Παρασκευή 1 Απριλίου 2016

Η θέσπιση βάσεων για την έξοδο από την ύφεση

Η θέσπιση βάσεων για την έξοδο από την ύφεση


Μια κοινωνία αποτελούμενη από την οικονομική εξαθλίωση είναι σαν μια ασθένεια η οποία μεταδίδεται σε όλο τον οργανισμό με πολύ γρήγορους ρυθμούς,αν δεν παρθούν τα απαραίτητα φαρμακευτικά μέτρα,θα καταρρεύσει.Έτσι, και η ύφεση της οικονομίας έχει ως αποτέλεσμα,την άνθιση της ανεργίας,την καταστροφή των βασικών τομέων της και την κορύφωση ακραίων πράξεων,όπως είναι το φαινόμενο των αυτοκτονιών που παρατηρήθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια.
Εν αρχή,είναι καθήκον της πολιτείας να παράξει έργο ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο.Με τη δημιουργία μηχανισμών οι οποίοι θα έχουν ως κύριο στόχο να ελέγχουν και να συμμορφώνουν εκείνους τους οποίους δεν θα συμβαδίζουν με τους νόμους,ώστε να προφυλάσσεται και να επιβιώνει ο υγιής επιχειρηματίας.Παράλληλα, είναι αναγκαία η θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου,το οποίο θα υποχρεώνει τον ιδιώτη επιχειρηματία να διαθέτει ένα συγκεκριμένο εγχώριο αριθμό υπαλλήλων στην επιχείρηση του.Ο βασικός στόχος θα είναι η καταπολέμηση των ποσοστών της ανεργίας και η αποφυγή,ακόμα και ο περιορισμός ενθικιστικών στοιχείων.
Επιπρόσθετα,πρέπει να θεμελιωθούν με τις απαραίτητες ενέργειες οι βασικοί τομείς της παραγωγής μιας χώρας.Εκ προοιμίου, ο πρωτογενής τομέας είναι ο σημαντικότερος,γιατί χωρίς αυτόν δεν υπάρχουν οι απαραίτητες πρώτες ύλες,ούτε τα βασικά αγαθά,που αποτελούν την επιβίωση ενός ατόμου,μιας οικονομίας αλλά είναι ο λόγος της ύπαρξης του ανθρώπινου είδους.Αν δε παρέχουν ένα ασφαλές κίνητρο στον αγρότη,τον κτηνοτρόφο και όλους όσους ανήκουν σε αυτόν τον τομέα,τότε δεν θα υπάρχουν παραγωγικά και ελπιδοφόρα τμήματα.Έτσι, η μόνη λύση θα είναι η εισαγωγή πρώτων υλών και η επιπλέον επιβάρυνση της οικονομίας.
Από την άλλη πλευρά, σημαντικό ρόλο στο να μάθει την ανάγκη εργασίας αποτελεί η οικογένεια.Εκών άκων, στην σημερινή εποχή παρατηρούμε τους νέους να επιλέγουν συγκεκριμένα επαγγέλματα και να είναι ουσιαστικά τηλεκατευθυνόμενοι από τους γονείς τους.Καθώς προσπαθούν σύμφωνα με την δικιά τους αντίληψη να καθοδηγήσουν τα παιδιά τους σε πιο ελπιδοφόρα και ασφαλή επαγγέλματα.Αυτό το φαινόμενο έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη εργατικού δυναμικού σε τομείς που απαιτείται.Εν τέλει, είναι αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας και κατανόησης ότι όλα τα επαγγέλματα αποτελούν τους βασικούς κορμούς της οικονομίας και ότι η δουλειά δεν είναι ντροπή.
Επιπλέον,η κοινωνία είναι αυτή η οποία αποτελεί τον τομέα της κατανάλωσης .Όταν παραχθούν τέτοιες σχέσεις ανάμεσα στα άτομα,τότε είναι η κατάλληλη στιγμή για την στήριξη και την προώθηση των εγχώριων προ'ι'όντων.Η αναγκαιότητα πρώτων υλών θα έχει ως αποτέλεσμα,να παραχθούν χρηματικές συναλλαγές,οι οποίες θα εκφέρουν μια σταθερότητα στην οικονομική κατάσταση και περιορισμό του αδύνατου δυναμικού της χώρας.
Ταυτόχρονα,τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελούν βασικό παράγοντα στην προώθηση και προβολή των προ'ι'όντων μιας χώρας.Καθώς έχουν υποχρέωση στην στήριξη και την διαφήμιση του προ'ι'όντος του επιχειρηματία και της επιχείρησης της χώρας τους.Έτσι έχουν ως αποτέλεσμα να πετύχουν την κατανάλωση του,όχι μόνο στους συνανθρώπους τους αλλά και να εξάγουν τις πρώτες ύλες και σε αλλά κράτη.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί και η δημιουργία πολιτιστικών ομάδων,συλλόγων και συνεταιρισμών,με κύριο στόχο την καλύτερη ποιοτικότερη προώθηση των προ'ι'όντων.Καθώς θα δοθούν δυνατότητες στην αύξηση της παραγωγής και τη δημιουργία ποιοτικών τιμών στα είδη.Με αποτέλεσμα να γίνουν τα εγχώρια προ'ι'όντα πιο ανταγωνιστικά και να μειωθεί η ανεργία με τη ζήτηση ανθρώπινου δυναμικού.
Εν κατακλείδι ,η κατανόηση του προβλήματος είναι υποχρέωση όλων.Η συνεργασία πολιτείας και επιχειρηματία είναι αναγκαία,ώστε να καταπολεμηθεί το φαινόμενο της ύφεσης και να θεσπιστεί μια οικονομία ισχυρή και σωστά δομημένη για την εξάλειψη,όχι μόνο του προβλήματος,αλλά και των αρνητικών επιπτώσεων που έχει στην κοινωνία.Το υγιές περιβάλλον είναι πηγή ενός υγιούς οικονομικού καρπού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου