Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

Δύση ή Ανατολή

Στις μέρες μας, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα, που έχει απασχολήσει ιδιαίτερα την ελληνική κοινωνία , καθίσταται η παραμονή ή μη  της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ζώνη. Το θέμα έχει διχάσει την κοινή γνώμη και αποτελεί το επίκεντρο της συζήτησης των κατοίκων της χώρας καθημερινά. Ωστόσο, κρίνεται  καταλληλότερο, η χώρα να εξακολουθεί να υπάρχει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφορετικά εγκυμονούν αρκετά προβλήματα.
   Καταρχάς, ένας από τους κυριότερους λόγους,που είναι αναγκαίο η Ελλάδα να παραμείνει στο 'ευρώ' , αποτελεί η αξία και η 'δύναμη' που το νόμισμα 
παρουσιάζει διεθνώς. Για την ακρίβεια, καθίσταται, το δεύτερο πιο ισχυρό νόμισμα,σε σύγκριση με τα άλλα. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται, πως επικρατεί 
στις περισσότερες χώρες του κόσμου, με αποτέλεσμα, κάτοικοι της Ελλάδας, να ταξιδεύουν με άνεση σε αυτές, έχοντας εις γνώση ότι διαθέτουν κοινό 
νόμισμα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα τους ήταν επιβεβλημένο να εξαργυρώσουν, το 'ευρώ τους' ,προκειμένου να ταξιδέψουν.Ασφαλώς, ένα τέτοιο 
γεγονός, θα καθιστούσε πιο χρονοβόρα τη διαδικασία του να ταξιδέψουν και κατ' επέκταση με περισσότερα έξοδα. Πέραν αυτού, τα ταξίδια σε περαιτέρω 
χώρες, η ανάπτυξη του εμπορίου και της ναυτιλίας, όχι μόνο γίνονται πιο άνετα, αλλά και πιο ευχάριστα για το ψυχικό κόσμο του Έλληνα, αφού δεν θα 
υπάρχει για αυτόν η έγνοια περί του νομισματικού ζητήματος.
  Συμπληρωματικό στοιχείο της ανάλυσης αποτελεί το γεγονός ότι χάρη στην νομισματική ομοιότητα με άλλες χώρες καθίσταται εφικτή η αρωγή από 
αυτούς. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης ακριβέστερα όπως η περίοδος που ο σύγχρονος Έλληνας διανύει, οι υπόλοιπες χώρες έχουν την δυνατότητα 
να αποτελέσουν, κατά κάποιον τρόπο, ' από μηχανής θεό για τη χώρα. Αδιαφιλονίκητα,θα υπάρξουν δυσκολίες για να επιτευχθεί αυτό, όμως η οικονομική 
τους ' συμπαράσταση', θα είναι τόσο νόμιμη, όσο και εφικτή.Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα, την αποφυγή του να υπάρξει η χώρα ' επί ξύλου κρεμάμενη'
ως προς την οικονομία. Εναλλακτικά, μπορεί να ειπωθεί,ότι η χώρα δεν είναι απομονωμένη από τις άλλες, από την στιγμή που υφίσταται η συνεχής συνεργασία
μαζί τους. Μέσω αυτών, γίνεται απολύτως κατανοητή η χρησιμότητα στο να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαική Ζώνη του ' ευρώ'.
  Επικουρικά, δε θα υφίστατο να παραληφθεί  ότι η ' επιστροφή ' στην δραχμή, δεν θεωρείται χρήσιμη αφού ' αυθωρεί και παραχρήμα' θα υπάρξουν οικονομικές
δυσχέρειες. Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται παράλογο, να λέγεται πως θα ωφεληθεί η κοινωνία από αυτό. Εν αντιθέσει  με το ' ευρώ', η δραχμή κατέχει μικρότερη 
αξία και δε θα επωφεληθούν οι Έλληνες από αυτό,επειδή δε θα διαθέτουν τις ανέσεις και τις ' ελευθερίες' που διέθεταν,σύμφωνα και με αυτά που προαναφέρθηκαν.
Ούτε θα έχουν την ικανότητα τα επιλύσουν τα οικονομικά προβλήματα που τους διέπουν, ούτε θα αναπτυχθούν επιπλέον.Εκτός αυτού, οι ίδιοι οι άνθρωποι,θα παύσουν
να είναι ενθαρρυμένοι ψυχολογικά και πνευματικά, από τη στιγμή που οι δυνατότητες να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν νέους κόσμους και πολιτισμούς,θα κατασταθούν 
μηδαμινές. 
  Καταληκτικά, επιβάλλεται να τονιστεί η ανάγκη της Ελλάδας, να συνεχίσει να υπάρχει εντός της Ευρωπαικής Ένωσης,από τη στιγμή που θα έχει τεράστια οφέλη από αυτήν.

Της μαθήτριας Σπυριδούλας Κορκού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου