεί θέσεις εργασίας λόγω αυτοματισμού, και μαζί μέρος της ψυχικής υγείας και της κοινωνικής συνοχής. Το 39% δήλωσε, αντιθέτως, πως το 2025 η ζωή θα είναι καλύτερη για τους περισσότερους ανθρώπους, πιο εύκολη σε έναν τηλε-κόσμο με νέα όπλα κατά αναδυόμενων απειλών, με έξυπνες πόλεις, έξυπνες υπηρεσίες, ασφαλέστερα συστήματα, που θα αναδιατάξουν τα πρότυπα και τους χώρους εργασίας, θα βελτιώσουν την υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική συμβίωση, την οικογενειακή ζωή, θα εξασφαλίσουν καθαρότερο περιβάλλον και υψηλότερη ποιότητα ζωής. Οι κρίσεις ενισχύουν την ενσυναίσθηση εμπρός στα κοινά δεινά, τη θετική κοινωνική απόκριση, είπαν. Ο φόβος γίνεται ένα ανθρώπινο αντανακλαστικό, ακίνδυνο για την εξάσκηση των πράξεων. Πάντως, όπως αφηγείται η Ιστορία, δεν επιβεβαιώθηκαν ούτε οι μεγάλοι φόβοι ούτε οι υψηλές προσδοκίες που έτρεφαν οι άνθρωποι ανά τους αιώνες. Προβλέψεις που αναστάτωναν γενιές δεν επαληθεύτηκαν ποτέ. Όμως το παρόν δεν μας αποτρέπει πια να φανταστούμε το μέλλον, το αντίστροφο. Το αύριο, από αδιαπέραστο πέπλο, γίνεται και πάλι πεδίο εκκόλαψης* προσδοκιών. 

 ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ Σωρεύουμε δυνάμεις ενάντια στα μελλοντικά ερείπια. Επιμένουμε στην ανάσα της προσμονής, νιώθουμε ήδη τον αέρα της απαντοχής** να καίει τα χείλη μας. Άλλωστε, τι άλλο μπορούμε να κάνουμε; * εκκόλαψη: (μτφ) η πλήρης διαμόρφωση και εμφάνιση υπό την επίδραση ορισμένου περιβάλλοντος ** απαντοχή: το να περιμένει κανείς να συμβεί κάτι, η ελπίδα, η προσδοκία ευνοϊκής εξέλιξης Διασκευή από τον ημερήσιο Τύπο (21-03-2021) 


ΚΕΙΜΕΝΟ 2 


Τι περιμένουν τελικά από τις σπουδές τους, ποιες οι σκέψεις, οι επιθυμίες, τα όνειρα και οι απόψεις τελειοφοίτων; «Όταν με ρωτούν με τι θέλω να ασχοληθώ, δεν έχω ποτέ κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα στο μυαλό μου. Θέλω μια δουλειά δημιουργική, ένα εργασιακό περιβάλλον που θα μου επιτρέπει να εξελίσσομαι ως άνθρωπος, να ταξιδεύω, να διευρύνω τους ορίζοντές μου, να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα όλων των πλασμάτων και να βάλω και εγώ το λιθαράκι μου στη δόμηση μιας κοινωνίας ισότητας» λέει η Τάνια από το 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων. «Από τη μια πλευρά θα ήθελα να αφήσω τη ζωή μου να με οδηγήσει και από την άλλη, ζώντας σε μια χώρα χωρίς σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση, τίποτα δεν είναι βέβαιο. Θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να ασχοληθώ πραγματικά με την έρευνα και να ταξιδέψω στο εξωτερικό, όχι για μόνιμη εγκατάσταση. Θα ήθελα να προσφέρω μέσα από το επάγγελμά μου στην κοινωνία, να ξεπληρώσω όλα αυτά που μου πρόσφερε η Ελλάδα, όσο πληγωμένη και αν είναι, και οι άνθρωποι που με μεγάλωσαν και με δίδαξαν» επισημαίνει η Αντωνία. Όσο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό, λέει ο Σπύρος «πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής πορείας, και μάλιστα θα πρέπει να εντάσσεται στο σχολικό πρόγραμμα από το Γυμνάσιο. Όσον αφορά την κοινωνία, το πρόβλημα που παρουσιάζεται λόγω του ελλιπούς επαγγελματικού προσανατολισμού είναι η προτίμηση δημοφιλών επαγγελμάτων και η αδιαφορία προς τα υπόλοιπα. Οι περισσότεροι μαθητές ακολουθούν την πεπατημένη, με αποτέλεσμα τον κορεσμό ορισμένων επαγγελμάτων και την αύξηση της ανεργίας». Ενώ η Αλεξάνδρα συνεχίζει λέγοντας ότι «ως τελειόφοιτοι, βλέποντας την αδυναμία ένταξης στην ελληνική αγορά εργασίας, νιώθουμε εγκλωβισμένοι σε μια χώρα επαγγελματικά υπανάπτυκτη, καθώς τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται και η ανάγκη για επιβίωση υπερβαίνει την ικανοποίηση προσδοκιών και ονείρων. Η αγορά εργασίας σε μεγάλο ποσοστό δεν προσφέρει επαγγελματική ανέλιξη, καταπιέζει τις ανεξάρτητες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της χώρας, πολλοί νέοι καταλήγουν να συμβιβάζονται με μη επιθυμητές θέσεις εργασίας ή να καταφεύγουν σε άλλες χώρες με περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες». Διασκευή από τον ημερήσιο Τύπο (24-05-2021)ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ 3 Στον Σείριο* Στον Σείριο υπάρχουνε παιδιά ποτέ δε βάλαν έγνοια στην καρδιά δεν είδανε πολέμους και θανάτους και πάνω απ’ τη γαλάζια τους ποδιά φοράν τις Κυριακές τα γιορτινά τους. Τις νύχτες που κοιτάν τον ουρανό έν’ άστρο σα φτερό θαλασσινό παράξενα παιδεύει το μυαλό τους τους φαίνεται καράβι μακρινό και πάνε και ρωτάν τον δάσκαλό τους. Αυτή, τους λέει, παιδιά μου είναι η γη, του σύμπαντος αρρώστια και πληγή: εκεί τραγούδια λένε, γράφουν στίχους, κι ακούραστοι του ονείρου κυνηγοί κεντάνε με συνθήματα τους τοίχους. Στον Σείριο δακρύσαν τα παιδιά και βάλαν από εκείνη τη βραδιά μιαν έγνοια στη μικρούλα τους καρδιά. * Σείριος: το όνομα ενός φωτεινού αστεριού Νίκος Γκάτσος, Κείμενα της νεώτερης λογοτεχνίας (και απόψεις για την ποίηση), Γ. Σπανός κ.ά, 1987 Θέμα Α Α1. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο της δεύτερης παραγράφου του Κειμένου 2 «Όσο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό… με περισσότερες επαγγελματικές ευκαιρίες» (60-70 λέξεις). Μονάδες 15 


ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ Θέμα Β Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε, με βάση το Κείμενο 1, τις παρακάτω περιόδους λόγου, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε περίοδο, τη λέξη Σωστό ή Λάθος: α. Προτού αμφισβητηθεί η έννοια της προόδου, οι άνθρωποι έβλεπαν με αισιοδοξία το μέλλον. β. Κατά την τελευταία κρίση, κλονίστηκε η πίστη στο παρόν. γ. Σύμφωνα με την έρευνα, το 47% δήλωσε ότι στο μέλλον θα μειωθεί η ανεξέλεγκτη παραπληροφόρηση. δ. Δεν επαληθεύτηκαν ποτέ ιστορικά τα πολύ απαισιόδοξα ή τα πολύ αισιόδοξα σενάρια για την πορεία του ανθρώπου. ε. Το παρόν δεν μας επιτρέπει πλέον να οραματιστούμε το μέλλον. Μονάδες 10 Β2. α. Να γράψετε δύο τίτλους που να αποδίδουν το περιεχόμενο του Κειμένου 2, έναν με κυριολεκτική κι έναν με μεταφορική χρήση της γλώσσας (μονάδες 8). β. Τι επιδιώκεται με τη χρήση στατιστικών στοιχείων στο Κείμενο 1 (μονάδες 3) και τι με την εκτεταμένη χρήση μαρτυριών στο Κείμενο 2 (μονάδες 4); Μονάδες 15 Β3. Πρόθεση της συντάκτριας του Κειμένου 1, στην τελευταία παράγραφο «Όμως το παρόν… μπορούμε να κάνουμε;», είναι να ευαισθητοποιήσει τους/τις αναγνώστες/αναγνώστριες. Να αναφέρετε τρεις (3) διαφορετικές γλωσσικές επιλογές με τις οποίες επιτυγχάνει τον στόχο της, παραθέτοντας τα αντίστοιχα χωρία (μονάδες 6), και να εξηγήσετε τη λειτουργία της καθεμιάς από αυτές στο κείμενο (μονάδες 9). Μονάδες 15 Θέμα Γ Γ1. Γιατί, κατά τη γνώμη σας, «Στον Σείριο δακρύσαν τα παιδιά και βάλαν από εκείνη τη βραδιά μιαν έγνοια στη μικρούλα τους καρδιά.»; Να απαντήσετε, αξιοποιώντας τρεις (3) διαφορετικούς κειμενικούς δείκτες του ποιήματος. Θα ήσαστε ικανοποιημένοι/ες ή δυσαρεστημένοι/ες, αν ζούσατε, όπως τα παιδιά στον Σείριο και γιατί; (150-200 λέξεις) Μονάδες 15


 ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ Θέμα Δ Δ1. Σε μια νεανική ιστοσελίδα δημοσιεύονται τα Κείμενα 1 και 2 και καλείσαι, αφού τα μελετήσεις, να απαντήσεις με ένα άρθρο (350-400 λέξεις), στην ίδια ιστοσελίδα, στα παρακάτω ερωτήματα: α) Με ποια εφόδια πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τον κόσμο στην περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του Κειμένου 1; β) Με ποιες συγκεκριμένες δράσεις, κατά τη γνώμη σου, θα μπορούσατε εσείς οι νέοι να βελτιώσετε τον κόσμο; Μονάδες 30 ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων , αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. 4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.


ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ


Σχόλιο : Θέματα χωρίς τις ιδιαίτερες δυσκολίες των περσινών δεδομένων , ξεκάθαρες διατυπώσεις και ζητούμενα της Έκθεσης όπου κάθε απάντηση ήταν γενικά αποδεκτή. Άνοδος λοιπόν των βάσεων για αρχή.