Πέμπτη 6 Απριλίου 2017

Η ανεργία στην Ελλάδα

Η δουλειά…σπάνιο πράγμα
Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια όλο ένα και αυξάνεται το φαινόμενο της ανεργίας με το ποσοστό των ανέργων να φτάνει κοντά το 30%. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μένουν στους δρόμους μη έχοντας τα απαραίτητα καθώς και να καταφεύγουν στην παρανομία για να θρέψουν τους ίδιους και την οικογένεια τους.
Για να λυθεί όμως αυτό το πρόβλημα , θα πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα. Κατ’ αρχάς, σε κρατικό επίπεδο θα πρέπει η πολιτεία να ενεργήσει έτσι ώστε να δημιουργήσει μια σταθερή και ισχυρή οικονομία με αποτέλεσμα να μπορέσει να ανταπεξέλθει απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό που επικρατεί. Ακόμη, το κράτος οφείλει να μειώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης με συνέπεια να δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, για τις νεότερες ηλικίες. Άλλο ένα μέτρο που οφείλει να πάρει το κράτος για την μείωση των ανέργων είναι η δημιουργία προγραμμάτων επιπλέον κατάρτισης των ανέργων, το οποίο θα προσφέρει μεγαλύτερη πιθανότητα στους ίδιους να επιλέγουν σε κάποια επιχείρηση. Τέλος θα μπορούσε η πολιτεία να υιοθετήσει Ευρωπαϊκές μεθόδους εργασίας όπως αυτή της εργασίας κατ’ οίκον δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε μητέρες ή ακόμα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες να δουλεύουν.
Στη συνέχεια , το φαινόμενο της ανεργίας μπορεί να εξαλειφθεί μέσω της εκπαίδευσης που δέχεται ο άνεργος. Αρχικά, θα πρέπει να γίνεται πλήρης και οργανωμένη ενημέρωση στα σχολεία όσο αναφορά το επαγγελματικό προσανατολισμό. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη εξεύρεση των αναγκών της οικονομίας της Ελλάδας καθώς και θα προσανατολίζει τους ίδιους στην ειδικότητα η οποίοι χρειάζεται η χώρα. Επίσης, εφόσον δημιουργηθεί ένα ορθό τεχνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι νέοι θα κατευθύνονται προς τα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία προσφέρουν περισσότερα και στους ίδιους αλλά και στην οικονομία της χωράς. Τέλος, το εκπαιδευτικό σύστημα επιβάλλεται να έχει άμεση σύνδεση με τις τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργώντας καινούριες θέσεις εργασίας, που θα αποκαταστούν πλήρως τον αριθμό του εργατικού δυναμικού.
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι για να μειωθεί το ποσοστό της ανεργίας, θα πρέπει να παρθούν κάποια, εάν όχι όλα, από τα παραπάνω μέτρα αντιμετώπισης και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα το κράτος να δημιουργήσει μια ισχυρή και δυνατή οικονομία άξια να ανταγωνιστεί σε παγκόσμιο επίπεδο.


Του μαθητή Μαράτου Μπάμπη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου