Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013

Λόγιες φράσεις σε ορθή βάση

 1. Εκ των ων ουκ άνευ (και όχι: εκ των ουκ άνευ)
 2. Υπέρ το δέον (και όχι: υπέρ του δέοντος).
 3. Όσο(ν) αφορά το θέμα αυτό (και όχι: όσο αφορά στο θέμα αυτό, διότι αποτελεί μεταγλώττιση της λόγιας σύνταξης: όσον αφορά εις το θέμα αυτό. Ούτε, βεβαίως, ως αναφορά).
 4. στη διαπασών (και όχι: στο διαπασόν)
 5. βρέχει επί δικαίους και αδίκους (και όχι: επί δικαίων και αδίκων).
 6. εν πάση περιπτώσει (και όχι: εν πάσει)
 7. οι στύλοι του Ολυμπίου Διός (και όχι: οι στήλες).
 8. εν κρυπτώ και παραβύστω (και όχι: απαραβύστω)
 9. απορώ και εξίσταμαι (και όχι: απορώ και εξανίσταμαι)
 10. ποιούμαι την νήσσαν (κοινώς: κάνω την πάπια και όχι: ποιώ την νήσσαν).
 11. περί πολλά τυρβάζει (και όχι: περί πολλών τυρβάζει)
 12. απεκδύομαι την ευθύνη (και όχι: απεκδύομαι της ευθύνης)
 13. ελαφρά τη καρδία ( και όχι: με ελαφρά την καρδία)
 14. δίνω το «παρών» (και όχι: δίνω το παρόν.)
 15. δυνάμει (και όχι: εν δυνάμει)
 16. ενός εκάστου (και όχι: καθενός εκάστου)
 17. ενόψει όσων θα γίνουν (και όχι: ενόψει όσων έγιναν)
 18. επί το έργον (και όχι: επί τω έργω)
 19. παρά πόδα (και όχι: παρά πόδας)
 20. δει δε χρημάτων… (και όχι: δει δη χρημάτων…)
 21. θα ανοίξουν τον ασκό του Αιόλου (και όχι: τους ασκούς).
 22. πόσω μάλλον (και όχι: πόσο μάλλον ή κατά πόσο μάλλον)
 23. προτέρα κατάσταση (και όχι: προτεραία)
 24. διεμερίσαντο τα ιμάτια (και όχι διεμοιράσαντο ή διαμοιράσαντο)
 25. διά του λόγου το ασφαλές (και όχι: διά του λόγου το αληθές)
 26. δεν έχει πού την κεφαλήν κλίνη (και όχι: πού την κεφαλήν κλίναι)
 27. εισέπραξε τα επίχειρα (και όχι τα επιχείρια)
 28. επί ξυρού ακμής (και όχι: επί ξηρού). Ξυρόν= ξυράφι
 29. των παχιών(ή παχειών) αγελάδων (και όχι: των παχέων)
 30. παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο (και όχι: απελθέτω)
 31. πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις (και όχι: πριν αλέκτωρ φωνήσει)
 32. ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται η επιούσα (και όχι: τεύξεται)
 33. χάρμα ιδέσθαι (και όχι: χάρμα ειδέναι)
 34. λάθε βιώσας (και όχι: λάθρα)
 35. ο, η ελάσσων, το έλασσον (και όχι: το ελάσσον)
 36. ο, η αυτάρκης, το αύταρκες (και όχι: το αυτάρκες).
 37. ο,η κακοήθης, το κακόηθες (και όχι: το κακοήθες)
 38. ο περί ου ο λόγος, αλλά η περί ης ο λόγος , οι περί ων ο λόγος
 39. Ανέκαθεν (και όχι: από ανέκαθεν ούτε εξ από ανέκαθεν [!]), μακρόθεν (και όχι: εκ του μακρόθεν)
πηγή: 'Γνωμικολογικόν'

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου