Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Η ανεργία στην Ελλάδα της κρίσης

Η ανεργία σήμερα

Στη σημερινή κοινωνία εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο της ανεργίας.Παρατηρούμε ότι ολοένα και περισσότερο αυξάνεται ο δείκτης της αφού οι άνθρωποι αδυνατούν να βρουν επαγγελματική αποκατάσταση.Στην εμφάνιση αυτού του ζητήματος οφείλονται ποικίλοι λόγοι.Στο παρακάτω κείμενο λοιπόν,θα αναφερθούν τα αίτια καθώς και οι επιπτώσεις που προκαλούν το φαινόμενο αυτό.
Αρχικά,τόσο το άτομο όσο και η οικογένεια έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την ύπαρξη αυτού του προβλήματος.Ειδικότερα,οι επαγγελματίες δεν εξελίσσονται και δεν ακολουθούν τα νέα δεδομένα.Με άλλα λόγια,δεν προσπαθούν να βελτιώσουν την εργασία τους διότι θεωρούν πως μπορούν να επαναπαυτούν λόγω κατοχής πτυχίου.Αντίθετα,καλό θα ήταν να συμβιβαστούν με τις νέες συνθήκες και να εξελίξουν τις δεξιότητές τους.Ταυτόχρονα,η φιλοδοξία κάθε ελληνικής οικογένειας είναι η τριτοβάθμια μόρφωση των παιδιών της,με σκοπό την άμεση επαγγελματική τους αποκατάσταση.Με αυτό τον τρόπο όμως,περιφρονούν τις χειρωνακτικές εργασίες και μυθοποιούν τα επαγγέλματα του πνεύματος.
Επιπρόσθετα,σημαντικός παράγοντας για την εμφάνιση της ανεργίας είναι το κράτος και γενικά η κατάσταση που επικρατεί στη κοινωνία στις μέρες μας.Για παράδειγμα,παρατηρείται δυσαναλογία λόγω ζήτησης και προσφοράς διότι δεν υφίστανται ορθός προγραμματισμός από το ελληνικό κράτος.Επίσης,γνωρίζουμε πως δεν λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.Ακολούθως,η αστικοποίηση και η έντονη αστυφιλία όξυναν περισσότερο το πρόβλημα διότι υπήρχε ραγδαία μετακίνηση αγροτικών πληθυσμών προς τα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να αναζητήσουν μια θέση εργασίας.Επιπλέον,στην Ελλάδα υπάρχουν πολυθεσίτες που ασχολούνται με δύο ή και με τρεις θέσεις εργασίας.Τέλος,η αναξιοκρατία συμβάλλει στην εμφάνιση αυτού του φαινομένου αφού στην εργασία δεν αναλαμβάνουν τις θέσεις τα άτομα που διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα,αλλά άτομα που έχουν άλλες <<ιδιότητες>>.
Εκτός από αυτό,ένας συνακόλουθος παράγοντας είναι η εισαγωγή της τεχνολογίας λόγω της οποίας μειώνονται οι θέσεις χειρωνακτικής εργασίας και τα περισσότερα επαγγέλματα αυτοματοποιούνται.Παράλληλα,μέσω της οικονομικής κρίσης στη σημερινή κοινωνία οι πολίτες αδυνατούν να εξασφαλίσουν μια θέση εργασίας για να φέρουν στην οικογένειά τους τα ¨προς το ζην¨.Για να γίνω πιο σαφής,οι άνθρωποι για να καλύψουν τις βιοτικές τους ανάγκες αναζητούν εργασία σύμφωνα με αυτό που έχουν σπουδάσει.Ωστόσο,οι σημερινοί πολίτες προκειμένου να επιβιώσουν είναι πρόθυμοι να εργασθούν σε οποιαδήποτε θέση και έτσι πλέον αντί για άεργοι ονομάζονται άνεργοι καθώς και το φαινόμενο της ετεροαπασχόλησης είναι έντονο.
Αναμφίβολα,τα παραπάνω αίτια οδηγούν και σε κάποιες επιπτώσεις που προσβάλλουν το άτομο.Πρώτα από όλα,το άτομο όντας άνεργος δεν μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της χώρας του.Έπειτα,λόγω αυτής της κατάστασης νιώθει απογοήτευση και κατάθλιψη επειδή πιστεύει πως δεν είναι άξιος να εργασθεί και να προσφέρει έργο.Ακολούθως,δεν διευρύνει τις γνώσεις του και δεν μαθαίνει την έννοια της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας.Συνοψίζοντας,με τη μη απασχόλησή του δεν έχει οικονομικούς πόρους και έτσι καθημερινά επιβιώνει με αρκετές δυσκολίες,ενώ σιγά σιγά δεν θα βρίσκεται και σε θέση να καλύψει οικονομικά τις υποχρεώσεις του.
Παρόμοια,τα αρνητικά αποτελέσματα της ανεργίας επιδρούν και στο κοινωνικό σύνολο.Αυτό σημαίνει ότι,εμφανίζεται έντονα το φαινόμενο του ρατσισμού καθώς οι πολίτες χωρίζουν σε κατηγορίες τους ανθρώπους σύμφωνα είτε με το μηνιαίο εισόδημά τους είτε με την εργασία την οποία απασχολούνται.Συνάμα,λόγω υιοθέτησης τέτοιων αντιλήψεων εκδηλώνονται σκηνές βίας και εγκληματικότητας.Αυτή η κατάσταση επικρατεί διότι οι άνθρωποι πολλές φορές λόγω ανάγκης ή απελπισίας είναι ικανοί να προβούν σε άσχημες πράξεις και να δείξουν με κάθε τρόπο το άγριο πρόσωπό τους.Δηλαδή,οι σχέσεις πλέον μεταξύ των πολιτών είναι εχθρικές.Ταυτόχρονα,καταπατώνται τα δικαιώματα αυτών για εργασία και όσο αφορά το ζήτημα της ισότητας.Όπως φαίνεται,πολλά άτομα καταλήγουν στη μετάναστευση,εγκαταλείποντας έτσι τη χώρα τους αναζητώντας σε ένα μακρινό μέρος μια καλύτερη ζωή ,όπου θα τους εξασφαλίσει μια επαγγελματική αποκατάσταση. Επιπροσθέτως , πολλές φορές λύση για αυτούς αποτελεί και η αυτοκτονία.
Εν κατακλείδι, είναι αναγκαίο τα νεαρά άτομα να κατανοήσουν πως μέσω του ΣΕΠ ο καθένας μπορεί να βρει το ανάλογο επάγγελμα που επιθυμεί να ακολουθήσει στη ζωή του.Βέβαια,θα πρέπει να έχει σκεφτεί και τι οικονομικούς πόρους μπορεί να του προσφέρει.Άρα,καλό θα ήταν να δοθεί μεγαλύτερο βάρος στο συγκεκριμένο μάθημα ,αφού μέσω αυτού θα μπορεί το άτομο να επιλέξει τη σωστή εργασία έτσι έστω να έχει μια πιο άνετη και εποικοδομητική ζωή για τον ίδιο.

Αναστασία Τραυλού
Μαθήτρια Γ ΄ Λυκείου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου