Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

Επιτυχόντες Φροντιστηρίου Οι Πεπαιδευμένοι 2018

   Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την επιτυχία τους και επειδή κάποιοι μηδενιστές επιδιώκουν τον αφανισμό της προσπάθειάς τους με τη μη δημοσίευση των ονομάτων τους ,παραθέτω τους κάτωθι :

Κλειώ Βλαχούλη Φιλολογίας Αθήνα
Μαρία Κορκού Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Ρόδος
Δήμητρα Κατσάμπαλου Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάτρα
Ευαγγελία Κουστουμπάρδη Φιλολογίας και Παρευξείνιων Γλωσσών Κομοτηνή
Διονύσης Μπραούσι Οικονομικής Ανάπτυξης Πάντειο Αθήνα
Άκης Φουρνιώτης Λογιστικής Καβάλα
Κατερίνα Σενάι Διοίκησης Επιχειρήσεων Καλαμάτα
Μαρίνα Παντελειού Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Ζάκυνθος
Ράνια Νικολοπούλου Τουριστικών Επιχειρήσεων Πάτρα
Κασσιανή Ρασσιά Κοινωνιολογίας και Ιστορίας Μυτιλήνη
Σταύρος Μανέντης Μαθηματικών Σάμος

Φροντιστήριο Οι Πεπαιδευμένοι


Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Θέματα Λατινικών 2018

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΡΕΙΣ (3) ΚΕΙΜΕΝΑ Silius Italicus, poēta epicus, vir clarus erat. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt. Ultimis annis vitae suae in Campaniā se tenēbat. […] Gloriae Vergili studēbat ingeniumque eius fovēbat. Eum ut puer magistrum honorābat. Monumentum eius, quod Neapoli iacēbat, pro templo habēbat. ………………………………………………………………………………………… Cum Accius ex urbe Rōmā Tarentum venisset, ubi Pacuvius grandi iam aetāte recesserat, devertit ad eum. Accius, qui multo minor natu erat, tragoediam suam, cui «Atreus» nomen est, ei desideranti lēgit. ………………………………………………………………………………………… Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris mittit. Legātum monet ut, si adīre non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat. In litteris scribit se cum legionibus celeriter adfore. Gallus, periculum veritus, constituit ut tragulam mitteret. Haec casu ad turrim adhaesit et tertio post die a quodam milite conspicitur et ad Cicerōnem defertur. Ille epistulam perlegit militesque adhortātur ut salūtem sperent.
 Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων. Μονάδες 40 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Β1α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: vir : τη γενική του πληθυντικού αριθμού libri : την κλητική του ενικού αριθμού eius (το πρώτο): την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος se (το πρώτο) : τη δοτική του πληθυντικού αριθμού στο α΄ πρόσωπο Pacuvius : την κλητική του ενικού αριθμού nomen : την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού rem : την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού casu : τη γενική του πληθυντικού αριθμού turrim : την αφαιρετική του ενικού αριθμού salūtem : την ονομαστική του ενικού αριθμού. Μονάδες 10 ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ
 Β1β. pulchri: να γράψετε τον συγκριτικό βαθμό του επιθέτου στην αφαιρετική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. multo: να γράψετε τον συγκριτικό και τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος. minor: να γράψετε τον θετικό βαθμό του επιθέτου στο ίδιο γένος, στην ίδια πτώση και στον ίδιο αριθμό. celeriter: να γράψετε τον υπερθετικό βαθμό. Μονάδες 5
 Β2α. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους: erat (το πρώτο) : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του παρατατικού στην ενεργητική περιφραστική συζυγία (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο του ρήματος) tenēbat : τη γενική του γερουνδίου venisset : τη μετοχή του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο του ρήματος για το γένος, τον αριθμό και την πτώση) recesserat : το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή desideranti : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή adīre : το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή possit : το α΄ ενικό πρόσωπο της υποτακτικής του παρακειμένου veritus : το απαρέμφατο του μέλλοντα (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο της μετοχής) conspicitur : το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή. Μονάδες 9
 Β2β. defertur: να γράψετε το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής όλων των χρόνων στην ενεργητική φωνή. Μονάδες 6
 Γ1α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις παρακάτω λέξεις: poēta: είναι…………...στο …………… cui: είναι………………στο……………. casu: είναι…………….στο …………… Μονάδες 6

Γ1β. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και την παθητική σε ενεργητική: «Quam ob rem epistulam conscriptam Graecis litteris [Caesar] mittit» (μονάδες 4). «Haec […] tertio post die a quodam milite conspicitur» (μονάδες 4). Μονάδες 8 ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ – Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙΔΕΣ Γ1γ. «Tarentum»: να μετατρέψετε τον προσδιορισμό του τόπου , ώστε να εκφράζεται η στάση σε τόπο. Μονάδα 1

Γ2α. «Cum Accius ex urbe Rōmā Tarentum venisset»: να αναδιατυπώσετε την πρόταση, ώστε να δηλώνει το προτερόχρονο με διαφορετικό τρόπο. Μονάδες 2
 Γ2β. «adfore»: να εντοπίσετε το υποκείμενο του απαρεμφάτου (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε την πτώση τ ου (μονάδες 2). Μονάδες 3
 Γ2γ. «ut tragulam mitteret»: να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της (μονάδες 2) και να δηλώσετε τη συντακτική της λειτουργία (μονάδα 1). Μονάδες 4

Γ2δ. «periculum veritus»: να αναλύσετε τη μετοχή σε δύο προτάσεις έτσι, ώστε η μία να εκφράζει αντικειμενική αιτιολογία (μονάδες 3) και η άλλη το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής λογικής διεργασίας (μονάδες 3). Μονάδες 6


ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνωπάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά στοιχεία μαθητή. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. 4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων . 6. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 10. 00 π.μ. ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΣΧΟΛΙΟ: Απλά , κατανοητά και λιτά. Χωρίς ιδιαιτερότητες και δυσκολίες , πάντοτε για αυτούς που έχουν προετοιμαστεί καλά, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα Λατινικά αποτελούν μια ξένη γλώσσα.
Τέλος , λοιπόν, για τη θεωρητική κατεύθυνση για φέτος.

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 2018

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτωνος Πολιτεία 519c-520a Ἡμέτερον δὴ ἔργον, ἦν δ’ ἐγώ, τῶν οἰκιστῶν τάς τε βελτίστας φύσεις ἀναγκάσαι ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον, ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν καὶ ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν, καὶ ἐπειδὰν ἀναβάντες ἱκανῶς ἴδωσι, μὴ ἐπιτρέπειν αὐτοῖς ὃ νῦν ἐπιτρέπεται. Τὸ ποῖον δή; Τὸ αὐτοῦ, ἦν δ’ ἐγώ, καταμένειν καὶ μὴ ἐθέλειν πάλιν καταβαίνειν παρ’ ἐκείνους τοὺς δεσμώτας μηδὲ μετέχειν τῶν παρ’ ἐκείνοις πόνων τε καὶ τιμῶν, εἴτε φαυλότεραι εἴτε σπουδαιότεραι. Ἔπειτ’, ἔφη, ἀδικήσομεν αὐτούς, καὶ ποιήσομεν χεῖρον ζῆν, δυνατὸν αὐτοῖς ὂν ἄμεινον; Ἐπελάθου, ἦν δ’ ἐγώ, πάλιν, ὦ φίλε, ὅτι νόμῳ οὐ τοῦτο μέλει, ὅπως ἕν τι γένος ἐν πόλει διαφερόντως εὖ πράξει, ἀλλ ’ ἐν ὅλῃ τῇ πόλει τοῦτο μηχανᾶται ἐγγενέσθαι, συναρμόττων τοὺς πολίτας πειθοῖ τε καὶ ἀνάγκῃ, ποιῶν μεταδιδόναι ἀλλήλοις τῆς ὠφελίας ἣν ἂν ἕκαστοι τὸ κοινὸν δυνατοὶ ὦσιν ὠφελεῖν καὶ αὐτὸς ἐμποιῶν τοιούτους ἄνδρας ἐν τῇ πόλει, οὐχ ἵνα ἀφιῇ τρέπεσθαι ὅπῃ ἕκαστος βούλεται, ἀλλ’ ἵνα καταχρῆται αὐτὸς αὐτοῖς ἐπὶ τὸν σύνδεσμον τῆς πόλεως. Ἀληθῆ, ἔφη· ἐπελαθόμην γάρ. Σκέψαι τοίνυν, εἶπον, ὦ Γλαύκων, ὅτι οὐδ’ ἀδικήσομεν τοὺς παρ’ ἡμῖν φιλοσόφους γιγνομένους, ἀλλὰ δίκαια πρὸς αὐτοὺς ἐροῦμεν προσαναγκάζοντες τῶν ἄλλων ἐπιμελεῖσθαί τε καὶ φυλάττειν.
ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ
Α. Από το παραπάνω κείμενο να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του χωρίου: «Ἡμέτερον δὴ ἔργον [...] ὂν ἄμεινον;». Μονάδες 10
 Β1. Ο Πλάτων, για να παρουσιάσει το αγαθό και την πορεία προς την κατάκτησή του, χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω φράσεις: α) «ἀφικέσθαι πρὸς τὸ μάθημα ὃ ἐν τῷ πρόσθεν ἔφαμεν εἶναι μέγιστον», β) «ἰδεῖν τε τὸ ἀγαθὸν» και γ) «ἀναβῆναι ἐκείνην τὴν ἀνάβασιν». Να αναλύσετε το νόημα αυτών των φράσεων στο κείμενο του Πλάτωνα. Μονάδες 15
Β2. Αφού διαβάσετε το χωρίο «Ἐπελάθου […] τῆς πόλεως», να απαντήσετε με βάση αυτό στα δύο επόμενα ερωτήματα: α. Ποιος είναι ο σκοπός του νόμου; (μονάδες 3) β. Με ποιους τρόπους προσπαθεί να τον επιτύχει; (μονάδες 12) Μονάδες 15
 Β3. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στον αριθμό καθεμιάς από τις προτάσεις της στήλης Α, τη σωστή λέξη ή πρόταση της στήλης Β: Στήλη Α Στήλη
Β 1. Δικαιοσύνη είναι η εντιμότητα στις συναλλαγές σύμφωνα με τον Γλαύκωνα. Θρασύμαχο. Κέφαλο. 2. Ο δεύτερος κύκλος εκπαίδευσης των φυλάκων δεν περιλαμβάνει τη στερεομετρία. την αρμονική. τον χορό. 3. Το πρώτο ταξίδι του Πλάτωνα στις Συρακούσες είχε δραματικές εξελίξεις, γιατί γνώρισε τον Πυθαγορισμό. εκδιώχθηκε κακήν κακώς από το νησί. ενεπλάκη στην εμφύλια διαμάχη Δίωνα-Διονυσίου. ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ 4. Οι φύλακες επίκουροι είναι υποχρεωμένοι να συντηρούν τις δύο άλλες τάξεις. επωμίζονται στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα. μεριμνούν για την ευδαιμονία ολόκληρης της πολιτείας. 5. Όταν ο κακούργος κηφήνας αναλάβει με τη βοήθεια του Δήμου την εξουσία, εγκαθιστά τη Δημοκρατία. την Ολιγαρχία. την Τυραννίδα. Μονάδες 10

 Β4.α. Να αντιστοιχίσετε στο τετράδιό σας καθεμία αρχαία ελληνική λέξη της στήλης Α με την ετυμολογικά συγγενή της νεοελληνική λέξη της στήλης Β. (Στη στήλη Β περισσεύει μία λέξη.) Στήλη Α Στήλη Β ἀφικέσθαι ανικανοποίητος εἶπον αφαιρετικός ἰδεῖν ιδέα μεταδιδόναι παράδοση ρήμα (μονάδες 4)

Β4.β. Για καθεμία από τις τρεις παρακάτω λέξεις να γράψετε μία περίοδο λόγου στα νέα ελληνικά, όπου η ίδια λέξη, σε οποιαδήποτε μορφή της (πτώση, αριθμό, γένος, βαθμό, μέρος του λόγου), θα χρησιμοποιείται με διαφορετική σημασία από αυτήν που έχει στο αρχαίο κείμενο: «ἀγαθόν», «πόνων», «φαυλότεραι». (μονάδες 6) Μονάδ ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΑΠΟ 5

 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ρητορική, Α΄ 1-2 (έκδ. του R. Kassel) Η σχέση ρητορικής και διαλεκτικής Ἡ ῥητορική ἐστιν ἀντίστροφος 1 τῇ διαλεκτικῇ˙ ἀμφότεραι γὰρ περὶ τοιούτων τινῶν εἰσιν ἃ κοινὰ τρόπον τινὰ ἁπάντων ἐστὶ γνωρίζειν καὶ οὐδεμιᾶς ἐπιστήμης ἀφωρισμένης 2 . Διὸ καὶ πάντες τρόπον τινὰ μετέχουσιν ἀμφοῖν 3 ˙ πάντες γὰρ μέχρι τινὸς καὶ ἐξετάζειν καὶ ὑπέχειν λόγον καὶ ἀπολογεῖσθαι καὶ κατηγορεῖν ἐγχειροῦσιν. Τῶν μὲν οὖν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ4 ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως 5 . Ἐπεὶ δ’ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται, δῆλον ὅτι εἴη ἂν αὐτὰ καὶ ὁδῷ6 ποιεῖν˙ δι’ ὃ γὰρ ἐπιτυγχάνουσιν οἵ τε διὰ συνήθειαν καὶ οἱ ἀπὸ ταὐτομάτου, τὴν αἰτίαν θεωρεῖν ἐνδέχεται, τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι. 1 ἀντίστροφος: ανάλογη. 4 εἰκῇ: τυχαία, χωρίς σχέδιο. 2 ἀφωρισμένης: (εδώ) διακριτή. 5 ἀπὸ ἕξεως: ως αποτέλεσμα άσκησης. 3 ἀμφοῖν: γενική δυϊκού αριθμού 6 ὁδῷ: (εδώ) τρόπος, μέθοδος. του ἄμφω: και οι δύο.

Γ1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του κειμένου. Μονάδες 20

Γ2.α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις: ἀφωρισμένης : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού στην οριστική του παθητικού αορίστου ὑπέχειν : το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού στην προστακτική του αορίστου β΄ στην ίδια φωνή πολλῶν : τη δοτική πληθυντικού αριθμού του θηλυκού γένους στον υπερθετικό βαθμό δρῶσιν : τη γενική πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους της μετοχής ενεστώτα στην ίδια φωνή (μονάδες 4) ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ - Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΑΠΟ 5 ΣΕΛΙΔΕΣ Γ2.β. «τὸ δὲ τοιοῦτον ἤδη πάντες ἂν ὁμολογήσαιεν τέχνης ἔργον εἶναι»: Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους της πρότασης στον άλλον αριθμό. (μονάδες 6) Μονάδες 10

Γ3.α. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους παρακάτω τύπους: τῇ διαλεκτικῇ, ἐξετάζειν, θεωρεῖν, ἔργον. (μονάδες 4) Γ3.β. «Ἐπεὶ δ’ ἀμφοτέρως ἐνδέχεται»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης (μονάδα 1) και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εκφοράς της (μονάδα 1). (μονάδες 2)

Γ3.γ. «Τῶν μὲν πολλῶν οἱ μὲν εἰκῇ ταῦτα δρῶσιν, οἱ δὲ διὰ συνήθειαν ἀπὸ ἕξεως»: Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους. (μονάδες 4) Μονάδες 10 ΟΔΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους)

1. Στο εξώφυλλο να γράψετε το εξεταζόμενο μάθημα. Στο εσώφυλλο πάνω-πάνω να συμπληρώσετε τα ατομικά σας στοιχεία. Στην αρχή των απαντήσεών σας να γράψετε πάνω-πάνω την ημερομηνία και το εξεταζόμενο μάθημα. Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο και να μη γράψετε πουθενά στις απαντήσεις σας το όνομά σας. 2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Τυχόν σημειώσεις σας πάνω στα θέματα δεν θα βαθμολογηθούν σε καμία περίπτωση. Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα. 3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό με μελάνι που δεν σβήνει. 4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 5. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: 10.00 π.μ. ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

ΣΧΟΛΙΟ: Θέματα κλιμακούμενης δυσκολίας για όλα τα βαλάντια χωρίς να δυσκολέψει κάτι ιδιαιτέρως τους μαθητές. Πολλαπλής επιλογής ερωτήσεις για εύκολη διόρθωση και ένα άγνωστο κείμενο για να ξεχωρίσουν οι καλοί από τους άριστους. Όποιος ήταν ψύχραιμος και καλά διαβασμένος , πλησίαζε το άριστα.
Διαμαντάτος Αλέξανδρος Φιλόλογος - φροντιστήριο Οι Πεπαιδευμένοι

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

Θέματα Έκθεσης Πανελλαδικών 2018

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ΄ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ (4) ΚΕΙΜΕΝΟ [Παιδεία και εκπαίδευση] Παιδεία και εκπαίδευση είναι δύο όροι που συχνά πυκνά εναλλάσσονται, σάμπως να πρόκειται για συνώνυμα, με ταυτόσημο νόημα και στόχο∙ θεωρητικό και πρακτικό. Ως ρίζα και κορμός ενός πολύκλαδου δένδρου, η λέξη παιδεία (δυσμετάφραστη ή και αμετάφραστη στις ξένες γλώσσες) εμφανίζει εξελισσόμενο, σημασιολογικό και λειτουργικό εύρος και βάθος. Οι αρχές της ανιχνεύονται στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή, δηλώνοντας κατ΄ αρχήν την τροφή και την ανατροφή ενός παιδιού, αλλά και την καλλιέργεια ενός δένδρου. Στον Πλάτωνα η λέξη σαφώς πλέον αναβαθμίζεται και αναδεικνύεται σε μέτρο γνώσης και αρετής, καλύπτοντας τελικώς τόσο την πλατωνική οντολογία όσο και την πλατωνική επιστήμη1 . Η ίδια λέξη θεωρείται στην ελληνική αρχαιότητα ενίοτε2 συνώνυμη της νεαρής ηλικίας, ενώ σκοπίμως συνάπτεται κάποτε τόσο με την παιδία όσο και με την παιδιά∙ σημαίνοντας την παιδαριώδη φλυαρία και ανοησία αφενός, το παίγνιο (ως διασκέδαση ή ως φιλόσοφη μέθοδο) αφετέρου. Πλησιέστερη ετυμολογικά και λειτουργικά προς την παιδεία αναγνωρίζεται η μεταγενέστερη εκπαίδευσις, παράγωγη του ρήματος εκπαιδεύω, το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, εμφανίζεται πρώτη φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα, με τη σημασία του διδάσκω κάποιον κάτι ή εντυπώνω σε κάποιον κάτι με τη διδασκαλία∙ αυτού του είδους η εκπαίδευση αφορά ενίοτε και την προσαρμοστική άσκηση ενός ζώου. Ωστόσο, οι όροι παιδεία και εκπαίδευση δεν είναι ούτε ετυμολογικά και σημασιολογικά συνώνυμοι ούτε λειτουργικά ισοδύναμοι. Πράγμα που σημαίνει ότι η ευκαιριακή (μπορεί και σκόπιμη) εναλλαγή τους στη θεωρία και στην πράξη δημιουργεί σύγχυση εις βάρος και των δύο συντελεστών της κρίσιμης αυτής συζυγίας. Ζητούμενο επομένως παραμένει ο νηφαλιότερος έλεγχος, προκειμένου να διαφανούν τόσο τα κοινά όσο και τα διαφορετικά τους σημεία, που επιτρέπουν συγχρόνως τη σύγκριση και τη διάκρισή τους. Που πάει να πει ότι: παιδεία και εκπαίδευση βρίσκονται εξ ορισμού σε συμμαχική και συνάμα σε αντίπαλη σχέση. Κοινός τους παρονομαστής παραμένει η διαβαθμισμένη γνώση ως μάθηση, ασκημένη κυρίως εντός θεσμοθετημένων θυλάκων3 της πολιτείας, χωρίς να αποκλείεται και η ιδιωτική τους κηδεμονία, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις παίρνει τη μορφή ταξικής και οικονομικής υπεροχής. Από εκεί και πέρα αρχίζουν προφανείς και λανθάνουσες διαφορές, οι οποίες, ανάλογα με τον χώρο και τον χρόνο, αυξομειώνονται, χωρίς όμως να καταργούνται. Οι διαφορές προκύπτουν από τη διαφορετική τους φύση και τον αποκλίνοντα προορισμό τους. 1 Η θεωρία του Πλάτωνα για το ον και την επιστήμη. 2 Ενίοτε: μερικές φορές. 3 Θεσμοθετημένοι θύλακες: εδώ, εννοούνται οι εκπαιδευτικοί θεσμοί. ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ Δηλαδή: Η παιδεία είναι περισσότερο μέθοδος∙ η εκπαίδευση κυρίως πράξη. Η παιδεία είναι (πρέπει να είναι, για να μην παραβαίνει τον εαυτό της) λειτουργία λίγο πολύ ελεύθερη. […] Αντίθετα, η εκπαίδευση ελέγχεται εκ προθέσεως εντεταλμένη4 . Η παιδεία είναι (οφείλει να είναι) προαιρετική∙ η εκπαίδευση θεωρείται, και σωστά, υποχρεωτική. Δ. Ν. Μαρωνίτης, εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», 1/3/2009 και 8/3/2009 (το κείμενο προσαρμόστηκε για τον σκοπό της αξιολόγησης).
A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (90-110 λέξεις). Μονάδες 25
 Β1. Να επαληθεύσετε ή να διαψεύσετε , με βάση το κείμενο, τις παρακάτω προτάσεις, γράφοντας στο τετράδιό σας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό ή Λάθος: α. Το περιεχόμενο του όρου «παιδεία» παραμένει αμετάβλητο στο πέρασμα του χρόνου. β. Η παιδεία στον Αισχύλο και τον Σοφοκλή αφορά αποκλειστικά στον άνθρωπο. γ. Η λέξη παιδία για τους αρχαίους Έλληνες σήμαινε την παιδαριώδη φλυαρία και ανοησία. δ. Η «παιδεία» και η «εκπαίδευση» είναι έννοιες εντελώς άσχετες μεταξύ τους. ε. Η εκπαίδευση λειτουργεί ως θεσμοθετημένη διαδικασία. Μονάδες 10
Β2. α) Να βρείτε έναν τρόπο ανάπτυξης της τελευταίας παραγράφου του κειμένου «Από εκεί … υποχρεωτική.» (μονάδες 2) και να τεκμηριώσετε την απάντησή σας με αναφορές στο κείμενο (μονάδες 3). Μονάδες 5
β) Να γράψετε ποια νοηματική σχέση εκφράζουν οι παρακάτω διαρθρωτικές λέξεις ή φράσεις (με έντονη γραφή στο κείμενο) στην τρίτη παράγραφο: Ωστόσο επομένως προκειμένου Που πάει να πει ότι κυρίως Μονάδες 5 4 Δηλαδή, η εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι έχει καθορισμένη αποστολή. ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ΄ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ΄ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙΔΕΣ
Β3. α) Να ξαναγράψετε τις ακόλουθες προτάσεις/περιόδους λόγου του κειμένου, αντικαθιστώντας καθεμιά από τις υπογραμμισμένες λέξεις με μία συνώνυμή της, χωρίς να αλλάζει το νόημα:  Οι αρχές της ανιχνεύονται στον Αισχύλο και στον Σοφοκλή.  Η ίδια λέξη [...] σκοπίμως συνάπτεται κάποτε τόσο με την παιδία όσο και με την παιδιά.  [...] το οποίο, όσο βλέπω στα λεξικά, εμφανίζεται πρώτη φορά στον πλατωνικό Κρίτωνα.  [...] δημιουργεί σύγχυση εις βάρος και των δύο συντελεστών της κρίσιμης αυτής συζυγίας.  Από εκεί και πέρα αρχίζουν προφανείς και λανθάνουσες διαφορές [...]. Μονάδες 5 β) Να αντικαταστήσετε καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις (υπογραμμισμένες στο κείμενο) με μία αντώνυμή της:  αναβαθμίζεται (1η παράγραφος)  μεταγενέστερη (2η παράγραφος)  επιτρέπουν (3η παράγραφος)  ιδιωτική (3η παράγραφος)  διαφορές (4η παράγραφος) Μονάδες 5
Β4. Στην πρώτη παράγραφο του κειμένου «Παιδεία … αφετέρου» κυριαρχεί η παθητική φωνή. α) Να εντοπίσετε δύο ρήματα παθητικής φωνής σε αυτή την παράγραφο (μονάδες 2). β) Να εξηγήσετε πώς λειτουργεί η παθητική φωνή στη διαμόρφωση του ύφους του κειμένου στη συγκεκριμένη παράγραφο (μονάδες 3). Μονάδες 5
Γ1. Με αφορμή διάλογο που έχει ανοίξει στη σχολική κοινότητα σχετικά με τον μορφωτικό ρόλο του σχολείου στον 21Ο αιώνα, γράφετε ένα άρθρο (500- 600 λέξεις) στη μαθητική εφημερίδα στο οποίο: α) υποστηρίζετε την άποψη ότι το σχολείο οφείλει, παράλληλα με την εκπαιδευτική, να ασκεί και παιδευτική λειτουργία, και β) προτείνετε, αιτιολογημένα, τρόπους με τους οποίους εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες μπορούν να συμβάλλουν στην ενίσχυση του παιδευτικού ρόλου του σχολείου. Προσοχή: στο άρθρο να μην αναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας. Μονάδες 40

ΣΧΟΛΙΟ: Επανάληψη των θεμάτων του 2000 με την επικείμενη αλλαγή του συστήματος . Σε κάποια σημεία δυσνόητο κείμενο για την περίληψη , εύκολες ασκήσεις για να διορθωθούν και γρηγορότερα από τους διορθωτές . Το κείμενο του άρθρου θα κάνει τη διαφορά και θα φανούν οι μαθητές με κριτική σκέψη και << παιδεία >>...

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018

Το υπνωτισμένο μαγικό βασίλειο


Το υπνωτισμένο μαγικό βασίλειο
Της Μαρίνας Παντελειού , μαθήτριας της Γ ΄Λυκείου Πάστρας ( για να μαθαίνουν οι νέοι αλλά καλύτερα και παλαιότεροι για τη ζοφερή κατάσταση της χώρας μας σήμερα )

Μια φορά κι έναν καιρό ,κάπου όχι πολύ μακριά από εδώ , υπήρχε ένα μαγεμένο βασίλειο. Μία μικρή μάγισσα , που ακόμα μάθαινε τα ξόρκια και τα μάγια, μεταμόρφωσε όλους τους κατοίκους σε ζώα! Δεν τους πείραζε όμως. Ήταν αντίθετα, πολύ ευτυχισμένοι , γιατί τώρα μπορούσαν να ζουν ανέμελοι χωρίς ανθρώπινα προβλήματα. Στο βασίλειο λοιπόν επικρατούσε η ηρεμία και η ειρήνη. Όλα κυλούσαν υπέροχα ώσπου κατάλαβαν ότι σιγά σιγά τους τέλειωνε το φαγητό.
Τότε ξέσπασε μεγάλη αναταραχή! Τα μικρά ζωάκια, οι λαγοί, οι σκίουροι, οι χελώνες τα όποια έβρισκαν πλέον με δυσκολία τροφή κατηγορούσαν τα μεγάλα που όπως και να το κάνουμε έβρισκαν λόγω του μεγέθους τους και της αγριάδας τους πιο εύκολα. Αντίθετα, τα μεγάλα ζώα κατηγορούσαν τα μικρά ότι απλά δεν έψαχναν αρκετά για να βρουν κάτι να φάνε κι ότι είναι τεμπέληδες. Κανείς όμως δεν αναρωτιόταν ποιος ή τι έφταιγε πραγματικά.
Γιατί εάν ηρεμούσαν λίγο και σκέπτονταν θα έβλεπαν ότι δε φταίει μόνο ο ένας ή μόνο ο άλλος αλλά ότι το φταίξιμο είναι όλων τους. Αρχικά, τα μεγάλα ζώα ,που όπως είπαμε, ήταν πιο δυνατά είχαν καλομάθει να τρώνε το έτοιμο φαγητό και ποτέ δεν σκέφτηκαν να αναζητήσουν και οι ίδιοι την τροφή τους , αλλά περίμεναν τα μικρά ζωάκια να τους τα έχουν όλα έτοιμα. Βεβαία τα μικρά ζωάκια μέχρι τότε δεν παραπονιόταν ποτέ διότι, με το να ταΐζουν τα μεγάλα ζώα ήξεραν ότι δεν θα φαγωθούν τα ίδια.
Δεν είναι όμως μόνο αυτά, αλλά και τα μικρά ζωάκια που αντί να προσπαθήσουν να σκεφτούν κάποιο πιο έξυπνο τρόπο για αν βρίσκουν φαγητό, όπως ας πούμε να καλλιεργήσουν και οι ίδιοι, εξαρτιόνταν μονάχα στους έτοιμους καρπούς της γης. Λογικό όμως αυτοί χωρίς περιποίηση κάποια στιγμή να σταματήσουν να φυτρώνουν. Όσο περισσότερο περνούσε ο καιρός τόσο λιγόστευαν τα φυτά και τόσο μεγάλωνε και η πεινά τον μικρούληδων.
Αιτία επίσης ήταν ότι το κάθε ζώο νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό του και το πώς μόνο του θα καταφέρει να επιβιώσει. Αυτό ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για τα μικρότερα ειδικά πλασματάκια, τα οποία αδυνατούσαν να βρουν φαγητό από πριν πόσο μάλλον τώρα που ήταν ελάχιστο. Έτσι, δημιουργούνταν τσακωμοί και καυγάδες για το ποιος θα πάρει τι και πόσο του αντιστοιχεί.
Μέσα σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς τη λύση βρέθηκε να πει η γριά χελώνα που όλοι σέβονταν και αγαπούσαν, γιατί ήταν σοφή και δίκαιη. Μάζεψε, λοιπόν, όλα τα ζωάκια ένα όμορφο πρωί για να τους μιλήσει.
Ξεκίνησε να τους εξηγεί. Τους είπε πως αυτό της έχει ξανατύχει στο παρελθόν και πως το να καταφέρουν να λύσουν αυτό το σοβαρό πρόβλημα θα είναι πολύ δύσκολο. Εάν ακολουθήσουν τις συμβουλές της όμως, η επιτυχία τους θα είναι σίγουρη. Τους είπε, λοιπόν, πως πρώτα από όλα και πριν από όλα πρέπει να ξεχάσουν τους τσακωμούς, γιατί αυτοί είναι που κάνουν την κατάσταση χειρότερη. Πρέπει να είναι ενωμένοι και να βοηθούν ο ένας τον άλλο όσο μεγάλος ή μικρός κι αν είναι. Ο καθένας αξίζει μια ευκαιρία να ζήσει στον κόσμο όσο ασήμαντος και μικροσκοπικός και αν φαίνεται.
Τους εξήγησε επιπλέον πως είναι αναγκαίο να μάθουν να καλλιεργούν και να παράγουν την τροφή που τους χρειάζεται χωρίς να βασίζονται μόνο στους έτοιμους καρπούς. Μόνο έτσι θα υπάρχει πάντα αρκετό φαγητό για όλους. Για να πετύχει όμως αυτό πρέπει να βοηθούν όλοι, μικροί-μεγάλοι, καθώς και η μοιρασιά του φαγητού να είναι δίκαιη και όχι τα μεγάλα ζώα να αδικούν τα μικρά.
Τέλος, τους τόνισε πως το πρόβλημα θα λυθεί μόνο εάν χαθεί για πάντα η ιδέα πως ο δυνατός πάντα νικά. Τα μεγάλα ζώα οφείλουν να προστατεύουν τα μικρά. Όχι να τα εκμεταλλεύονται και να τα απειλούν. Πρέπει να μάθουν να συνεργάζονται, ο καθένας με τις δίκες του μοναδικές ικανότητες έτσι ώστε να καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτή τη τόσο δύσκολη κατάσταση.
Τα ζώα μικρά και μεγάλα ακούγοντας τα λόγια της σοφής γριάς χελώνας κατάλαβαν το λάθος τους, ζήτησαν συγγνώμη το ένα στο άλλο και στρώθηκαν αμέσως στη δουλεία. Άλλο έσκαβε, άλλο φύτευε, άλλο έψαχνε για τα κατάλληλα κομμάτια γης. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και τις διαφορές τους και να ζήσουν ξανά ειρηνικά. Για αυτό παιδιά είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και να προσπαθούμε να διορθωθούμε και όχι να κατηγορούμε τους άλλους για αυτά που μας συμβαίνουν. Μόνο έτσι, θα καταφέρουμε να ζήσουμε εμείς καλά και όλοι μαζί ακόμα καλυτέρα.

Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018

Ένα όραμα για μια καλύτερη Ευρώπη


Ένα όραμα για μια καλύτερη Ευρώπη
( του μαθητή της Γ ΄ Λυκείου Διονύση Μπραούσι )

Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως θεσμός-κοινότητα, κατάφερε να ενώσει 28 (ως σήμερα) κράτη-μέλη και να βοηθήσει να επωφεληθούν στα πλαίσιά της εκατομμύρια πολίτες. Στόχος της ήταν και είναι, να προσφέρει σε κάθε μέλος της ένα εύφορο περιβάλλον,εμποτισμένο μετα ιδεώδη της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της ισονομίας και του ανθρωπισμού, ώστε να αναπτυχθεί και να ευημερήσει. Όμως σήμερα, η κοινότητα αυτή,βιώνει μια εποχή ιστορικών αλλαγών και μεταβολών τόσο στο εσωτερικό της όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς πλήττεται από περιφερειακές συρράξεις, τρομοκρατία, αυξανόμενες μεταναστευτικές πιέσεις, κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες. Χρόνιες παγιωμένες δομές δέχονται τριγμούς, εμπεδωμένες αξίες τίθενται υπό αμφισβήτηση, πρωτοφανείς προκλήσεις διχάζουν και απειλούν κάθε έννοια συνοχής και αλληλεγγύης.
Ίσως, αυτή να είναι η κατάλληλη στιγμή να δείξει η ευρωπαϊκή κοινότητα την ανθεκτικότητά της, την ικανότητα διαχείρισης κρίσεων και να την ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τις υπάρχουσες, αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις. Σε μια τόσο κρίσιμη καμπή, είναι η ώρα να θέσει ουσιαστικές προτεραιότητες και να δημιουργήσει μια ευρεία ατζέντα διαρθρωτικών και αποτελεσματικών μεταρρυθμίσεων, ώστε να βγει πιο ισχυρή και αδιαίρετη από αυτή την κρίση, χωρίς να ζημιωθούν οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Όσον αφορά τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το θέμα της παιδείας χρήζει πληθώρα συζητήσεων και αλλαγών. Ίσως φανεί ασήμαντο ή άτοπο, τη στιγμή που υπάρχουν 25 εκατομμύρια άνεργοι και ένα μεγάλο ποσοστό πολιτών ζει στα όρια της φτώχειας, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η αντιμετώπιση του «κακού» είναι αποτελεσματικότερη όταν γίνεται στη ρίζα του. Κατά πολλούς η ανθρωπιστική κρίση, είναι μεν απόρροια της οικονομικής κρίσης, αλλά έχει χειρότερα αποτελέσματα από αυτή . Γνωρίζοντας πως η Ευρώπη αγωνίζεται κατά του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων και μάχεται για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και τη διάδοση αξιών, που θα διαμορφώσουν ένα περιβάλλον ειρήνης και αλληλεγγύης, δεν θα μπορούσαμε παρά να παραδεχτούμε πως πέρα από την οικογένεια, η εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό φορέα μετάδοσης αξιών. Το σχολείο μπορεί να διαιωνίσει τις ευρωπαϊκές ιδέες στις νέες γενιές πολιτών, να δημιουργήσει μια νέα ταυτότητα «ανήκειν» στους ευρωπαίους πολίτες και να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ διαφορετικών εθνοτήτων που την αποτελούν. Έτσι, στερεοτυπικές αντιλήψεις, καχυποψία, ρατσισμός, φόβος ή κοινωνική εσωστρέφεια θα καταπολεμηθούν πλήρως και θα δώσουν τη θέση τους σε μια αλτρουιστική και συνεκτική οικογένεια χωρών-μελών της ένωσης. Η δημιουργία, επομένως, μιας κοινής ευρωπαϊκής συνείδησης μπορεί να επέλθει μόνο μέσω της παιδείας και να δώσει λύση- σε μεγάλο βαθμό- σε χρόνια νοσηρά κοινωνικά φαινόμενα.
Είναι απόλυτα σαφές, πως το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης αποσκοπεί-εκτός των άλλων- και στη διατήρηση της ειρήνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας· ιδανικά, όμως, που τα τελευταία χρόνια φαίνεται να δοκιμάζονται. Η διεθνής τρομοκρατία, οι ταραχές εντός και εκτός των εθνικών συνόρων ή ακόμα και η διακίνηση όπλων απειλούν την εύνομη λειτουργία και την καθημερινή ζωή των κρατών-μελών. Είναι, λοιπόν, πιο αναγκαία από ποτέ η κοινή δράση χωρών για αποφάσεις και δραστικά μέτρα καταπολέμησης τέτοιων φαινομένων. Η ασφάλεια των πολιτών και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι αδιαπραγμάτευτα κεκτημένα και η υπεράσπιση και διαφύλαξή τους οφείλει να βρίσκεται πάντα ως πολιτική προτεραιότητα. Οι δημοκρατίες της Ευρωπαϊκής οικογένειας, που έχουν θεμελιωθεί με πολύ κόπο στις αρχές του αλληλοσεβασμού και της συνεργασίας, είναι δεδομένο ότι μπορούν να πατάξουν τέτοιου είδους φαινόμενα, αλλά και να σταθούν αρωγοί σε τόπους που πλήττονται από ταραχές.Είναι, λοιπόν, κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη να τεθεί ως προτεραιότητα η καταπολέμηση φαινομένων λαθρεμπορίου, ηλεκτρονικού εγκλήματος, τρομοκρατίας και κάθε είδους διαφθορά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλιστα, έχει θέσει ως βασικό πυλώνα το ίδιο το άτομο, γι’ αυτό ειδικά σήμερα καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον τομέα της πολιτικής ασύλου και μετανάστευσης. Κύματα μεταναστών φτάνουν καθημερινά σε χώρες της Ευρωπαϊκής οικογένειας, η οποία οφείλει να είναι σε επαγρύπνηση για την υποδοχή, την περίθαλψη και τη φροντίδα αυτών των μεταναστευτικών ροών. Ο σεβασμός απέναντι στη διαφορετικότητα και την αναζήτηση ασύλου είναι πάγιες αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πρέπει να ενισχυθούν και να βρουν εφαρμογή όσο ποτέ άλλοτε. Την ίδια στιγμή, είναι επιτακτική ανάγκη να συντονίσουν οι κρατικοί μηχανισμοί των χωρών-μελών της Ένωσης, σε συνεργασία με τρίτες χώρες, τις προσπάθειες για την πάταξη του προβλήματος στηρίζα του, τηνκαταπολέμηση της φτώχειας, τη μείωση των κινήτρων παράτυπης μετανάστευσης, τον έλεγχο μεταναστευτικών εισροών και την πρόληψη των συγκρούσεων σε ταραγμένες περιοχές από τις οποίες οι πρόσφυγες απομακρύνονται. Άλλωστε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει μέσω της Υπηρεσίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας, ότι η παροχή βοήθειας σε πληγέντες πληθυσμούς, αποτελεί τον βασικό άξονα των δράσεών της.
Σε μια εποχή, που τα καταγεγραμμένα ποσοστά ανεργίας είναι πολύ υψηλά και το μέλλον της σημερινής νεολαίας κρίνεται αβέβαιο, είναι ζωτικής σημασίας η δράση της Ευρωπαϊκής κοινότητας για τη δημιουργία ενός ισορροπημένου και αναπτυσσόμενου περιβάλλοντος, που προσφέρει ασφάλεια και νέες θέσεις εργασίας στους πολίτες. Η Ευρώπη έχει έρθει αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων, εξαιτίας της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, δεδομένο που καθιστά αναγκαίες τις συντονισμένες προσπάθειες για τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, τη διευκόλυνση της μετάβασης από το σχολείο στην εργασία και την προώθηση ενός κλίματος επιχειρηματικότητας και επενδύσεων.Βασική πολιτική προτεραιότητα λοιπόν, πρέπει να είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας, η οποία δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και η τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που αφορά τα κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων.
Βέβαια οι πολιτικές προτεραιότητες των χωρών-μελών της Ένωσης, σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο, για να αποκτήσουν σάρκα και οστά χρειάζονται δραστικές και αποτελεσματικές μεταρρυθμίσεις. Επομένος απαιντούνται, καινοτόμες αποφάσεις που θα πραγματώσουν τον θεωρητικό πολιτικό σχεδιασμό της και θα την κάνουν πιο ανταγωνιστική στο σύνολό της.
Συγκεκριμένα στο χώρο της παιδείας, πρωτοποριακές αλλαγές θα μπορούσαν να συνεισφέρουν προς αυτή την κατεύθυνση.Η εκπαίδευση, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να μεταλαμπαδεύσει στη νέα γενιά πολιτών τις αξίες και τα ιδανικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, χρειάζεται να δοθεί σ’ αυτήν μια ευρωπαϊκή διάσταση. Τα ιδανικά ευρωπαϊκά συστήματα εκπαίδευσης είναι ανοιχτά προς όλους, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους και δεν κάνουν διακρίσεις. Σε πολλά κράτη, παρατηρούνται υψηλά ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, τα οποία συνδέονται με φαινόμενα βίας και εγκληματικότητας. Επομένως, τα αναλυτικά προγράμματα και η διδακτική μεθοδολογία, πρέπει να αλλάξουν και να γίνουν πιο φιλικά προς το μαθητή, καθώς και να ληφθούν υποστηρικτικά μέτρα για τους αδύναμους μαθητές. Ο μαθητής να αντιμετωπίζεται ανάλογα με το μαθησιακό του προφίλ και η διαφορετικότητά του να γίνεται σεβαστή.Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι άρτια εκπαιδευμένοι, να επιμορφώνονται συνεχώς μέσω σεμιναρίων για θέματα όπως η πολυπολιτισμικότητα και να είναι σε θέση να συνδυάζουν την εθνική με την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μάλιστα, η πρόσβαση όλων των πολιτών στην Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας και η εκμάθηση ξένων γλωσσών, θα βοηθούσε ιδιαίτερα στην ανάπτυξη αντιστοιχίας μεταξύ των ευρωπαϊκών συστημάτων, με σκοπό τη συνεργασία σε διάφορα θέματα.Ακόμα, πανευρωπαϊκές συνεργασίες σχολικών ιδρυμάτων με επικοινωνία καθηγητών ή ανταλλαγή μαθητών (Erasmus) θα μπορούσαν να δώσουν την ευκαιρία στους αυριανούς πολίτες να βιώσουν για ένα χρονικό διάστημα την εμπειρία της συναναστροφής με μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Η σταδιακή αίσθηση των νέων γενεών ότι ανήκουν και σε μια ευρύτερη κοινωνική οικογένεια, αποτελεί ανεκτίμητο εφόδιο.
Είναι λυπηρό, αλλά τα τελευταία χρόνια τα φαινόμενα ακραίας βίας, εγκληματικότητας και τρομοκρατίαςστην Ευρώπη, όλο και πληθαίνουν. Γι’ αυτό, απαιτείται άμεση και συντονισμένη προσπάθεια για την καταπολέμηση τέτοιων φαινομένων και την επαναφορά της τάξης, της ασφάλειας και της ειρήνης. Αρχικά, για να κατοχυρωθεί η προστασία των πολιτών, πρέπει να γίνουν πιο αυστηροί οι έλεγχοι της απόκτησης και κατοχής όπλων και να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα. Είναι αναγκαία η αναβάθμιση- με τη βοήθεια των νέων τεχνολογικών μέσων- μιας ευρύτερης βάσης δεδομένων, η οποία να μπορεί να αξιοποιηθεί από τις διωκτικές αρχές κάθε χώρας-μέλους, και η βελτίωση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων πληροφοριών, με σκοπό την πρόληψη τέτοιων ενεργειών. Ειδικότερα, όσον αφορά το ζήτημα της τρομοκρατίας, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία της Ευρώπης με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς αλλά και η δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τρομοκρατικές επιθέσεις και να μειωθεί η στρατολόγηση νέων μελών σε τρομοκρατικές οργανώσεις.Με μεθοδευμένες προσπάθειες και στρατηγική, η Ευρώπη δεν θα είναι πια τρωτή και θα καταφέρει να είναι μια ασφαλής κοινότητα για τους πολίτες της.
Επιπλέον, εικόνες από τις πρόσφατες ανθρώπινες τραγωδίες στη Μεσόγειο θάλασσα, κάνουν το γύρο του κόσμου και προκαλούν θλίψη και οργή.Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει πιο αποτελεσματικά το ζήτημα της μετανάστευσης. Γνωρίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει βοήθεια σε κάθε άτομο που βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας και ιθαγένειας και πως είναι ο μεγαλύτερος χορηγός ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως, τώρα είναι η στιγμή να δείξει για μια ακόμη φορά το ανθρώπινο πρόσωπό της. Με την ασφάλιση των εξωτερικών συνόρων και μέσω της συνεχούς ανταλλαγής πληροφοριών και της συνεργασίας με τρίτες χώρες, μπορεί να γίνει εντεταμένη προσπάθεια, ώστε να μειωθούν τα κίνητρα παράτυπης μετανάστευσης, εξαρθρώνοντας τα δίκτυα των διακινητών ανθρώπων. Χρειάζεται επίσης, μια νέα πολιτική ασύλου για να αντιμετωπίζονται σωστά οι υπεράριθμες εισροές προσφύγων αλλά και οι αιτήσεις ασύλου που κατατίθενται από άτομα που βρίσκονται σε έκτακτη ανάγκη. Φυσικά, όσον αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, μια νέα ευρωπαϊκή πολιτική θα μπορούσε να προσελκύσει στην Ευρώπη ανθρώπους που θα την κάνουν πιο ανταγωνιστική στον οικονομικό και τον επιστημονικό τομέα.
Στην εποχή της οικονομικής κρίσης, μια τολμηρή μεταρρυθμιστική απάντηση μπορεί να είναι η αύξηση των θέσεων εργασίας. Για να μειωθεί η ανεργία και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας όμως, πρέπει η Ευρώπη να βελτιώσει το επιχειρηματικό της περιβάλλον και να γίνει τόπος επενδύσεων.Αρχικά, χρειάζεται να ενισχυθεί η εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά, συμπεριλαμβανομένου και του πρωτογενή τομέα, αξιοποιώντας τον φυσικό της πλούτο και το ανθρώπινο δυναμικό της. Η ενίσχυση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί με τη χορήγηση δανείων και κονδυλίων που στηρίζουν τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, με την αύξηση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες και τη δια βίου κατάρτιση του δυναμικού. Εν συνεχεία, η ένωση των αγορών κεφαλαίου-δεδομένου του πλεονεκτήματος του κοινού νομίσματος-μπορεί να βελτιώσει τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και να βοηθήσει στην απεξάρτησή τους από τις τράπεζες. Βαρύνουσας σημασίας πολιτική μεταρρύθμιση είναι η προώθηση της ελεύθερης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού αλλά και η εξασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Συνοψίζοντας, λοιπόν, αξίζει να τονιστεί ότι η ιδέα για μια ενωμένη Ευρώπη στηρίζεται σε κοινές αξίες, πεποιθήσεις και ιδανικά. Μέσα σε αυτόν τον γεωγραφικό χώρο αναπτύχθηκαν πολλές διαφορετικές γλώσσες και παραδόσεις, που όμως στη βάση της αντίληψής τους για τον κόσμο είχαν περισσότερα κοινά, παρά διαφορές. Έτσι, αυτά τα κοινά οφείλει να διατηρήσει αναλλοίωτα και μέσα από τη σημερινή κρίση. Ιστορικά έχει αποδείξει πως τέτοιοι κραδασμοί είναι ανίκανοι να γκρεμίσουν ένα τόσο γερό οικοδόμημα. Μέσα από το πνεύμα της αλληλεγγύης και του σεβασμού και με τολμηρές μεταρρυθμίσεις είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει πιο συμπαγής και ισχυρή από την παγκόσμια κρίση.


Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018

Ένας γυναικείος κόσμος...

Ένας γυναικείος κόσμος…

Φεμινισμός ονομάζεται η φιλοσοφική και κοινωνιολογική θεωρία που παραδέχεται την ισότητα των δύο φύλων. Αυτή υποστηρίζει τη χειραφέτηση της γυναίκας και την εξίσωσή της με τον άνδρα στο κοινωνικό, οικονομικό, αστικό και πολιτικό πεδίο, για λόγους ηθικής τάξης και για τη γενικότερη κοινωνική πρόοδο. Πληθώρα καταστάσεων έχει οδηγήσει τη γυναίκα του 21ου αιώνα στο να πετύχει τους στόχους της συγκεκριμένης θεωρίας.
Ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία που έχουν προβεί στην ολοένα και μεγαλύτερη ανάδειξη της γυναίκας είναι η έξαρση των φεμινιστικών κινημάτων από τις αρχές του 20ου αιώνα. Μέσω αυτών κατάφερε να ακουστεί και η φωνή της να αποκτήσει «σάρκα και οστά». Αυτός ο συνεχής αγώνας για διεκδίκηση των δικαιωμάτων της κατέληξε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Βέβαια, δεν είναι λίγες οι φορές, κατά τις οποίες έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα εκφυλισμού των κινημάτων αυτών. Ωστόσο, στην ουσία τους έχουν ένα κοπιώδες λειτούργημα, το οποίο βρίσκεται στα χέρια των ίδιων των γυναικών.
Ύστερα, βασικός παράγοντας, ο οποίος βοήθησε στην εξίσωση του γυναικείου φύλου με το ανδρικό, είναι η συμμετοχή του πρώτου στα πολιτικά δρώμενα. Το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» χάρισε σε αυτό αυτοπεποίθηση και λόγο ύπαρξης. Ήταν ένα σημαντικό βήμα για την τελείωση της χειραγώγησής τους και για την αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν ήταν πια υποχείρια των ανδρών. Μπορούσαν, πλέον, να διαμορφώσουν τη δική τους προσωπικότητα και το δικό τους τρόπο σκέψης, χωρίς να τις εμποδίζει κανείς να εκφραστούν.
Επιπλέον, το σχολείο ως εφόδιο για την ενημέρωση των γυναικών και για την περαιτέρω εξέλιξή τους έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στη θεωρητική αναβάθμισή τους. Η εκπαίδευση και, αργότερα, η κατάρτιση με βάση τις σπουδές άνοιξε το δρόμο για καλύτερη ένταξή τους στην κοινωνία. Διότι οι γνώσεις βοηθούν τον άνθρωπο να διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες, μαθαίνοντας πράγματα, τα οποία κάνουν τη ζωή και την καθημερινότητά του ευκολότερη. Έτσι και η γυναίκα, με την απόκτηση γνώσεων, κατάφερε να διαχειριστεί καλύτερα τις καταστάσεις.
Ωστόσο, η ανάδειξη του γυναικείου φύλου δεν είναι ο μοναδικός στόχος του φεμινισμού. Κατ’ ουσίαν, η θεωρία αυτή επιχειρεί να αποδείξει ότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται ο εξανθρωπισμός, καθώς και ο εκδημοκρατισμός της κοινωνίας.
Αρχικά, όσον αφορά τον εξανθρωπισμό, αυτός βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Χωρίς αυτά, η γυναίκα δεν ήταν μόνο υποδεέστερη του άνδρα, αλλά και υποχείριο αυτού. Ζούσε μόνο για να υπηρετεί αυτόν και τα παιδιά της. Εξάλλου, δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες που τη θέλουν να σκοτώνει τα θηλυκά βρέφη, ώστε να γλιτώσουν από την κατάσταση και τις συνθήκες ζωής, στις οποίες η ίδια ζούσε. Με την απόκτηση όμως δικαιωμάτων, η γυναίκα μπόρεσε να εξισωθεί με τον υπόλοιπο πληθυσμό και να σταματήσει να λειτουργεί ως ένα άβουλο ον. Διαφορετικά, θα επικρατούσε απανθρωπισμός και το κοινωνικό σύνολο θα έμοιαζε με φυλακή για αυτήν τη συγκεκριμένη ομάδα.
Επιπροσθέτως, σχετικά με τον εκδημοκρατισμό, η εμφάνιση της γυναίκας στην πολιτική σκηνή και η συμμετοχή της στα κοινά έχει δώσει ύπαρξη στον όρο «δημοκρατία». Αυτή είναι κομμάτι του δήμου, άρα η διατήρησή της εκτός των πολιτικών πραγμάτων ήταν ανούσια έως παράλογη. Δε θα μπορούσε να υπάρξει δημοκρατία, εάν ο ίδιος ο δήμος ήταν διχασμένος. Δε θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη, εάν ο ψυχολογικός πόλεμος εναντίον της γυναίκας συνεχιζόταν. Επομένως, η ανάδειξη αυτής δε συνέβαλε μόνο στο σταματημό αυτών των φαινομένων, αλλά και στην κατάργηση των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που τη θέλουν υποδεέστερη του ανθρώπου, του μέχρι κάποτε, δηλαδή, άνδρα. Από τη στιγμή που έγινε κατανοητό ότι τα δύο φύλα δεν έχουν καμία ουσιαστική διαφορά, ούτε το ένα είναι κατώτερο από το άλλο και άρα η γυναίκα μπορεί να συμμετέχει στα κοινά, η δημοκρατία ρίζωσε στον κόσμο.

Τέλος, είναι πια κοινώς αποδεκτό ότι ο φεμινισμός, σαν θεωρία, έχει ένα ορθότατο μήνυμα να περάσει στον κόσμο. Αυτό σχετίζεται με την ισότητα των δύο φύλων. Είναι ανάγκη να γίνει από την πολιτεία η αναγνώριση ίσων δικαιωμάτων και κατοχύρωση ισοδύναμων ευκαιριών και δυνατοτήτων και στα δύο. Βέβαια, ο όρος δεν είναι σωστός, γιατί ισότητα δύο φύλων δεν μπορεί να υπάρξει, τη στιγμή που το καθένα έχει την ιδιαιτερότητά του. Ο όρος «ισότητα» οφείλει να αντικατασταθεί από τον όρο «ισοτιμία».

Της μαθήτριας της Γ ΄ Λυκείου Κλείως Βλαχούλη