Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013

Υπολογισμός βαθμολογίας Α ΄Λυκείου

    Στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ο Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.) προκύπτει από το Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας, και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. (Η βαθμολογία του κάθε μαθητή στο μάθημα της «Ερευνητικής Εργασίας» προκύπτει ως ο μέσος όρος της αντίστοιχης βαθμολογίας του στα δυο τετράμηνα και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου.)
Ο Γενικός Μέσος Όρος προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των βαθμών ετήσιας επίδοσης των μη κλαδικών μαθημάτων και των γινομένων των βαθμών ετήσιας επίδοσης των κλαδικών μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενων επί το πλήθος των κλάδων του μαθήματος, διά του πλήθους των μη κλαδικών μαθημάτων και των κλάδων των μαθημάτων.

ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΗ Α΄ ΤΆΞΗΣ         
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ           ΕΤΗΣΙΟΣ       
Θρησκευτικά               9,5   1   9,5(9,5 επί 1)
Ελληνική Γλώσσα       9,2   3   27,6(9,2 επί 3)
ιστορία                       9,5   1   9,5
μαθηματικά               7,3   2   14,6
Φυσικές επιστήμες       7,3   3   21,9
Αγγλικα/Γαλλικά       9,5   1   9,5
Ερευνητική εργασία       19   1   19
                               71,3   12   111,6
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ         10,2       9,3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου