Πέμπτη 12 Μαΐου 2011

Η άποψη τη Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τα θέματα της Έκθεσης 2011I. ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κείμενο που δόθηκε στις Πανελλήνιες εξετάσεις είναι διασκευή άρθρου του Π.
Μανδραβέλη, δημοσιευμένο στον ημερήσιο τύπο και δόθηκε χωρίς τίτλο. Το θέμα αναφέρεται  στο διαδίκτυο και θέτει έναν επίκαιρο προβληματισμό. Το ύφος είναι δημοσιογραφικό, σεορισμένα σημεία αρκετά απλό και σε άλλα πιο σύνθετο.
II. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Στην περίληψη του κειμένου (ερώτηση Α1), κάποια δυσκολία πιθανόν να δημιουργήσει η 2ηπαράγραφος, λόγω της δομής της (βλέπε ερώτηση Β2.β) και της συσσώρευσης πολλών νοημάτων.
Η ερώτηση Β1 είναι εύστοχη και μπορεί να απαντηθεί εύκολα από τους/τις
εξεταζομένους/νες.
Στην ερώτηση Β2.α είναι ευδιάκριτοι δύο τρόποι ανάπτυξης της 2ης παραγράφου.
Η ερώτηση Β2.β ζητά τον σχολιασμό της δομής της 2ης παραγράφου. Όμως, ενώ είναι σαφείς τόσο η θεματική πρόταση όσο και οι λεπτομέρειες/σχόλια, υπάρχει δυσκολία στον εντοπισμό της κατακλείδας: η φράση «Το σημαντικό […] προχωρεί», λόγω του γενικευτικού της χαρακτήρα, πρέπει να θεωρηθεί κατακλείδα. Ωστόσο, μετά από αυτήν προστίθεται η περίοδος «Εξάλλου[…] Αφρική», η οποία συνδέεται λογικά με τα σχόλια που προηγούνται της κατακλείδας.
Τα ζητούμενα της ερώτησης Β3.α και β μπορούν εύκολα να απαντηθούν από τους/τις εξεταζὀμενους/νες, οι οποίοι πρέπει αφενός να εκτιμήσουν τη χρήση των εισαγωγικών στα συγκεκριμένα παραδείγματα και αφετέρου να εντοπίσουν και να καταγράψουν πέντε (5)  παραδείγματα μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας, από τα οποία υπάρχουν αρκετά στο κείμενο.
Με την ερώτηση Β4. α και β ελέγχονται στοιχειώδεις ικανότητες των εξεταζόμενων, σχετικά με τον εντοπισμό των συνώνυμων και αντώνυμων των συγκεκριμένων λέξεων.
III. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Η παραγωγή γραπτού λόγου εστιάζει σε συγκεκριμένο προβληματισμό σχετικά με το θέμα του διαδικτύου που εντάσσεται στη διδακτέα ύλη. Προσδιορίζεται το επικοινωνιακό πλαίσιο και τα δύο ζητούμενα είναι με σαφήνεια διατυπωμένα.
Β) Οι θέσεις της Π.Ε.Φ. για τα θέματα της Νεοελληνικής Γλώσσας Δ΄ τάξης ΕσπερινούΓενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ομάδα Β΄)
I. ΚΕΙΜΕΝΟ
Το κείμενο που δόθηκε στις Πανελλήνιες εξετάσεις είναι διασκευή άρθρου της Μ. Τζιαντζή,  δημοσιευμένο στον ημερήσιο τύπο και δόθηκε χωρίς τίτλο. Το θέμα αναφέρεται στο κινητότηλέφωνο και σε προβλήματα που συνδέονται με αυτό. Γενικά είναι απλό και κατανοητό.
II. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Στην ερώτηση Α1 ζητείται η περίληψη του κειμένου, η οποία δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Δυσκολία ίσως υπάρξει στην περιληπτική απόδοση της 1ης παραγράφου καθώς αναπτύσσονται δύο εντελώς διαφορετικά νοήματα στην πρώτη και στην δεύτερη περίοδο.
Η ερώτηση Β1 είναι εύστοχη και μπορεί να απαντηθεί εύκολα από τους/τις
εξεταζόμενους/νες.
Οι ερωτήσεις Β2 και Β3 δεν δημιουργούν κανένα πρόβλημα.
Η απάντηση στην ερώτηση Β4.α απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή διότι, ενώ η ερώτηση
προσανατολίζει τους/τις εξεταζόμενους/νες σε έναν τρόπο, ενδέχεται να εντοπιστούν περισσότεροι τρόποι (παράδειγμα, διευκρίνιση). Η ερώτηση Β4.β είναι εύκολη.
III. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ
Η παραγωγή γραπτού λόγου εστιάζει σε συγκεκριμένο θέμα. Για το πρώτο ερώτημα οι εξεταζόμενοι/νες βρίσκουν πολλά στοιχεία στο ίδιο το κείμενο. Στο δεύτερο ερώτημαμπορούν να αναπτύξουν τις προσωπικές τους απόψεις.
Από την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου