Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011

ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΕΩΝ 18 - 07 - 2011

    
    Παρά τη γενική πτώση των βάσεων εισαγωγής στη συντριπτική πλειονότητα των τμημάτων όλων των Επιστημονικών Πεδίων, διαφορετικές θα είναι οι κατευθύνσεις στην κίνηση των βάσεων στα τμήματα με ειδικό μάθημα. Και αυτό, καθώς φέτος οι επιδόσεις των υποψηφίων στα ειδικά μαθήματα είναι διαφοροποιημένες.
Θολά είναι τα πράγματα στις αρχιτεκτονικές σχολές, για τις οποίες δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον πολλές εκατοντάδες υποψήφιοι. Φέτος, στα γενικά μαθήματα έχουμε 3.119 λιγότερους υποψηφίους που έγραψαν 16-20 σε σύγκριση με πέρυσι. Η χειροτέρευση των βαθμολογιών σε σχέση με πέρυσι στη βαθμολογική κλίμακα 16-20, η οποία ουσιαστικά επηρεάζει την εισαγωγή στις αρχιτεκτονικές σχολές, ωθεί τις βάσεις εισαγωγής προς τα κάτω. Ωστόσο, τον τόνο δίνουν τα ειδικά μαθήματα, όπου υπάρχει διαφορετική καταγραφή στις βαθμολογικές επιδόσεις σε σχέση με πέρυσι. Φέτος στην κλίμακα 15-20 στο ειδικό μάθημα Ελεύθερο Σχέδιο βρέθηκαν 958 υποψήφιοι, ενώ πέρυσι 1.078. Στο ειδικό μάθημα Γραμμικό Σχέδιο στην κλίμακα 15-20 βρέθηκαν 1.379, ενώ πέρυσι 1.161. Παράλληλα, συνολικά έχουμε μια πολύ μικρή μείωση του αριθμού των θέσεων, η οποία όμως ουδετεροποιείται από μια αντίστοιχη μείωση του αριθμού των υποψηφίων που στοχεύουν στις αρχιτεκτονικές σχολές. Σε αυτό το πλαίσιο, η πτώση των βάσεων στις αρχιτεκτονικές σχολές που «υφαίνεται» από τους χαμηλότερους βαθμούς πρόσβασης στην κλίμακα 15-20 στα γενικά μαθήματα, προφανώς θα φρεναριστεί λίγο από τις καλύτερες φετινές βαθμολογίες στα ειδικά μαθήματα. Ετσι, η πτώση στις αρχιτεκτονικές σχολές αναμένεται να κινηθεί ανάμεσα στα 100 και στα 200 μόρια.
Μουσικές σχολές. Στις σχολές όπου απαιτούνται τα ειδικά μαθήματα της Αρμονίας και του Ελέγχου Μουσικών Ικανοτήτων είναι δύσκολο να πέσουν οι βάσεις εισαγωγής, καθώς φέτος οι υποψήφιοι έχουν καλύτερους βαθμούς πρόσβασης από ό,τι πέρυσι στα προαναφερόμενα ειδικά μαθήματα. Συγκεκριμένα στο μάθημα της Αρμονίας, στη βαθμολογική κλίμακα 15-20 οι υποψήφιοι είναι διπλάσιοι από πέρυσι (129, έναντι 64 το 2010). Συνολικά φέτος στην κλίμακα 10-20 βρέθηκαν 379 υποψήφιοι, έναντι 323 πέρυσι. Αντίστοιχα στο δεύτερο ειδικό μάθημα (Ελεγχος Μουσικών Ικανοτήτων), στη βαθμολογική κλίμακα 15-20 οι υποψήφιοι είναι 309, ενώ το 2010 ήταν 182. Συνολικά φέτος στην κλίμακα 10-20 βρέθηκαν 705 υποψήφιοι, έναντι 597 πέρυσι. Παράλληλα, από τα στοιχεία των βαθμών πρόσβασης της Θεωρητικής Κατεύθυνσης (από όπου προέρχονται κυρίως οι υποψήφιοι για τα τμήματα Μουσικών Σπουδών τα οποία ανήκουν στα 1ο και 2ο Επιστημονικά Πεδία) προκύπτει μείωση αριθμού των φετινών υποψηφίων που έγραψε 16-20, κάτι που μεταφράζεται σε 1.348 λιγότερους υποψηφίους. Αντίθετα, στην κλίμακα βαθμολογίας 7-16 φέτος είχαμε καλύτερες επιδόσεις από πέρυσι. Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται ακόμη και άνοδος στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ενώ σαφέστερα φαίνεται η άνοδος των βάσεων εισαγωγής στα λοιπά τρία τμήματα Μουσικών Σπουδών (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα). Στα τμήματα αυτά, ιδιαίτερα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιονίου (Κέρκυρα) και στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών Αθήνας, η άνοδος των βάσεων εισαγωγής μπορεί να είναι σημαντική.

Οι ξένες φιλολογίες. Πτώση σημαντική αναμένεται στα δύο τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθώς φέτος έχουμε χειρότερες επιδόσεις από πέρυσι στη βαθμολογική κλίμακα 16-20, τόσο στα γενικά μαθήματα της Θεωρητικής Κατεύθυνσης όσο και στο ειδικό μάθημα Αγγλικά. Μικρότερη αλλά ορατή θα είναι η πτώση των βάσεων και στα δύο τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Αντίθετα, δεν αναμένεται πτώση στο Τμήμα Ισπανικής Φιλολογίας καθώς έχουμε και μείωση των θέσεων εισακτέων περίπου 10% και καλύτερες βαθμολογίες, τόσο στη βαθμολογική κλίμακα των γενικών μαθημάτων της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που εξυπηρετεί την είσοδο στο τμήμα αυτό όσο και στο ειδικό μάθημα Ισπανικά. Σημαντική άνοδος των βάσεων αναμένεται επίσης στα δύο τμήματα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας καθώς και στα δύο τμήματα Γαλλικής Φιλολογίας, την οποία πριμοδοτεί εκτός από τις καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα και η αυξημένη μείωση των θέσεων εισακτέων (ιδιαίτερα στο Τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας Θεσσαλονίκης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου