Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Έξαρση του φαινομένου του εθνικισμού

                                                          Εθνικισμός

Στην ελληνική κοινωνία έχει παρατηρηθεί τελευταία το φαινόμενο της αύξησης του εθνικισμού. Εθνικισμός θεωρείται μια ακραία μορφή κατά την οποία οι άνθρωποι θεωρούν το έθνος τους ανώτερο από όλα τα άλλα, επιδιώκουν την εξόντωση όλων των υπολοίπων και την επιβολή τους με τη βία. Με αφορμή λοιπόν, την έξαρση της έννοιας του εθνικισμού θα τονίσω παρακάτω τα αίτια αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.
Μια από τις αιτίες είναι τα συμφέροντα μια χώρας ή οι πολιτικές της βλέψεις. Τα συμφέροντα αυτά είναι οικονομικά που οι ισχυρές οικονομικά χώρες έχουν εις βάρος των ανίσχυρων. Επίσης οι επεκτατικές πολιτικές βλέψεις και δράσεις των κρατών με σκοπούς πολιτικούς δηλαδή κυριαρχίας είτε γεωστρατηγικούς δηλαδή τη κατάκτηση εμπορικών ζωνών ή πηγές πλούτου ή ακόμα και βιομηχανίες όπλων.
Επιπλέον, η αύξηση του φαινομένου της ανεργίας οδηγεί τους ανθρώπους στον άδικο καταμερισμό ευθυνών , κατηγορώντας και διακρίνοντας τον ένοχο στο πρόσωπο των μεταναστών της χώρας . Αυτή η συμπεριφορά των ανθρώπων έχει ως αποτέλεσμα την συσπείρωση τους εναντίον των ξένων και υπέρ των ομοεθνών οδηγώντας τους σε ακραίες καταστάσεις και αντιδράσεις.
Παράλληλα, η απογοήτευση των ανθρώπων ερεθίζει την έξαρση του εθνικισμού. Με το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, η διαφθορά, η κακή διαχείριση, η έλλειψη κρατικής μέριμνας είναι κάποιοι από τους λόγους που το πνεύμα του ανθρώπου γίνεται ευάλωτο το ίδιο και ο άνθρωπος. Για αυτό ο εθνικισμός είναι ευκολότερο να εισχωρήσει στο υποσυνείδητο μας σε καταστάσεις που η κοινωνία βρίσκεται σε παρακμή. Με επιτηδευμένα, λάθος μηνύματα καθώς και με τη χειραγώγηση με σκοπό την ετεροκατέυθυνση του ανθρώπου από τα ζωτικής σημασίας προβλήματα σε αυτά με άλλη σημασία άχρηστα για αυτούς. Επιπλέον, στην ίδια κατάσταση οδηγούν η έλλειψη παιδείας ,το χαμηλό πνευματικό επίπεδο καθώς ο λαός δέχεται εύκολα την εθνικιστική προπαγάνδα.
Στην συνέχεια, η θρησκεία κατέχει καθοριστικό ρόλο στο τρόπο που κατανοεί ο πιστός τον εθνικισμό. Ο φανατισμός και η υπερεκτίμηση της θρησκείας και του εθνικού τους πολιτισμού είναι κάποια από τα στοιχεία που δρούν αρνητικά.Γενικότερα σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ανθρώπου η αδυναμία κατανόησης των εθνικών ιδιαιτεροτήτων των υπολοίπων χωρών έχει ως αποτέλεσμα το έντονο αίσθημα του εθνικισμού.
Σε όλα τα παραπάνω αίτια το κοινό τους στοιχείο είναι ότι όλα προέρχονται από κάποια προβλήματα ή ασυνέχειες του δέρματος της κοινωνίας ή της χώρας . Όμως όπως σε όλα τα προβλήματα έτσι και σε αυτό υπάρχουν πιθανές λύσεις που βοηθούν στην εξουδετέρωση του φαινομένου του εθνικισμού.
Πρώτα από όλα, η παιδεία και η εκπαίδευση που είναι από τους σημαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης έχει τη δυνατότητα να εξαλείψει το φαινόμενο αυτό. Το άτομο πρέπει να κατανοήσει από μικρή ηλικία τη διαφορά ανάμεσα στον αγνό πατριωτισμό και στον υπερβολικό εθνικισμό. Μέσω του σχολείου μπορούν να καταλάβουν το τεράστιο χάσμα που δημιουργείται από την ίδια την κοινωνία που ζουν, ανάμεσα στην αγνή αγάπς και λατρεία της πατρίδας, των πολιτιστικών τους στοιχείων και του φανατισμού και της ακραίας υπεράσπισης των ομοεθνών στοιχείων.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι εξίσου ικανά να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος. Μέσω των ΜΜΕ μπορούν να σταλθούν πανανθρώπινα μηνύματα στα άτομα της κοινωνίας περνώντας την ιδεολογία του πατριωτισμού και ευαισθητοποιώντας τους ανθρώπους για τα αρνητικά του εθνικισμού. Επίσης, ο θεσμός της οικογένειας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του ατόμου ,για αυτό πρέπει να μάθει στα νεότερα μέλη της να αγαπά την πατρίδα και τα στοιχεία της χωρίς την υπερβολή και την υπερπροστασία, που οδηγούν στον εθνικισμό.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω το μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο αυτών εννοιών. Αν ο εθνικισμός επικρατήσει στους ανθρώπους τότε είναι ικανός να αναγκάσει την κοινωνία να καταρρεύσει. Μπορούν οι άνθρωποι με συνεργασία να καταφέρουν την εξαφάνιση αυτού του φαινομένου εκπαιδεύοντας τους μεταγενέστερους για τα ολέθρια αποτελέσματα του εθνικισμού.

Μαρία Κωνσταντάτου


Μαθήτρια Γ΄Λυκείου

Η ανεργία στην Ελλάδα της κρίσης

Η ανεργία σήμερα

Στη σημερινή κοινωνία εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο της ανεργίας.Παρατηρούμε ότι ολοένα και περισσότερο αυξάνεται ο δείκτης της αφού οι άνθρωποι αδυνατούν να βρουν επαγγελματική αποκατάσταση.Στην εμφάνιση αυτού του ζητήματος οφείλονται ποικίλοι λόγοι.Στο παρακάτω κείμενο λοιπόν,θα αναφερθούν τα αίτια καθώς και οι επιπτώσεις που προκαλούν το φαινόμενο αυτό.
Αρχικά,τόσο το άτομο όσο και η οικογένεια έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την ύπαρξη αυτού του προβλήματος.Ειδικότερα,οι επαγγελματίες δεν εξελίσσονται και δεν ακολουθούν τα νέα δεδομένα.Με άλλα λόγια,δεν προσπαθούν να βελτιώσουν την εργασία τους διότι θεωρούν πως μπορούν να επαναπαυτούν λόγω κατοχής πτυχίου.Αντίθετα,καλό θα ήταν να συμβιβαστούν με τις νέες συνθήκες και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους.Ταυτόχρονα,η φιλοδοξία κάθε ελληνικής οικογένειας είναι η τριτοβάθμια μόρφωση των παιδιών της,με σκοπό την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση.Με αυτό τον τρόπο όμως,περιφρονούν τις χειρωνακτικές εργασίες και μυθοποιούν τα επαγγέλματα του πνεύματος.
Επιπρόσθετα,σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση της ανεργίας είναι το κράτος και γενικά η κατάσταση που επικρατεί στη κοινωνία στις μέρες μας.Για παράδειγμα,παρατηρείται δυσαναλογία λόγω ζήτησης και προσφοράς διότι δεν υφίστανται ορθός προγραμματισμός από το ελληνικό κράτος.Επίσης,γνωρίζουμε πως δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.Ακολούθως,η αστικοποίηση και η έντονη αστυφιλία όξυναν περισσότερο το πρόβλημα διότι υπήρχε ραγδαία μετακίνηση αγροτικών πληθυσμών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να αναζητήσουν μια θέση εργασίας.Επιπλέον,στην Ελλάδα υπάρχουν πολυθεσίτες που ασχολούνται με δύο ή και με τρεις θέσεις εργασίας.Τέλος,η αναξιοκρατία συμβάλλει στην εμφάνιση αυτού του φαινομένου αφού στην εργασία δεν αναλαμβάνουν τις θέσεις τα άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα,αλλά άτομα που έχουν άλλες <<ιδιότητες>>.
Εκτός από αυτό,ένας συνακόλουθος παράγοντας είναι η εισαγωγή της τεχνολογίας λόγω της οποίας μειώνονται οι θέσεις χειρωνακτικής εργασίας και τα περισσότερα επαγγέλματα αυτοματοποιούνται.Παράλληλα,μέσω της οικονομικής κρίσης στη σημερινή κοινωνία οι πολίτες αδυνατούν να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας για να φέρουν στην οικογένειά τους τα ¨προς το ζην¨.Για να γίνω πιο σαφής,οι άνθρωποι για να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες αναζητούν εργασία σύμφωνα με αυτό που έχουν σπουδάσει.Ωστόσο,οι σημερινοί πολίτες προκειμένου να επιβιώσουν είναι πρόθυμοι να εργασθούν σε οποιαδήποτε θέση και έτσι πλέον αντί για άεργοι ονομάζονται άνεργοι καθώς και το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης είναι έντονο.
Αναμφίβολα,τα παραπάνω αίτια οδηγούν και σε κάποιες επιπτώσεις που προσβάλλουν το άτομο.Πρώτα από όλα,το άτομο όντας άνεργος δεν μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας του.Έπειτα,λόγω αυτής της κατάστασης νιώθει απογοήτευση και κατάθλιψη επειδή πιστεύει πως δεν είναι άξιος να εργασθεί και να προσφέρει έργο.Ακολούθως,δεν διευρύνει τις γνώσεις του και δεν μαθαίνει την έννοια της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας.Συνοψίζοντας,με τη μη απασχόλησή του δεν έχει οικονομικούς πόρους και έτσι καθημερινά επιβιώνει με αρκετές δυσκολίες,ενώ σιγά σιγά δεν θα βρίσκεται και σε θέση να καλύψει οικονομικά τις υποχρεώσεις του.
Παρόμοια,τα αρνητικά αποτελέσματα της ανεργίας επιδρούν και στο κοινωνικό σύνολο.Αυτό σημαίνει ότι,εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο του ρατσισμού καθώς οι πολίτες χωρίζουν σε κατηγορίες τους ανθρώπους σύμφωνα είτε με το μηνιαίο εισόδημά τους είτε με την εργασία την οποία απασχολούνται.Συνάμα,λόγω υιοθέτησης τέτοιων αντιλήψεων εκδηλώνονται σκηνές βίας και εγκληματικότητας.Αυτή η κατάσταση επικρατεί διότι οι άνθρωποι πολλές φορές λόγω ανάγκης ή απελπισίας είναι ικανοί να προβούν σε άσχημες πράξεις και να δείξουν με κάθε τρόπο το άγριο πρόσωπό τους.Δηλαδή,οι σχέσεις πλέον μεταξύ των πολιτών είναι εχθρικές.Ταυτόχρονα,καταπατώνται τα δικαιώματα αυτών για εργασία και όσο αφορά το ζήτημα της ισότητας.Όπως φαίνεται,πολλά άτομα καταλήγουν στη μετάναστευση,εγκαταλείποντας έτσι τη χώρα τους αναζητώντας σε ένα μακρινό μέρος μια καλύτερη ζωή ,όπου θα τους εξασφαλίσει μια επαγγελματική αποκατάσταση. Επιπροσθέτως , πολλές φορές λύση για αυτούς αποτελεί και η αυτοκτονία.
Εν κατακλείδι, είναι αναγκαίο τα νεαρά άτομα να κατανοήσουν πως μέσω του ΣΕΠ ο καθένας μπορεί να βρει το ανάλογο επάγγελμα που επιθυμεί να ακολουθήσει στη ζωή του.Βέβαια,θα πρέπει να έχει σκεφτεί και τι οικονομικούς πόρους μπορεί να του προσφέρει.Άρα,καλό θα ήταν να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στο συγκεκριμένο μάθημα ,αφού μέσω αυτού θα μπορεί το άτομο να επιλέξει τη σωστή εργασία έτσι έστω να έχει μια πιο άνετη και εποικοδομητική ζωή για τον ίδιο.

Αναστασία Τραυλού
Μαθήτρια Γ ΄ Λυκείου