Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014

Έξαρση του φαινομένου του εθνικισμού

                                                          Εθνικισμός

Στην ελληνική κοινωνία έχει παρατηρηθεί τελευταία το φαινόμενο της αύξησης του εθνικισμού. Εθνικισμός θεωρείται μια ακραία μορφή κατά την οποία οι άνθρωποι θεωρούν το έθνος τους ανώτερο από όλα τα άλλα, επιδιώκουν την εξόντωση όλων των υπολοίπων και την επιβολή τους με τη βία. Με αφορμή λοιπόν, την έξαρση της έννοιας του εθνικισμού θα τονίσω παρακάτω τα αίτια αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου.
Μια από τις αιτίες είναι τα συμφέροντα μια χώρας ή οι πολιτικές της βλέψεις. Τα συμφέροντα αυτά είναι οικονομικά που οι ισχυρές οικονομικά χώρες έχουν εις βάρος των ανίσχυρων. Επίσης οι επεκτατικές πολιτικές βλέψεις και δράσεις των κρατών με σκοπούς πολιτικούς δηλαδή κυριαρχίας είτε γεωστρατηγικούς δηλαδή τη κατάκτηση εμπορικών ζωνών ή πηγές πλούτου ή ακόμα και βιομηχανίες όπλων.
Επιπλέον, η αύξηση του φαινομένου της ανεργίας οδηγεί τους ανθρώπους στον άδικο καταμερισμό ευθυνών , κατηγορώντας και διακρίνοντας τον ένοχο στο πρόσωπο των μεταναστών της χώρας . Αυτή η συμπεριφορά των ανθρώπων έχει ως αποτέλεσμα την συσπείρωση τους εναντίον των ξένων και υπέρ των ομοεθνών οδηγώντας τους σε ακραίες καταστάσεις και αντιδράσεις.
Παράλληλα, η απογοήτευση των ανθρώπων ερεθίζει την έξαρση του εθνικισμού. Με το χαμηλό βιοτικό επίπεδο, η διαφθορά, η κακή διαχείριση, η έλλειψη κρατικής μέριμνας είναι κάποιοι από τους λόγους που το πνεύμα του ανθρώπου γίνεται ευάλωτο το ίδιο και ο άνθρωπος. Για αυτό ο εθνικισμός είναι ευκολότερο να εισχωρήσει στο υποσυνείδητο μας σε καταστάσεις που η κοινωνία βρίσκεται σε παρακμή. Με επιτηδευμένα, λάθος μηνύματα καθώς και με τη χειραγώγηση με σκοπό την ετεροκατέυθυνση του ανθρώπου από τα ζωτικής σημασίας προβλήματα σε αυτά με άλλη σημασία άχρηστα για αυτούς. Επιπλέον, στην ίδια κατάσταση οδηγούν η έλλειψη παιδείας ,το χαμηλό πνευματικό επίπεδο καθώς ο λαός δέχεται εύκολα την εθνικιστική προπαγάνδα.
Στην συνέχεια, η θρησκεία κατέχει καθοριστικό ρόλο στο τρόπο που κατανοεί ο πιστός τον εθνικισμό. Ο φανατισμός και η υπερεκτίμηση της θρησκείας και του εθνικού τους πολιτισμού είναι κάποια από τα στοιχεία που δρούν αρνητικά.Γενικότερα σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας του ανθρώπου η αδυναμία κατανόησης των εθνικών ιδιαιτεροτήτων των υπολοίπων χωρών έχει ως αποτέλεσμα το έντονο αίσθημα του εθνικισμού.
Σε όλα τα παραπάνω αίτια το κοινό τους στοιχείο είναι ότι όλα προέρχονται από κάποια προβλήματα ή ασυνέχειες του δέρματος της κοινωνίας ή της χώρας . Όμως όπως σε όλα τα προβλήματα έτσι και σε αυτό υπάρχουν πιθανές λύσεις που βοηθούν στην εξουδετέρωση του φαινομένου του εθνικισμού.
Πρώτα από όλα, η παιδεία και η εκπαίδευση που είναι από τους σημαντικότερους φορείς κοινωνικοποίησης έχει τη δυνατότητα να εξαλείψει το φαινόμενο αυτό. Το άτομο πρέπει να κατανοήσει από μικρή ηλικία τη διαφορά ανάμεσα στον αγνό πατριωτισμό και στον υπερβολικό εθνικισμό. Μέσω του σχολείου μπορούν να καταλάβουν το τεράστιο χάσμα που δημιουργείται από την ίδια την κοινωνία που ζουν, ανάμεσα στην αγνή αγάπς και λατρεία της πατρίδας, των πολιτιστικών τους στοιχείων και του φανατισμού και της ακραίας υπεράσπισης των ομοεθνών στοιχείων.
Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης είναι εξίσου ικανά να συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος. Μέσω των ΜΜΕ μπορούν να σταλθούν πανανθρώπινα μηνύματα στα άτομα της κοινωνίας περνώντας την ιδεολογία του πατριωτισμού και ευαισθητοποιώντας τους ανθρώπους για τα αρνητικά του εθνικισμού. Επίσης, ο θεσμός της οικογένειας παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη ζωή του ατόμου ,για αυτό πρέπει να μάθει στα νεότερα μέλη της να αγαπά την πατρίδα και τα στοιχεία της χωρίς την υπερβολή και την υπερπροστασία, που οδηγούν στον εθνικισμό.
Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω το μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο αυτών εννοιών. Αν ο εθνικισμός επικρατήσει στους ανθρώπους τότε είναι ικανός να αναγκάσει την κοινωνία να καταρρεύσει. Μπορούν οι άνθρωποι με συνεργασία να καταφέρουν την εξαφάνιση αυτού του φαινομένου εκπαιδεύοντας τους μεταγενέστερους για τα ολέθρια αποτελέσματα του εθνικισμού.

Μαρία Κωνσταντάτου


Μαθήτρια Γ΄Λυκείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου