Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

Η άποψη μιας μαθήτριάς μας για την ανεργία


                                                          ΑΝΕΡΓΙΑ


        Η ανεργία είναι  ένα κοινωνικό φαινόμενο το οποίο στις μέρες μας παίρνει όλο και μεγαλύτερη έκταση. Με την έννοια της ανεργίας εννοούμε την κατάσταση ενός ατόμου ,που ενώ είναι ικανό , πρόθυμο και διαθέσιμο να απασχοληθεί, δεν δύναται να βρει δουλειά. .
        Η ανεργία έχει πολλές μορφές , μπορεί να είναι ανεργία τριβής , η οποία προκύπτει λόγω της συνεχής κίνησης των ανθρώπων μεταξύ των θέσεων και των περιοχών εργασίας. Επιπλέον , κυκλική ανεργία η οποία οφείλεται στη μείωση ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μη εύρεση εργασίας  μπορεί επίσης να κατηγοριοποιηθεί  ως προς την χρονική διάρκεια  που το άτομο παραμένει εκτός απασχόλησης , σε μακροχρόνια ανεργία , σε βραχυχρόνια ανεργία  και σε εποχιακή ανεργία.
        Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην οικονομική κρίση λόγω αυτής δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι με αποτέλεσμα να απολυθούν. Παράλληλα , η επικράτηση των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων είναι άλλο ένα αίτιο καθώς έχει ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των μικρών επιχειρήσεων.  Επιπλέον , οφείλεται  στη μαζική στροφή των νέων σε ελάχιστα επαγγέλματα αλλά και στον κορεσμό των εργατικών θέσεων. Μπορούμε να τονίσουμε ότι  η χειραφέτηση της γυναίκας μπορεί να είναι ένας ακόμη λόγος καθώς και η εκτεταμένη χρήση της τεχνολογίας , στη θέση των ανθρώπων μπαίνουν τα μηχανήματα. Επιπρόσθετα , η νοοτροπία μερικών ανθρώπων οι οποίοι υποτιμούν ορισμένα επαγγέλματα γιατί τα θεωρούν κατώτερα και μη σημαντικά. Τέλος , βρίσκεται ξένο εργατικό δυναμικό το οποίο μπορεί να είναι ακόμη και πιο φθηνό από αυτό της χώρας .
        Το φαινόμενο αυτό που πλήττει ιδιαίτερα του νέους έχει ατομικές αλλά και κοινωνικές επιπτώσεις .Οι πρώτες είναι τα προβλήματα επιβίωσης αλλά και ικανοποίησης των βασικών αναγκών όπως τροφή , ενδυμασία , κατοικία , τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν στο άτομο όταν δεν δουλεύει. Συνάμα , το άγχος , η ανασφάλεια και ο φόβος που μπορεί να δημιουργηθεί στο άτομο. Ταυτόχρονα , ο νέος σταματά οποιαδήποτε προσπάθεια για μόρφωση κάτω από το φάσμα αυτής της καταστάσεως .Λόγω αυτού έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πολίτη και στην πολιτεία , αλλά έχει δημιουργηθεί και ανελέητος ανταγωνισμός και ατομικισμός ανάμεσα σε ανθρώπους και εργασίες. Ο εργαζόμενος φοβάται συνεχώς μήπως απολυθεί  και γι΄ αυτό δέχεται κάθε είδους  απειλών και εκμετάλλευσης από τον εργοδότη του. Ως προς τις κοινωνικές συνέπειες. , γίνονται διακρίσεις με βάση την ηλικία , την κοινωνική τάξη των ατόμων ,το χρώμα, τη φυλή αλλά και την εθνικότητα για την εύρεση  απασχόλησης .  Τελικά , οι άνεργοι χωρίς στηρίγματα από την πολιτεία ή το οικογενειακό περιβάλλον έχουν ροπή προς φαινόμενα όπως  η βία, η εγκληματικότητα , τα ναρκωτικά αλλά και ο αλκοολισμός. Εν τέλει , εγκυμονεί ο κίνδυνος  πολλών εξεγέρσεων , δημιουργίας περιθωριακών ομάδων  αλλά και υπάρχει μεγάλη περίπτωση αθρόας  μετανάστευσης των άνεργων σε άλλες χώρες ..
         Σαν οργανωμένη κοινωνία έχουμε χρέος να δώσουμε λύσεις στο πρόβλημα της επαγγελματικής αποκαταστάσεως . Αρχικά , οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε την τραγική αυτή κατάσταση  και να εντοπίσουμε τις αιτίες της , ώστε να αντιμετωπιστεί όσο το δυνατό πιο έγκαιρα. Πρέπει να δοθούν στους ανθρώπους κίνητρα για να απασχοληθούν σε παραμελημένους τομείς όπως είναι η γεωργία ,η κτηνοτροφία , η βιοτεχνία. Όλοι οι άνθρωποι και ειδικότερα οι νέοι να αποκτήσουν σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό και επαγγελματική συνείδηση . Τέλος, να υπάρξει ισότητα και παροχή ίσων ευκαιριών  μόρφωσης και εργασίας για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από τη φυλή, την κοινωνική τάξη και τη θρησκεία τους.
         Για τους παραπάνω λόγους είναι αναγκαία η άμεση επίλυση αυτού του  μείζονος προβλήματος. Δεν πρέπει , όμως , να ξεχνάμε ότι η εργασία δίνει κίνητρο για δημιουργία και η αγάπη για τη δουλειά μας ευτυχία. Σημασία στη ζωή του καθενός μας και στην εργασία του δεν έχει το να κάνουμε αυτό που μας αρέσει , αλλά να μας αρέσει αυτό που κάνουμε…

Ευχαριστούμε θερμά τη μαθήτρια της Γ ΄ Λυκείου Μαρία Τ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου