Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

Θέματα Βιολογίας 2014

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) 
ΘΕΜΑ Α
Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και, δίπλα, το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. 
Α1. Η αμοιβαδοειδής δυσεντερία οφείλεται σε 
 α. βακτήριο 
 β. μύκητα 
 γ. ιό 
 δ. πρωτόζωο. 
Μονάδες 5
Α2. Ο ιός που προκαλεί το AIDS προσβάλλει τα 
 α. ερυθρά αιμοσφαίρια 
 β. βοηθητικά Τ-λεμφοκύτταρα 
 γ. ουδετερόφιλα 
 δ. πλασματοκύτταρα. 
Μονάδες 5
Α3. Η παθητική ανοσία επιτυγχάνεται με τη χορήγηση 
 α. εμβολίου 
 β. αντιβιοτικού 
 γ. ορού 
 δ. ιντερφερονών. 
Μονάδες 5
Α4. Ένα ερημικό οικοσύστημα χαρακτηρίζεται από 
 α. μεγάλη βιομάζα 
 β. άγονα εδάφη 
 γ. πλούσια βλάστηση 
 δ. μεγάλη παραγωγικότητα. 
Μονάδες 5
Α5. Η εξέλιξη σύμφωνα με το Δαρβίνο στηρίζεται 
 α. στη φυσική επιλογή 
 β. στην τεχνητή επιλογή 
 γ. στην αρχή της χρήσης και της αχρησίας 
 δ. στην έμφυτη τάση των όντων για συνεχή πρόοδο. 
Μονάδες 5
ΘΕΜΑ Β
Β1. Σε ποιους παράγοντες μπορεί να οφείλονται οι διαταραχές της ομοιόστασης  που προκαλούν την εκδήλωση ασθενειών; 
Μονάδες 6 
Β2. Η τήρηση των κανόνων της δημόσιας υγιεινής περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, και την παστερίωση του γάλακτος. Να αναφέρετε τις συνθήκες και τα αποτελέσματα της παστερίωσης. 
Μονάδες 6 
Β3. Με ποιους τρόπους γίνεται η διάγνωση της ασθένειας του AIDS; 
Μονάδες 6 
Β4. Να αναφέρετε γιατί η δράση της φυσικής επιλογής είναι τοπικά και χρονικά προσδιορισμένη. 
Μονάδες 7 
ΘΕΜΑ Γ
Ένας άνθρωπος μολύνεται από ιό. Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τις συγκεντρώσεις των αντιγόνων και των αντισωμάτων σε συνάρτηση με το χρόνο.

Γ1. Ποια καμπύλη αντιστοιχεί στα αντιγόνα και ποια καμπύλη στα αντισώματα; 
Μονάδες 2 
Γ2. Να προσδιορίσετε το είδος της ανοσοβιολογικής απόκρισης (μονάδες 2). 
Να περιγράψετε και να ερμηνεύσετε την μεταβολή των καμπυλών 
(μονάδες 6). 
Μονάδες 8 
Γ3. Να αναφέρετε τις κατηγορίες των Τ-λεμφοκυττάρων που ενεργοποιούνται και που παράγονται κατά την παραπάνω ανοσοβιολογική απόκριση. 
Μονάδες 5 
Γ4. Στην περίπτωση των ιών δρα ένας επιπλέον μηχανισμός μη ειδικής άμυνας. Να ονομάσετε τον μηχανισμό αυτό και να περιγράψετε τον τρόπο δράσης του. 
Μονάδες 10 
ΘΕΜΑ Δ
Ένα χερσαίο οικοσύστημα περιλαμβάνει την παρακάτω τροφική αλυσίδα: 
Ποώδη φυτά → ακρίδες → βάτραχοι → φίδια → γεράκια 
Όλοι οι οργανισμοί κάθε τροφικού επιπέδου τρέφονται αποκλειστικά με οργανισμούς του προηγούμενου τροφικού επιπέδου. Η συνολική ενέργεια που εμπεριέχεται στις ακρίδες είναι 105 ΚJ. 
Δ1. Ποια είναι η ενέργεια των υπόλοιπων τροφικών επιπέδων; (μονάδα 1). Να σχεδιάσετε την αντίστοιχη πυραμίδα ενέργειας (μονάδες 2). Να εξηγήσετε πού οφείλεται η μεταβολή της ενέργειας από το ένα τροφικό επίπεδο στο αμέσως επόμενο (μονάδες 4). 
Μονάδες 7 
Δ2. Μια ασθένεια οδηγεί σε σημαντική μείωση του αριθμού των βατράχων. Να εξηγήσετε ποια θα είναι η συνέπεια στον πληθυσμό των ακρίδων και ποια στον πληθυσμό των ποώδων φυτών; 
Μονάδες 4 
Δ3. Στο συγκεκριμένο οικοσύστημα ανιχνεύθηκε 1 mg μη βιοδιασπώμενου παρασιτοκτόνου στα ποώδη φυτά. Ποια ποσότητα της ουσίας αυτής αναμένεται να ανιχνευθεί στα γεράκια; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. 
Μονάδες 4 
Δ4. Με βάση το σχήμα στην επόμενη σελίδα να γράψετε: 
i. τις χημικές ουσίες που υποδηλώνουν οι αριθμοί 1 και 7 
 ii. τις διαδικασίες που υποδηλώνουν οι αριθμοί 2, 3, 4, 8, 9, 10 και 
 iii. τους μικροοργανισμούς που αντιστοιχούν στους αριθμούς 5 και 6. 
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)
1. Στο εξώφυλλο του τετραδίου να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. Μολύβι επιτρέπεται, μόνο αν το ζητάει η εκφώνηση, και μόνο για πίνακες, διαγράμματα κλπ. 
4. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.30 π.μ.
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B1-%CE%B8%CE%AD%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-2014#ixzz33BgAOIdt 
Follow us: @alfavita on Twitter | alfavita.gr on Facebook

Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ 2014

Το κείμενο πραγματεύεται τη διαχρονική σημασία της ανθρωπιάς. Η συχνή χρήση του
παλαιότερου όρου του ανθρωπισμού προκύπτει από τη μεγάλη αξία του, αφού κάποιος
συμπάσχει με όσα πλήττουν κάθε άνθρωπο αδιακρίτως και προσπαθεί να τον βοηθήσει
χωρίς ωφελιμιστική διάθεση. Αυτός ο τύπος ανθρώπου αποτελεί διαχρονικό πρότυπο, αν
και λίγοι μπορούσαν να ανταποκριθούν καθημερινά και έμπρακτα σε αυτό. Σήμερα το
γενικό αίτημα για ανθρωπιά προκύπτει από τη συνειδητοποίηση και αναζήτηση διεξόδου
στα πανανθρώπινα προβλήματα. Ωστόσο ο όρος έχει παραποιηθεί λόγω ποικίλων
επιδιώξεων και πολυχρησίας, γεγονός που ευτελίζει το υψηλό νόημα της λέξης, τον
αυθορμητισμό και την απλότητά της. Έτσι, ο σύγχρονος άνθρωπος ξεχνά πως η ανθρωπιά
ισοδυναμεί με έμπρακτη εκδήλωση του ενδιαφέροντος για το συνάνθρωπο, χωρίς
εγωισμό, και για αυτό είναι δύσκολος.
Β.1. Στη σύγχρονη υπερκαταναλωτική εποχή ο άνθρωπος έχει θέσει ως υψηλότερο στόχο του
την απόκτηση όλο και περισσότερων υλικών κυρίως αποκτημάτων. Ειδικότερα, στο
επίκεντρο βρίσκεται ως επί το πλείστον η κάλυψη των υλικών του αναγκών, η
ανταπόκριση στα διαφημιστικά πρότυπα που καθημερινά προβάλλονται στα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και η καλοπέραση. Άρα, η έμφαση δίνεται στο «εγώ». Συνεχώς ο άνθρωπος
παραγκωνίζει την πνευματική και ηθική του διάσταση, περιορίζει το ενδιαφέρον για το
συνάνθρωπο, τη συμπόνια, την παροχή βοήθειας, την ανθρωπιά. Και όχι μόνο τα
παραγκωνίζει αλλά επιπλέον τα θεωρεί και ξεπερασμένα, άχρηστα, μάταια, γιατί δεν μπορεί
να αντιληφθεί καμία άλλη διάσταση πλην της υλικής. Έτσι, χάνει τη βαθύτερη ουσία του,
απανθρωποποιείται, αποκοινωνικοποιείται. Και αυτό μόνο με ευτυχία δεν μπορεί να
ισοδυναμεί.
Β.2. α) Δύο τρόποι ανάπτυξης στην πρώτη παράγραφο του κειμένου είναι οι ακόλουθοι:
- Ορισμός: «και με την « ανθρωπιά» εννοούμε, φυσικά, τη συμπόνια, τη συμμετοχή,
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, το πάθος του γείτονα. Του κάθε ανθρώπου»
- Παράδειγμα: «Ο Ντυνάν , για παράδειγμα, ο ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού»,
υπήρξε ένα τέτοιος ανθρωπιστής» (δίνει παράδειγμα της έννοιας του
ανθρωπιστή σε παλαιότερη εποχή και αυτό είναι το παράδειγμα του
Ντυνάν)
(Σημείωση: Στην ίδια παράγραφο μπορούν να εντοπιστούν άλλοι δύο τρόποι
ανάπτυξης. Ο ένας είναι η αναλογία: «Η «ανθρωπιά» είναι … ένα νόμισμα
…» και ο άλλος η αιτιολόγηση: «Η «ανθρωπιά» είναι … γιατί … μεγάλη».
 
Όμως οι τρόποι αυτοί δεν κυριαρχούν στην παράγραφο και γι’ αυτό δεν
επιλέχθηκαν στην παραπάνω απάντηση.)

β) Η διαρθρωτική λέξη «έτσι» στην τέταρτη παράγραφο δηλώνει αποτέλεσμα,
συμπέρασμα. Συγκεκριμένα συμπεραίνεται η αλλοίωση του όρου «ανθρωπιά» και οι
πολλαπλές ερμηνείες του ως αποτέλεσμα των διαστρεβλώσεων που έχουν υποστεί οι
όροι (λέξεις).
Η διαρθρωτική λέξη «ωστόσο» στην έκτη παράγραφο δηλώνει αντίθεση. Συγκεκριμένα
εκφράζεται η αντίθεση ότι από τη μία η ανθρωπιά είναι λέξη / όρος / λόγος και από την
άλλη ότι η ανθρωπιά είναι βούληση και πράξη.
Β3. α) αναλίσκεται = ξοδεύεται
 οικουμενική = πανανθρώπινη
 διαστρεβλώσεις = αλλοιώσεις
 ολωσδιόλου = εντελώς
 ευζωίας = ευημερίας
 β) κοινόχρηστος ≠ προσωπικός
 συμμετοχή ≠ αποχή
 αυτοακυρώνεται ≠ αυτοεπιβεβαιώνεται
 γνώση ≠ άγνοια
 αδιάκοπης ≠ σποραδικής
Β4. α) Στην πρώτη παράγραφο με τη φράση «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής» μεταφέρεται
αυτούσια-αυτολεξεί η κοινή γνώμη της εποχής.
Με τη φράση «Ερυθρού Σταυρού» δηλώνεται το όνομα ενός συγκεκριμένου φορέα, μίας
οργάνωσης.
 β) Τρεις εκφράσεις του κειμένου με μεταφορική σημασία είναι οι ακόλουθες:
- «η ανθρώπινη λαιμαργία, η δίψα της ευζωίας δεν αφήνει τόπο για ευγενικά
αισθήματα»
- «ένας όρος, μια λέξη, μια έκφραση, που βρίσκεται ολοένα στο στόμα μας, σιγά σιγά
φτωχαίνει, αδειάζει, αποστεώνεται, αυτοακυρώνεται»
- «ο «ανθρωπιστής», ένας άνθρωπος με σπουδαίες ικανότητες, που αναλίσκεται με
ειλικρίνεια, χωρίς υστεροβουλία» 
Γ1
Επικοινωνιακό πλαίσιο: άρθρο
Τίτλος: «Αναζητώντας τον άνθρωπο»
Πρόλογος: αφόρμηση από επίκαιρο γεγονός (π.χ. αύξηση αριθμού ρακοσυλλεκτών και
αστέγων)
Ύφος: επίσημο, τυπικό (χρήση γ΄ προσώπου)
Γλώσσα: αναφορική

Α΄ ζητούμενο: Φαινόμενα έλλειψης ανθρωπιάς
• Καθημερινές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων (π.χ. αναξιοκρατία, καταπάτηση της
ελευθερίας, της ιδιοκτησίας, της ζωής, του δικαιώματος εργασίας, αδικίες κ.λπ.).
• Ρατσιστικές και εθνικιστικές εκδηλώσεις, μισαλλοδοξία, έλλειψη αλληλεγγύης και
αλληλοσεβασμού.
• Ατομικισμός, ωφελιμισμός, αδιαφορία για τον συνάνθρωπο, ιδιοτελής συμπεριφορά κ.λπ.
• Αμοραλισμός, υλικός ευδαιμονισμός, έλλειψη ιδανικών.
• Έξαρση της βίας και της εγκληματικότητας (π.χ. εγκλήματα, ληστείες, τρομοκρατία,
βασανιστήρια, δολοφονίες, ενδοσχολική βία κ.λπ.).
• Επισφαλής ειρήνη, συχνοί πόλεμοι, συνεχείς πολεμικοί εξοπλισμοί.
• Εκμετάλλευση (πολιτική και οικονομική) των αδύναμων χωρών από τις ισχυρές.
• Στυγνός ορθολογισμός, κυριαρχία του τεχνοκρατικού πνεύματος, αποπνευματοποίηση.
• Απανθρωποποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας, επιστημονικά και τεχνολογικά
επιτεύγματα καταστροφικά για τον άνθρωπο (π.χ. παραγωγή και χρήση βιολογικών και
πυρηνικών όπλων).
• Καταστροφή του περιβάλλοντος (π.χ. εξάντληση φυσικών πόρων, ερημοποίηση, μόλυνση
ατμόσφαιρας-υδάτων-εδάφους, εξαφάνιση βιολογικών ειδών).
• Συνθήκες ζωής στις μεγαλουπόλεις (π.χ. αλλοτρίωση, αποξένωση-μοναξιά, υποβάθμιση των
διαπροσωπικών σχέσεων κ.λπ.)
Β΄ ζητούμενο: Δραστηριότητες
Ατομικές
• Ευσυνειδησία, ανάπτυξη ηθικής συνείδησης και αισθήματος ομαδικότητας.
• Ευαισθητοποίηση για τα κοινωνικά προβλήματα.
• Ατομική πρωτοβουλία, ανάληψη ευθυνών και εκπλήρωση καθηκόντων.
 
• Ενδιαφέρον και ενημέρωση για τα πολιτικά και τα κοινωνικά ζητήματα, και κριτική
αντιμετώπισή τους.
• Ανάληψη κοινωνικής δράσης, εθελοντική συμμετοχή σε οργανώσεις και κοινωνικά δρώμενα
Συλλογικές
• Έμφαση από τους φορείς αγωγής και κυρίως το σχολείο στη σημασία του ανθρωπισμού και
στην ανάπτυξη συλλογικότητας. Ισχυροποίηση των θεσμών των μαθητικών κοινοτήτων και
δραστηριοποίησή τους για ανιδιοτελή προσφορά στο κοινωνικό σύνολο (εθελοντικές
δράσεις).
• Προβολή ανθρωπιστικών προτύπων από τα Μ.Μ.Ε. και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα
κοινωνικά προβλήματα.
• Ενίσχυση και δραστηριοποίηση συλλογικών φορέων (π.χ. πολιτιστικοί σύλλογοι) και μη
κερδοσκοπικών οργανισμών (π.χ. φιλανθρωπικά ιδρύματα) για την προσφορά στον
συνάνθρωπο.
• Καλλιέργεια ενός ανθρωπιστικού και συλλογικού κλίματος από τον καλλιτεχνικό και
πνευματικό κόσμο για την ευαισθητοποίηση των πολιτών.
• Αναθεώρηση της νομοθεσίας και ενδυνάμωση του κράτους πρόνοιας, αμερόληπτη απονομή
δικαιοσύνης για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων.
• Διαφύλαξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω διεθνών οργανισμών, π.χ. Ο.Η.Ε., Διεθνής
Αμνηστία.
Επίλογος: ανακεφαλαίωση και έμφαση στην αναγκαιότητα άμεσης εξάπλωσης και
επικράτησης του ανθρωπιστικού ιδεώδους.
Σημείωση: η παραπάνω ανάπτυξη των ζητουμένων θεωρείται ενδ

Θέμα Έκθεσης 2014 : Σα γίνουμε άνθρωποι

ΣΧΟΛΙΟ : Μέχρι να γίνουμε άνθρωποι, άσε με να ονειρευτώ...<< Σα μεγαλώσεις παιδί μου θέλω να γίνεις ένας καλός άνθρωπος στην κοινωνία >> μας έλεγαν οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας.Ανθρωπιά που τόσο πολύ λείπει από τη ζωή μας.Θέμα που έχει διδακτεί κατά κόρον στη Γ΄Λυκείου τόσο στα φροντιστήρια όσο και στο σχολείο.Οι γλωσσικές ασκήσεις με κλιμακωτή δυσκολία και το θέμα της έκθεσής με λίγο κριτική ικανότητα μπορούσε να απαντηθεί από τον καθένα.Τη διαφορά θα την προσδώσουν ο γλωσσικός πλούτος των μαθητών και τα ρηξικέλευθα επιχειρήματα.ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)
ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3)

ΚΕΙΜΕΝΟ
 Η «ανθρωπιά» είναι μια λέξη του καιρού μας, ένας όρος κοινόχρηστος, ένα νόμισμα
που κυκλοφορεί σ’ όλα τα χέρια, γιατί συμβαίνει η ανταλλακτική του αξία να είναι πολύ μεγάλη.
Και με την «ανθρωπιά» εννοούμε, φυσικά, τη συμπόνια, τη συμμετοχή, με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο, στο πάθος του γείτονα. Και όχι μόνο του γείτονα. Του κάθε ανθρώπου. Άλλοτε
χρησιμοποιούσαν τον όρο «ανθρωπισμός». Έλεγαν: «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής» και
με τούτο εσήμαιναν μια προσωπικότητα που ξοδευόταν ολόκληρη για να κάμει το καλό. Ο
Ντυνάν, για παράδειγμα, ο ιδρυτής του «Ερυθρού Σταυρού», υπήρξε ένας τέτοιος
ανθρωπιστής. Πέρα απ’ ό,τι θα μπορούσε να ενδιαφέρει αποκλειστικά το άτομό του,
εσυλλογίσθηκε τους ανθρώπους που έπασχαν, έξω από διάκριση φυλής και θρησκείας, «εν
πολέμω και εν ειρήνη».
 Ο «ανθρωπιστής», ένας άνθρωπος με σπουδαίες ικανότητες, που αναλίσκεται με
ειλικρίνεια, χωρίς υστεροβουλία, ακόμη και χωρίς τη θεμιτή, επιτέλους, από πολλές απόψεις,
επιθυμία της υστεροφημίας, υπήρξε, για πολλούς αιώνες, ένα θαυμάσιο ιδανικό, που οι
προγενέστεροι το επρόβαλλαν στους μεταγενέστερους. Ακόμη τότε η «ανθρωπιά», μολονότι
δεν έπαυε να είναι κοινή απαίτηση, δεν είχε καταντήσει κοινόχρηστος όρος. Ήταν η σπάνια, η
υψηλή παρουσία, όπου μόνο μερικές εκλεκτές φύσεις κατόρθωναν να φτάσουν. Και ακόμη, μια
καθημερινή άσκηση που ο καθένας την επιθυμούσε για τον εαυτό του, θεωρώντας την
αυτονόητο χρέος του, χωρίς να συλλογίζεται ότι θα μπορούσε και διαφορετικά να την
αξιοποιήσει.
 Το γεγονός ότι η απαίτηση της «ανθρωπιάς» έχει γίνει κοινός τόπος σήμερα δεν είναι
χωρίς ιδιαίτερη σημασία. Δείχνει πως η οικουμενική ψυχή αισθάνεται βαθύτερα την
ταλαιπωρία του ανθρώπου και αναζητεί διέξοδο.
 Περιττό να προστεθεί πως και η ανθρωπιά, καθώς κι ένα σωρό άλλοι όροι, έχει υποστεί
τρομακτικές διαστρεβλώσεις. Όποιος είπε πως οι ιδέες είναι καθώς τα υγρά, που παίρνουν
το σχήμα του μπουκαλιού τους, είχε, βέβαια, πολύ δίκιο. Και με τους όρους το ίδιο συμβαίνει.
Αλλάζουν νόημα, αλλάζουν απόχρωση, κατά τον τρόπο που τους μεταχειρίζεται κανείς και
κατά τον σκοπό που επιδιώκει χρησιμοποιώντας τους. Έτσι, μπορούμε να μιλούμε όλοι για
ανθρωπιά, αλλά να εννοούμε ολωσδιόλου διαφορετικό πράγμα ο καθένας.
 Έπειτα, ένας όρος, μια λέξη, μια έκφραση, που βρίσκεται ολοένα στο στόμα μας, σιγά
σιγά φτωχαίνει, αδειάζει, αποστεώνεται, αυτοακυρώνεται. Φοβούμαι πως ίσια ίσια αυτό έχει
συμβεί με την ανθρωπιά. Αρκεί μια ματιά ολόγυρά μας, για να το νιώσουμε καλύτερα τούτο. Η
καθημερινή ζωή ολοένα και περισσότερο χάνει τη θαλπωρή, τη γλυκιά ζεστασιά της. Είναι ένας ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

 ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
χειμώνας χωρίς αλκυονίδες. Η «καλημέρα», αυτό το χαρούμενο άνοιγμα παραθύρου προς τον
αίθριο ουρανό, μεταβάλλεται σιγά σιγά σε μορφασμό. Η ανθρώπινη λαιμαργία, η δίψα της
ευζωίας δεν αφήνει τόπο για ευγενικά αισθήματα. Κάτι περισσότερο: τα ευγενικά αισθήματα
θεωρούνται ξεπερασμένα.
 Λησμονούμε, ωστόσο, πως η ανθρωπιά είναι κυριότατα βούληση, δεν είναι γνώση, δεν
είναι μόνο γνώση. Και δεν είναι λόγος, είναι πράξη. Είναι ένας ολόκληρος εσωτερικός κόσμος,
στην τελείωσή του, που ακτινοβολεί παντού. Η ανθρωπιά αποκλείει τη μισαλλοδοξία, την
καταφρόνηση του άλλου ανθρώπου· είναι επιεικής και ήπια. Περιέχει πολλή συγκατάβαση και
πολλή κατανόηση. Η ανθρωπιά είναι κυκλική παρουσία. Δεν βρίσκεται στραμμένη προς ένα
μονάχα σημείο του ορίζοντα. Εκείνος που είναι αληθινά ανθρώπινος δεν μπορεί παρά να
είναι, σε κάθε περίσταση, ανθρώπινος. Η ανθρωπιά δεν είναι επάγγελμα, δεν είναι όργανο
αυτοπροβολής και επιτυχίας. Είναι απάρνηση. Πρέπει πολλά ν’ αρνηθείς, για να κερδίσεις τα
ουσιωδέστερα. Αλλά δεν είναι και παθητική κατάσταση. Ολωσδιόλου αντίθετα, αποτελεί μορφή
αδιάκοπης ενέργειας. Είναι πολύ ευκολότερο να γίνεις «μέγας ανήρ» παρά να γίνεις «μεγάλος
άνθρωπος». Η Ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα μεγάλων ανδρών. Αλλά έχει πολύ λίγους
«ανθρώπους» να παρουσιάσει.

I.Μ.Παναγιωτόπουλος, Ο Σύγχρονος Άνθρωπος.
Οι Εκδόσεις των φίλων, Αθήνα 1988. 18η
έκδοση (Διασκευή).


A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε
(100-120 λέξεις).
Μονάδες 25

Β1. Να αναπτύξετε σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων το περιεχόμενο του
αποσπάσματος που ακολουθεί: «Η ανθρώπινη λαιμαργία, η δίψα της ευζωίας
δεν αφήνει τόπο για ευγενικά αισθήματα. Κάτι περισσότερο: τα ευγενικά
αισθήματα θεωρούνται ξεπερασμένα.».
Μονάδες 10

Β2. α) Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης στην πρώτη παράγραφο του
κειμένου (Η «ανθρωπιά» … «εν πολέμω και εν ειρήνη») και να δικαιολογήσετε
την απάντησή σας.
Μονάδες 6
 β) Ποια νοηματική σύνδεση εκφράζουν οι διαρθρωτικές λέξεις:
 έτσι (στην τέταρτη παράγραφο)
 ωστόσο (στην έκτη παράγραφο).
Μονάδες 4

Β3. α) Να γράψετε ένα συνώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
 αναλίσκεται, οικουμενική, διαστρεβλώσεις, ολωσδιόλου, ευζωίας.
Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ∆΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ

 ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ∆ΕΣ
 β) Να γράψετε ένα αντώνυμο για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του
κειμένου:
 κοινόχρηστος, συμμετοχή, αυτοακυρώνεται, γνώση, αδιάκοπης.
Μονάδες 5

Β4. α) Να αιτιολογήσετε τη χρήση των εισαγωγικών στις παρακάτω
περιπτώσεις:
 «αυτός είναι μεγάλος ανθρωπιστής» (στην πρώτη παράγραφο)
 «Ερυθρού Σταυρού» (στην πρώτη παράγραφο).
 Μονάδες 2

 β) Να εντοπίσετε στο κείμενο τρεις εκφράσεις με μεταφορική σημασία.
Μονάδες 3

Γ1. Σε άρθρο σας, που θα δημοσιευτεί σε τοπική εφημερίδα, να αναφερθείτε σε
φαινόμενα που αποδεικνύουν το έλλειμμα ανθρωπιάς στην εποχή μας, αλλά
και σε δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, που αποσκοπούν στον
περιορισμό αυτού του ελλείμματος (500-600 λέξεις).
Μονάδες 40
ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-
πάνω να συμπληρώσετε τα Ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των
απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το
εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να
μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας.
2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων
αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα
δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να
παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο
με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει.
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ.


ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

Κυριακή 11 Μαΐου 2014

Τρόπος προαγωγής στο Λύκειο

Σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα του υπουργείου Παιδείας, (Δε'ιτε εδώ το νέο ΠΔ)  το οποίο θα ισχύσει από φέτος:
«1. α. Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και στις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται:
i) Γενικός βαθμός προαγωγής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) και
ii) βαθμός ετήσιας επίδοσης σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο − κλάδο των μαθημάτων «Ελληνική
Γλώσσα» και «Μαθηματικά» τουλάχιστον δέκα (10) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον οκτώ (8).
Όταν μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις i και ii, επαναλαμβάνει τη φοίτηση.
Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση ii, παραπέμπεται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου και προάγεται ή επαναλαμβάνει τη φοίτηση κατά τα οριζόμενα ως άνω. β. Για την προαγωγή των μαθητών στην Β΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίο προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας.
Για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Γ΄ τάξη Ημερήσιου και Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος υπολογίζεται από το σύνολο των βαθμών των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συνυπολογιζομένου και του προφορικού βαθμού, είτε αυτά εξετάζονται σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο σχολικής μονάδας.»
42) Τα εδάφιο α της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του π.δ. 60/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«2α.Οι μαθητές της Β΄ τάξης Ημερησίου και της Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου που δεν προάγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου αυτού, παραπέμπονται σε ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, με τον τρόπο και τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων του Ιουνίου στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 60/2006 είναι μικρότερος του 9,5.»

Διευκρινίσεις για τις εξετάσεις της Α ΄Λυκείου

Απόφαση με την οποία δίνονται οδηγίες προς τους Διευθυντές  των Λυκείων για την εφαρμογή των εξετάσεων στην Α Λυκείου με θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων, υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος.
Σύμφωνα με την απόφαση:
Μέχρι 23 Μαΐου το πρόγραμμα εξετάσεων
1.    Κάθε λύκειο (ημερήσιο ή εσπερινό ΓΕΛ, ημερήσιο ή εσπερινό ΕΠΑΛ) καταρτίζει το πρόγραμμα των προαγωγικών εξετάσεων της Α΄ τάξης ημερησίου και εσπερινού λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και Β΄ τάξης εσπερινού ΓΕΛ, το οποίο κοινοποιεί ηλεκτρονικά μέχρι και τις 23 Μαΐου 2014, στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και ενημερώνει τη σχετική ιστοσελίδα της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) και στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος, με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα myschool.
Ξεχωριστή Τράπεζα Θεμάτων
2.    Για κάθε τύπο Λυκείου: α) ημερήσιο γενικό, β) εσπερινό γενικό, γ) ημερήσιο επαγγελματικό και δ) εσπερινό επαγγελματικό λειτουργεί ξεχωριστή Τράπεζα Θεμάτων. Όλα τα θέματα για τα μαθήματα επιλογής της Α΄ τάξης Ημερησίου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου: Εφαρμογές Πληροφορικής, Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία, για το ειδικό μάθημα επιλογής των Θρησκευτικών που διδάσκεται σύμφωνα με το δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, καθώς και για όλα τα μουσικά μαθήματα των Μουσικών Λυκείων, και για τα μαθήματα κατευθύνσεων των Καλλιτεχνικών σχολείων ορίζονται από τον οικείο διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.
Σε ποια Λύκεια δεν εφαρμόζεται η Τράπεζα Θεμάτων
3. Για το σχολικό έτος 2013-2014 δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές: των Εκκλησιαστικών Λυκείων στα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας, των Λυκείων Ειδικής Αγωγής, όσους φοιτούν σε λύκεια Μειονοτικών σχολείων και Ιεροδιδασκαλείων και σε ελληνικά λύκεια του εξωτερικού καθώς και για τους ρωμαιοκαθολικούς μαθητές που φοιτούν σε λύκεια στα οποία διδάσκεται το ρωμαιοκαθολικό δόγμα στο εξεταζόμενο μάθημα των θρησκευτικών. Η εφαρμογή της τράπεζας θεμάτων δύναται να επεκτείνεται και στα ανωτέρω σχολεία με σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική εισήγηση του Ι.Ε.Π. και γνώμη του Συντονιστή Μειονοτικών σχολείων και Ιεροδιδασκαλείων Εκπαίδευσης ή του αρμόδιου Συντονιστή σχολείων του εξωτερικού αντίστοιχα. Επίσης, δεν
εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων στα Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια.
Η κλήρωση των θεμάτων
4. Την ημέρα των εξετάσεων κατά συγκεκριμένο μάθημα και λύκειο, ο Διευθυντής και ο οικείος ή οι οικείοι διδάσκοντες με τη χρήση των κωδικών που διαθέτει το σχολείο για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα myschool, θα κληρώνουν (δύο ώρες προ της ενάρξεως της εξέτασης για όλα τα άλλα μαθήματα και τρεις ώρες για τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών, της Ελληνικής Γλώσσας, της Λογοτεχνίας και των Αρχαίων Ελληνικών) με απόλυτη τυχαιότητα, το 50% των θεμάτων που θα εξετασθούν οι μαθητές στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος που θα ακολουθήσει. 
Λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα τελευταία αυτά μαθήματα να εξετάζονται τη δεύτερη πρωινή βάρδια για τα σχολεία που λειτουργούν πρωί.
Εξαιρετικά και μόνο για το διδακτικό έτος 2013-2014, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι θέμα ή θέματα που κληρώθηκαν δεν είχαν διδαχθεί στο συγκεκριμένο σχολείο για απόλυτα αιτιολογημένους λόγους, είναι δυνατή και δεύτερη κλήρωση θεμάτων (με εξαίρεση τα μαθήματα των Ξένων Γλωσσών, της Ελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας) υπό την προϋπόθεση ότι έχει συνταχθεί προηγουμένως σχετικό πρακτικό στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι που δικαιολογούν τη δεύτερη αυτή κλήρωση. Η αιτιολόγηση που περιλαμβάνεται στο πρακτικό συμπληρώνεται στο σχετικό πεδίο που θα υπάρχει στο σύστημα κληρώσεων κατά τη διαδικασία 2ης κλήρωσης.
Αντίγραφο του πρακτικού αυτού διαβιβάζεται αυθημερόν ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. Οι διδάσκοντες στην περίπτωση και δεύτερης ως άνω κλήρωσης έχουν τη δυνατότητα να δώσουν για εξέταση στους μαθητές τους τα θέματα της δεύτερης κλήρωσης ή ένα θέμα από την πρώτη και ένα από τη δεύτερη κλήρωση.
Εάν υπάρξουν τεχνικά προβλήματα
5. Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους σε κάποιο λύκειο δεν καταστεί δυνατή η κλήρωση των θεμάτων, ενημερώνεται ο οικείος Διευθυντής Εκπαίδευσης και η σχετική κλήρωση πραγματοποιείται στο επίπεδο της Διεύθυνσης. Τα θέματα αποστέλλονται στο σχολείο με τον προσφορότερο τρόπο.
Αναβολή προγραμματισμένης εξέτασης
6. Σε περίπτωση αναβολής προγραμματισμένης εξέτασης για οποιονδήποτε λόγο ή σε περίπτωση εξέτασης μαθητών που για λόγους ασθένειας δεν προσήλθαν στις προγραμματισμένες εξετάσεις ενημερώνεται σχετικά η οικεία Διεύθυνση Δ.Ε. και καθορίζεται από το σχολείο νέα ημερομηνία εξέτασης για την οποία ενημερώνεται το Ι.Ε.Π. και ο Διόφαντος.
Κατατακτήριες εξετάσεις
7. Στις προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις κατατακτήριες εξετάσεις όλα τα θέματα καταρτίζονται από τον οικείο διδάσκοντα.
Επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου
8. Στις επαναληπτικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου οι μαθητές λαμβάνουν θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων όπως και στις εξετάσεις Ιουνίου.__