Δευτέρα 23 Μαΐου 2011

Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων για τα θέματα των ΛατινικώνAlea jacta est.
Ιούλιος Καίσαρ, 101-44 π.Χ


Τα θέματα των Λατινικών της θεωρητικής κατεύθυνσης ήταν αναμενόμενα χωρίς
ιδιαίτερες εκπλήξεις, απαιτούσαν όμως πολύ καλή προετοιμασία των υποψηφίων.
A.1. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Τα προς μετάφραση κείμενα προέρχονται από τις διδακτικές ενότητες ΧΧΧ και XLIX
του σχολικού εγχειριδίου. Είναι γνωστά και διδαγμένα και δεν έχουν ιδιαίτερες
μεταφραστικές απαιτήσεις.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις - κλιμακούμενης δυσκολίας - κινούνται στην
παραδοσιακή πρακτική των τελευταίων ετών, ελέγχοντας μόνο την απομνημόνευση
τύπων.
B1 μονάδες 15
suspicio
quoddam
continentius
rebus
laudis
genus
alicuius
dedecore
virorum
cultellοs
eae-que
tonsoribus
haec
certiore
talium


B2 μονάδες 15
laudemus
visum iri
victu
obiceretis
constituuntur
interfice
cognitura sit
resecuero
poscens
elabendi
obiurgavisti
venturus erat
praeripiunt
estote
moliri
Γ.1.α. quod Asiam vidit: δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, ως επιρρηματικός
προσδιορισμός της αιτίας στο laudare. Εκφέρεται με οριστική γιατί εκφράζει
αντικειμενική αιτιολογία. (μονάδες 3)
Γ.1.β. Murenam laudare debemus:
Murena nobis laudandus est (μονάδες 6)
Γ.1.γ. «cum viri sui consilium de interficiendo Caesare cognovisset “
consilio cognito (μονάδες 6)
3
Γ.2.α. (μονάδες 6)
luxuriae Γενική αντικειμενική στο suspicionem
Murenae Έμμεσο αντικείμενο στο obiecerunt
nomini Δοτική προσωπική χαριστική στο
constituta est
uxor Παράθεση στο Porcia
tonsorium Επιθετικός προσδιορισμός στο cultellum
secreto Επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου
στο inquit
Γ2β. Μετατροπή ευθέος λόγου σε πλάγιο με εξάρτηση τη φράση: Aliquis dicit…
Aliquis dicit clamore deinde ancillarum in cubiculum vocatum Brutum ad
eam/illam obiurgandam venisse quod tonsoris praeripuerit officium (μονάδες 4)
Γ2γ. «cultellum tonsorium quasi unguium resecandorum causa poposcit» Αντικατάσταση
γερουνδιακού με τελική πρόταση: ut (Porcia) ungues resecaret
και με σουπίνο: resectum ungues (μονάδες 5)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου