Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012

Ειδικές κατηγορίες - εισαγωγή Πανεπιστημιού


Ολοι οι υποψήφιοι, είτε των Γενικών Λυκείων (90% και 10%) είτε των Επαγγελματικών Λυκείων (ομάδες Α' και Β'), πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password), τον οποίο θα δημιουργήσουν οι ίδιοι. Παράλληλα, όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν σε κάποια ειδική περίπτωση (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια), πρέπει να προσκομίσουν στο Λύκειό τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ελεγχθούν και να χαρακτηριστούν ειδική περίπτωση.
Πολύπλοκα εφέτος είναι τα πράγματα στις βάσεις εισαγωγής των ειδικών κατηγοριών των υποψηφίων. Πέρυσι είχαμε σε όλες τις περιπτώσεις χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής στις ειδικές κατηγορίες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες βάσεις εισαγωγής στη γενική κατηγορία υποψηφίων. Εφέτος ωστόσο έχουμε δύο διαφοροποιήσεις που δυσκολεύουν τις εκτιμήσεις και θολώνουν μια επανάληψη βάσεων εισαγωγής αντίστοιχων με τις περσινές. Η πρώτη διαφοροποίηση είναι οι προσφερόμενες θέσεις, οι οποίες είναι αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, και αυτό βεβαίως σπρώχνει τις βάσεις προς τα κάτω. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, π.χ., για την κατηγορία των πολυτέκνων, καθώς υπάρχουν σχολές όπου ο αριθμός των θέσεων των πολυτέκνων είναι σημαντικά μικρότερος σε σχέση με αυτές του 2011. Η μείωση φθάνει έως και στο 50%. Είναι φανερό ότι σε αυτές τις σχολές η βάση σπρώχνεται προς τα πάνω.
Η δεύτερη διαφοροποίηση αφορά τον αριθμό των υποψηφίων στις ειδικές κατηγορίες. Οι ειδικές κατηγορίες αυξήθηκαν, περιλαμβάνοντας και άλλες ειδικές κατηγορίες, και ως εκ τούτου είναι σίγουρο ότι ο αριθμός των υποψηφίων θα είναι μεγαλύτερος από πέρυσι.

ΟΙ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ. Από το 2011-12 οι μετεγγραφές ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, ασθενείς κ.ά.) καταργήθηκαν και θεσπίστηκε ειδική κατηγορία εισαχθέντων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ. Στην κατηγορία αυτή δίνονται εκ των προτέρων συγκεκριμένες θέσεις σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ και οι δικαιούχοι δεν έχουν εκ των υστέρων δυνατότητα μετεγγραφής σε άλλο Ιδρυμα από εκείνο στο οποίο εισήχθησαν.
Για καθένα από τα τµήµατα ή τις σχολές του Μηχανογραφικού ∆ελτίου υπάρχει προκαθορισµένος ειδικός αριθµός εισακτέων για κάθε κατηγορία υποψηφίων προερχοµένων από οικογένειες πολύτεκνες, τρίτεκνες κ.λπ.
Εξαιρούνται από τις ειδικές αυτές περιπτώσεις οι Στρατιωτικές Σχολές, οι Αστυνομικές Σχολές και οι Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, για τις οποίες υπάρχουν διαφορετικές ειδικές κατηγορίες, όπως αυτές καθορίζονται από τα αρμόδια υπουργεία.

ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ. 1. Υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι καθώς και υποψηφίους τέκνα πολυτέκνων. Δεν υπάρχει από εφέτος εισοδηματικό όριο.
2. Υποψηφίους γονέων και τέκνων πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα. Από εφέτος δεν υπάρχει το ηλικιακό όριο του 26ου έτους.
3. Υποψηφίους: α) με αδελφό ή αδελφή ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο, ΤΕΙ, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού σε διαφορετική πόλη από τη μόνιμη κατοικία των γονέων τους, β) ορφανούς από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα,γ) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με ειδικές ανάγκες επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, δ) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας, ε) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος.
Για όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες καταργείται από εφέτος η προϋπόθεση της διοικητικής περιφέρειας που υπήρχε μέχρι πέρυσι.
Για εφέτος υπάρχει και ειδική πρόνοια για τους αποφοίτους των ειδικών κατηγοριών του 2011.Τα νέα διευρυμένα κριτήρια των ειδικών κατηγοριών ισχύουν αναδρομικά για τους αποφοίτους του 2011 που μετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2011.

ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. Η κατάληψη των θέσεων αυτών θα γίνει χωρίς εξετάσεις, με επανυποβολή Μηχανογραφικού στο πλαίσιο της διαδικασίας του 10% (ως παλαιοί απόφοιτοι).
Πέραν των ανωτέρω θέσεων που θα καλυφθούν κατ' αποκλειστικότητα από τους αποφοίτους του 2011, οι ίδιοι απόφοιτοι θα συμμετάσχουν και στο 10% των θέσεων εισακτέων και στις αντίστοιχες με αυτές θέσεις ειδικών κατηγοριών, ως υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών, μαζί με τους αποφοίτους του 2010 που θα υποβάλουν ξανά Μηχανογραφικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου