Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

Οι μαθητές γράφουν...

Συνειδητοποίηση…τώρα!Η σημερινή κοινωνία έχει μετατραπεί σε μία μάζα άβουλων όντων. Σε αντίθεση με την αρχαιότητα, που ίσχυε η άμεση δημοκρατία και οι άνθρωποι συμμετείχαν όλοι ανεξεραίτως στα πολιτικά πράγματα, ο πολίτης του 21ού αιώνα δεν παρουσιάζει τόσο ενδιαφέρον για την ενεργή συμμετοχή του στα κοινά. Τότε, εξάλλου, η ενασχόληση τους με τις πολιτικές και δικαστικές διαδικασίες ήταν αυτό που χαρακτήριζε τον άνθρωπο ως πολίτη, όπως αναφέρει και ο Αριστοτέλης στο έργο του «Πολιτικά». Αντίθετα, σήμερα επικρατεί έμμεση δημοκρατία και οι άνθρωποι αδιαφορούν για την πολιτική ζωή. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή την συμπεριφορά του λαού;
Πρωταρχικής σημασίας αιτία που οδηγεί στην απομάκρυνση των σημερινών πολιτών από τα πολιτικά ζητήματα αποτελεί η αναξιοκρατία που επικρατεί στη χώρα μας και τα αρνητικά συναισθήματα που δημιουργεί αυτό στις ψυχές τους. Πιο συγκεκριμένα, όλο και περισσότερα ακατάλληλα άτομα αναλαμβάνουν θέσεις που δεν αρμόζουν στις γνώσεις και στο επίπεδό τους. Το ίδιο, φυσικά, συμβαίνει και στον πολιτικό χώρο, όπου βουλευτές χωρίς τα κατάλληλα προσόντα αναλαμβάνουν αξιώματα, τα οποία σχετίζονται με τον έλεγχο του λαού. Αυτοί οι βουλευτές αποφασίζουν εκ μέρους όλων των πολιτών, οι οποίοι άγονται και φέρονται από αλαζονικά άτομα και συνεπώς οδηγούνται σε αρνητικές συνέπειες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο κόσμος να καταλαμβάνεται από το αίσθημα της απογοήτευσης και να απομακρύνεται σταδιακά από την ενεργή συμμετοχή.
Η κατάσταση επιδεινώνεται από την οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Εξαιτίας των άθλιων συνθηκών ζωής που βιώνουν οι άνθρωποι, έχουν ως κύριο μέλημά τους την εύρεση μιας ή και περισσότερων θέσεων εργασίας, ώστε να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες. Ως εκ τούτου, απομακρύνονται από την πολιτική ζωή, καθώς δεν τους απομένει χρόνος για τέτοιου είδους δραστηριότητες. Πολλοί είναι οι άνθρωποι, επίσης, που θεωρούν τους πολιτικούς υπεύθυνους για το οικονομικό αυτό αδιέξοδο που βιώνουν καθημερινά, κι έτσι απωθούνται από ο,τιδήποτε που σχετίζεται με αυτούς.
Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερόταν ότι τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης οξύνουν αυτή την κατάσταση της αδιαφορίας του πολίτη. Μέσω της προπαγάνδας που καλλιεργούν κατακρίνοντας τους αρμόδιους πολιτικούς της χώρας, απωθούν τον λαό από την ενεργή συμμετοχή τους στα πολιτικά δρώμενα. Άλλωστε, είναι συχνό το φαινόμενο κατά το οποίο προβάλλουν ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τους πολιτικούς, εξυπηρετώντας συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Αυτά δημιουργούν το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας στους πολίτες, οι οποίοι δεν μπορούν να αναπτύξουν ξεκάθαρη θέση υπέρ κάποιου κόμματος και τελικά απέχουν πλήρως από την πολιτική ζωή της χώρας.
Εν κατακλείδι, αβίαστα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι μετατρέπονται σε παθητικούς δέκτες και όχι σε ενεργητικούς των πολιτικών ζητημάτων, παραμένοντας αδρανοποιημένοι στις πολιτικές εξελίξεις. Αυτό ασφαλώς μπορεί να μεταβληθεί, οργανώνοντας με καλύτερο τρόπο τις λειτουργίες του κράτους αλλά και με την προσωπική συνετή συμπεριφορά του κάθε πολίτη απέναντι στην πολιτική του ζωή.
Της μαθήτριας της Γ ΄ Λυκείου Πάστρας ,

Μάγδας Μανέντη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου